ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อรหันต์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรหันต์-, *อรหันต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรหันต์[N] Buddhist saint, Syn. พระอรหันต์, พระพุทธเจ้า, Example: พระอรหันต์เป็นผู้ที่หมดจากการกระทำด้วยอำนาจของตัณหา, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา, ผู้บรรลุพระนิพพาน, Notes: (บาลี)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Same kind the 13 monks used to save the Tang Emperor.แบบเดียวกับที่ 13 อรหันต์ใช้ ตอนช่วยจักรพรรดิ์ถัง The Forbidden Kingdom (2008)
I - Ching. Journey Without Goal.คัมภีร์อี้จิง ตามรอยพระอรหันต์ TRON: Legacy (2010)
Oh, I am about to slap that cheap blush right off your face.อยากได้ฝ่ามืออรหันต์นี่หน่อยมะ Truly Content (2010)
We got beaten by a monkเราโดนอรหันต์ตีกระบอง The Hangover Part II (2011)
If we make it through all of that, we still have to get through this gauntlet of employees to get to the elevators.ถ้าเราผ่านทั้งหมดนี้ไปได้ ยังต้องฝ่าด่านอรหันต์ พนง.กว่าจะถึงลิฟท์ of employees to get to the elevators. Tower Heist (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อรหันต์[n.] (ørahan) EN: Buddhist saint ; saint   FR: saint [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top