ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boardwalk

B AO1 R D W AO2 K   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boardwalk-, *boardwalk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boardwalk[N] ทางไม้กระดาน โดยเฉพาะแถวชายหาด

English-Thai: Nontri Dictionary
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- All right, Boardwalk sold. - $400.แล้ว เราจะทำไง ถ้าเข้าไม่กลับมา The Dog (2015)
And I know that's worse than any wise guys walking the boardwalk because it isn't just me that he's got under his hammer.และฉันรู้ว่าเลวร้ายยิ่งกว่าใด ๆ คนฉลาดเดินไม เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงฉันท เขามีภายใต้ค้อนของเขา. Runner Runner (2013)
Meet me at the end of the boardwalk in one hour.ไปพบฉันที่สุดสะพานท่าเรือ หนึ่งชั่วโมง Return (2012)
Did you think I was gonna pass up a road trip to the Boardwalk Empire, the east coast epicenter of dancing, gambling, showgirls, and sin?นี่คุณคิดว่าผมจะพลาด ทริปนี้ได้หรือ ไปบรอดวอล์ค เอ็มไพร์ ชายหาดฝั่งตะวันออก เต้นรำ การพนัน Heartbreak Hotel (2011)
I pulled him out of a burning van, and he still treats me like I'm that guy on the boardwalk who draws cartoons of tourists holding surfboards...นี่อะไร ประวัติทางการแพทย์ ของ ลูคัส วินนิค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ขั้น 4 No Ordinary Sidekick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boardwalkThe city is planning to extend the boardwalk.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOARDWALK    B AO1 R D W AO2 K
BOARDWALKS    B AO1 R D W AO2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boardwalk    (n) bˈɔːdwɔːk (b oo1 d w oo k)
boardwalks    (n) bˈɔːdwɔːks (b oo1 d w oo k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 boardwalk \board"walk\ n.
   a walkway made of wooden boards; usually at a seaside. The
   more elaborate boardwalks at shore resorts are lined with
   many commercial retail establishments, on the side of the
   walk opposite the ocean. "On the Boardwalk in Atlantic City"
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boardwalk
   n 1: a walkway made of wooden boards; usually at seaside

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top