ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -实-, *实*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[实, shí, ㄕˊ] real, true; honest, sincere
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  头 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 100

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] real; true; honest; really; solid; fruit; seed, #1,427 [Add to Longdo]
[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really, #337 [Add to Longdo]
[shí xiàn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to achieve; to implement; to realize; to bring about, #360 [Add to Longdo]
[shí shī, ㄕˊ ㄕ, / ] to implement; to carry out, #575 [Add to Longdo]
[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice, #723 [Add to Longdo]
[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice, #986 [Add to Longdo]
[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] reality; actuality; real; actual, #1,185 [Add to Longdo]
[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true, #1,263 [Add to Longdo]
[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] strength, #1,282 [Add to Longdo]
[shí jiàn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to practice; to put into practice; to fulfill, #1,362 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real cats.[CN] 真的猫 La Jetée (1962)
All right.[CN] 确 Pink Flamingos (1972)
Mr. Honest[CN] 老 Green Snake (1993)
No.[CN] 您确... Alexander (2004)
Well...[CN] 其 Fiddler on the Roof (1971)
Indeed.[CN] 确 Tinker Bell and the Lost Treasure (2009)
Honestly,[CN] - 话说 Shame (2011)
honestly?[CN] 诚地说? Just a Question of Love (2000)
Ha so.[CN] 哈 确如此 Hidden 3D (2011)
Oh no.[CN] 其 The Graduate (1967)
Be honest[CN] 要诚 If You Are the One (2008)
Well...[CN] 事上... My Teacher's Wife (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top