ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonjour!

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonjour!-, *bonjour!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bonjour! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bonjour!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bonjour!สวัสดี! Anastasia (1997)
Bonjour!สวัสดี! Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I mean, bonjour! - No, you mean, au revoir. Good-bye, humphrey!ไม่ใช่ เธอต้องพูดว่า โอเฮอควา ลาก่อนฮัมฟรีย์ Last Tango, Then Paris (2010)
- Bonjour!สวัสดี Beauty and the Beast (2017)
- Bonjour!สวัสดี - สวัสดี Beauty and the Beast (2017)
Bonjour!- สวัสดี สวัสดี Beauty and the Beast (2017)
Bonjour.Bonjour! Zorba the Greek (1964)
Bonjour.Bonjour! Zorba the Greek (1964)
Hello, hello, nice day!Bonjour! Grüzi! Guten Tag! What's Up, Tiger Lily? (1966)
- Bonjour!- Bonjour! Better Off Dead... (1985)
Bonjour!Bonjour! Bonjour! Bonjour! Dirty Rotten Scoundrels (1988)
- Bonjour-Bonjour! Beauty and the Beast (1991)
- Good day-Bonjour! Beauty and the Beast (1991)
- Bonjour-Bonjour! Beauty and the Beast (1991)
- Good day-Bonjour! Beauty and the Beast (1991)
Hotel Lutetia, bonjour.Hotel Lutetia! Bonjour! Damage (1992)
Hotel Lutetia, bonjour.Hotel Lutetia. Bonjour! Damage (1992)
You care to join me?Bonjour! Würden Sie sich zu mir setzen? Death in the Clouds (1992)
Bonjour!Bonjour! Thumbelina (1994)
And then, zip, boom, bonjour!Und dann, Reißverschluss, bum, bonjour! French Kiss (1995)
[ Skipped item nr. 159 ]Bonjour! The Apartment (1996)
Signor Romeo, bonjour!Signor Romeo, bonjour! Romeo + Juliet (1996)
Come in.Bonjour, bonjour! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Bonjour!Bonjour! Sin (1998)
Jo!- Bonjour! The Children of the Marshland (1999)
Good day.Bonjour! The Children of the Marshland (1999)
How much for a dozen?Bonjour! Was macht denn das Dutzend? The Children of the Marshland (1999)
Hello.Bonjour! - Deine Mütze! The Children of the Marshland (1999)
Hello.- Bonjour! The Children of the Marshland (1999)
Bonjour. Bonjour.- Rob, Bonjour! High Fidelity (2000)
Madame Mercado, Mademoiselle Johnson, bonjour.Madame Mercado, Mademoiselle Johnson, bonjour! Murder in Mesopotamia (2001)
Bonjour, Monsieur Poirot.Bonjour! Bonjour, Monsieur Poirot. Murder in Mesopotamia (2001)
Bonjour.- Bonjour! View from the Top (2003)
Hello!Bonjour! Monsieur Ibrahim (2003)
Bonjour!Bonjour! Aislados (2005)
Bonjour!Bonjour! The Avengers (2006)
Bonjour!Bonjour! Kinda Like Necrophilia (2007)
- Bonjour!- Bonjour! Acid Queen (2008)
Hi, I have family in France.Ich habe Verwandte in Frankreich. Bonjour! Hello, Goodbye (2008)
Hello.Bonjour! Gisele. Hello, Goodbye (2008)
Oh, I remember you.Bonjour! Moscow, Belgium (2008)
- Bonjour!- Bonjour! Possibility (2009)
I got it!Bonjour! Hab ihn! Monte Carlo (2011)
Hello!Bonjour! War of the Buttons (2011)
Hello!Bonjour! War of the Buttons (2011)
- Bonjour- Bonjour! The Thompsons (2012)
- Bonjour!- Bonjour! The Tower (2012)
- Bonjour!- Bonjour! The Tower (2012)
- Bonjour!Bonjour! Behind the Candelabra (2013)
Bonjour!Bonjour! Sahara (2013)

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  bonjour /bɔ̃ʒuʀ/
   good morning; good day

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top