ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -红-, *红*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[红, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 502

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary, #569 [Add to Longdo]
[hóng sè, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] red (color); revolutionary, #2,517 [Add to Longdo]
[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe, #4,580 [Add to Longdo]
[Hóng Jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] Red Army, #5,212 [Add to Longdo]
[fēn hóng, ㄈㄣ ㄏㄨㄥˊ, / ] a bonus; to award a bonus, #6,396 [Add to Longdo]
[hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, / ] red flag, #6,871 [Add to Longdo]
[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star, #7,668 [Add to Longdo]
[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend, #9,283 [Add to Longdo]
西[xī hóng shì, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ, 西 / 西] tomato, #9,461 [Add to Longdo]
细胞[hóng xì bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] erythrocyte; red blood cell, #10,256 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
Yes, you're beautiful. What kind of earring will match with this kind of clothes?[CN] 钻石宝石蓝宝石 Episode #1.2 (2004)
A Red Ball.[CN]  Minority Report (2002)
And proudly waving the red flag of victory, without a single shot, the rebellious battleship passed through the rows of the squadron.[CN] 他们骄傲地挥舞着胜利的旗 叛舰在舰队中自由穿行,一弹未发 Battleship Potemkin (1925)
and[CN] 看  Robot Contest (2003)
Code red![CN] 色警报! Gary Blauman (2014)
One second...[CN] 我儿子穿这种色非常的适合 Episode #1.4 (2004)
An Hong![CN] 安 Keep Cool (1997)
Red.[CN] 色! Comrades: Almost a Love Story (1996)
Lipstick.[CN] 口 Last Tango in Paris (1972)
Colorization of the flag Gerhard Ullmann[CN] 旗上色 杰哈德. 乌尔曼 Battleship Potemkin (1925)
What's white?[CN] -  49 Up (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top