ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アポート

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アポート-, *アポート*
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Where do airport buses leave?アポートバスはどこから出ていますか。
There will be an in-person meeting of the marketing subcommittee on Tuesday afternoon of Jan 27, 1999 at the San Francisco CA Airport Marriott.マーケティング分科会の実際のミーティングは、1999年1月27日の午後、カリフォルニア州サンフランシスコ・エアポートマリオットで行います。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The airport.[JA] エアポート Heartbreaker (2010)
The Burbank Airport Western Hotel.[JA] バーバンク・エアポート・ウエスタン・ホテル The Nice Guys (2016)
Nobody's getting killed at the Burbank Airport Hotel.[JA] バーバンク・エアポート・ホテルじゃ 誰も殺されねーよ The Nice Guys (2016)
Burbank Airport. Western flight D.[JA] バーバンク・エアポート、 ウエスタン・フライトD The Nice Guys (2016)
We got the airport Ramada.[JA] "エアポート・ラマダ" The Fabulous Baker Boys (1989)
They have 10 minutes to get root access to a Python web server, expose its SSL encryption, and then intercept all traffic over its secure port.[JA] 10分でパイソンサーバに ルートアクセスを確率 SSLをセキュアポート化する The Social Network (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top