ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

activated carbon

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activated carbon-, *activated carbon*
English-Thai: Longdo Dictionary
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์
ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活性炭[huó xìng tàn, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄢˋ, ] activated carbon, #32,802 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activated carbon
   n 1: powdered or granular carbon used for purifying by
      adsorption; given orally (as a slurry) it is an antidote
      for some kinds of poisons [syn: {activated carbon},
      {activated charcoal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top