ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -进-, *进*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[进, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance, to make progress; to come in, to enter
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  井 (jǐng ㄐㄧㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 81

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] to advance; to enter; to come in, #453 [Add to Longdo]
[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
[jìn rù, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ, / ] to enter; to join; to go into, #319 [Add to Longdo]
一步[jìn yī bù, ㄐㄧㄣˋ ㄧ ㄅㄨˋ, / ] (one step) further; to move forward a single step; further (onwards), #519 [Add to Longdo]
[cù jìn, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to promote (an idea or cause); to advance; boost, #814 [Add to Longdo]
[tuī jìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, / ] to impel, #1,304 [Add to Longdo]
[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance, #1,305 [Add to Longdo]
[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] import, #1,818 [Add to Longdo]
[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, / ] progress; improvement; to improve; to progress, #1,916 [Add to Longdo]
[yǐn jìn, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] recommend; introduce from elsewhere, #2,189 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come in.[CN]  Quai des Orfèvres (1947)
Come in.[CN] 请 The Maltese Falcon (1941)
Come in.[CN]  The Mummy (1932)
Get in.[CN]  Violent Saturday (1955)
Have her in.[CN] 叫她 The Naked City (1948)
- In...?[CN] -走 The Wrong Man (1956)
Let him in.[CN] 让他 Rio Bravo (1959)
Come in.[CN]  Il Posto (1961)
Come in.[CN] 请 Romance on the High Seas (1948)
Come in.[CN] 请 The Great White Tower (1966)
- Come in.[CN] - 请 Love Is My Profession (1958)
Dig in.[CN] 挖 Touchez Pas au Grisbi (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top