ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วีรกรรม

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วีรกรรม-, *วีรกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วีรกรรมน. การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mock-heroicวีรกรรมกำมะลอ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- After all you did in your books?- ทั้ง ๆ ที่มีวีรกรรมอย่างที่เขียนไว้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
This Copperbottom will do great things for the world, I can feel it.ค็อปเปอร์บัทท่อมตัวน้อยจะสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ผมรู้สึกได้เลย Robots (2005)
So those stories you used to tell meแล้ววีรกรรมที่คุณเล่าฟัง Big Momma's House 2 (2006)
Sgt. Donald of the 8th U.S. Army, who through his act of courage revealed, to the world the existence of the virus, died today at 4:20 PM.จ่าโดนัลด์แห่งกองกำลังทหารที่8 สหรัฐอเมริกา จากวีรกรรมอันกล้าหาญของเขา ทำให้โลกรับรู้ ถึงไวรัสร้าย, ได้เสียชีวิตลงในวันนี้ ณ เวลา 16: 20น. The Host (2006)
Although Japan has lost... one day... our people will praise your dedication.ถึงแม้ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้... วันหนึ่ง... พวกเราจะได้รับการสดุดี ในวีรกรรม Letters from Iwo Jima (2006)
Let's just say I have a bit of a rep.เอาเป็นว่า ฉันสร้างวีรกรรมไว้นิดหน่อย Good Fences (2007)
- for my numerous acts of heroism...สำหรับวีรกรรมมากมายของผม... Chuck Versus the DeLorean (2008)
General Skywalker, I wanted to thank you for your valiant effort today.นายพลสกายวอล์คเกอร์ ข้าอยากจะขอบคุณท่าน สำหรับวีรกรรมของท่านในวันนี้ Shadow of Malevolence (2008)
Until they get a good look at the real Harvey Dent and all the heroic things he's done.จนพวกเขาเห็นตัวตน\ ของฮาร์วี่ เด้นท์ และวีรกรรมที่เขาทำ The Dark Knight (2008)
You have to find another way to cozy up to the old man because I'm here to tell youฉันได้ยินวีรกรรมใหญ่ที่นายช่วยแฟนฉันไว้เมื่อคืน - อ้อ ปาปารัซซี่พวกนั้น Bedtime Stories (2008)
His fight against the droids {\has }made him a symbol of freedom for the people.วีรกรรมการต่อสู้กับพวกดรอยด์ ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของผู้คน Liberty on Ryloth (2009)
Agent Walker, despite your heroism, you have directly disobeyed several orders.สายลับวอคเกอร์ อย่างไรก็ตาม, วีรกรรมของคุณ ของคุณ ยังมีเรื่องฝ่าฝืยคำสั่งมากมายอยู่ Chuck Versus the Broken Heart (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity   FR: bravoure [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heroism[N] วีรกรรม, See also: ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valiance, valor, Ant. cowardice, timidity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top