Search result for

อร่อย

(51 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อร่อย-, *อร่อย*
Longdo Dictionary ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
หรอย (adj ) อร่อย, สนุก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อร่อย (n ) หอม หวาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อร่อย[ADJ] delicious, See also: tasty, Syn. โอชะ, Example: อาหารไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ามีรสอร่อยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบ และห่อหมก, Thai definition: มีรสดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อร่อย(อะหฺร่อย) ว. มีรสดี (ใช้แก่ของกิน)
อร่อยดี, ถึงใจ, ดุเดือด, เช่น มวยคู่นี้ต่อยกันอร่อยมาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Deliciousอร่อยนะ Rice Rhapsody (2004)
Delicious.อร่อยมาก Commitment (2012)
No, I didn't. I hate Chuck. Don't make me lose my appetite.เปล่า ฉันเกลียดชัค เขาทำให้ผมหมดอร่อยเลย Chuck in Real Life (2008)
Enjoy your lunch.ทานมื้อเที่ยงของนายให้อร่อย Pilot (2008)
It's delicious.อร่อยๆ Akai ito (2008)
Really is.อื้มอร่อยมาก Akai ito (2008)
Here I am, stuffing my face with this delicious stew when you're hungry, too.ยัดหน้าข้ากับสตูที่แสนอร่อยนี่ เจ้าก็หิวเหมือนกันนิ The Labyrinth of Gedref (2008)
Arthur said it was lovely.อาเธอร์บอกอร่อยมากค่ะ The Moment of Truth (2008)
Please enjoy yourselves- There!ขอให้ทุกท่านทานให้อร่อยนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
The heartiness of a hot soup stew that the villager neededมันเป็นซุปที่เอร็ดอร่อยที่ชาวบ้านต่างต้องการ Iljimae (2008)
Yes sir, it is really tastyครับ ก็มันอร่อย Iljimae (2008)
So delicious! These mini octopuses and hot sauce... yum.อร่อยมาก ปลาหมึกย่างซอส อร่อยสุดๆไปเลย.. Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dainty[ADJ] มีรสชาติดี, See also: อร่อย, Syn. delicious
delicious[ADJ] อร่อย, See also: โอชะ, โอชา, น่ารับประทาน, ถูกปาก, น่าทาน, มีรสกลมกล่อม, Syn. tasty, appetizing, yummy, Ant. disqusting, tasteless
melt in one's mouth[IDM] อร่อยมาก, See also: มีรสชาติดีมาก
palatable[ADJ] อร่อย, See also: ถูกปาก, Syn. delicious, Ant. distasteful, unsavory
yummy[SL] อร่อย, See also: รสเด็ด, รสเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
broo(บรู) n. ของเหลวใสและอร่อยปาก
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
kickshaw(คิค'ชอ) n. สิ่งที่เอร็ดอร่อย,ของที่สวยหรูแต่ไร้ค่า
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm

English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ
daintiness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม,ความสะโอดสะอง,ความประณีต,ความอร่อย
dainty(adj) งดงาม,สวยงาม,สะโอดสะอง,ประณีต,อร่อย
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
luscious(adj) อร่อย,รสดี,หวานฉ่ำ,หอมหวาน,มีเสน่ห์
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
甘い[うまい, umai] Thai: อร่อย English: delicious

German-Thai: Longdo Dictionary
lecker(adj) อร่อย เช่น Dein Pasta ist sehr lecker. พาสต้าของเธออร่อยมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top