ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swagger

S W AE1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swagger-, *swagger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swagger(vi) เดินกร่าง, See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า, Syn. strut, swank
swagger(vi) คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, Syn. boast, brag, show off
swagger(n) การวางโต, See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว, Syn. strut, showing off, pomposity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swagger(สแวก'เกอะ) vi., n. (การ) เดินวางท่า, เดินเชิดหน้า, วางท่าอย่างใหญ่, คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง, พูดหลอกลวง, ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride

English-Thai: Nontri Dictionary
swagger(vi) คุยโว, เดินไว้ท่า, พูดหลอกลวง, เดินเชิดหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meanwhile, the FBI has been unwilling to comment on information that an agent of theirs was assaulted and disarmed by Swagger as he fled the scene, possibly in a stolen FBI vehicle.ในขณะเดียวกัน เอฟ.บี.ไอ ยังไม่ขอให้ความเห็น ต่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ถูกทำร้ายและแย่งชิงอาวุธ โดยสแว๊กเกอร์ที่กำลังหนี Shooter (2007)
At this time, no sign of Swagger has been found.ขณะนี้ ยังไม่มีวี่แววใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ Shooter (2007)
...signed and dated by Bob Lee Swagger just 10 days ago....ถูกจารึกไว้โดย บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ เมื่อ10วันที่ผ่านมา Shooter (2007)
Federal agents today executed a search warrant in the Wind River range of Wyoming where Swagger had been living for several years.วันนี้หน่วยสืบสวนได้ค้นหา ในแม่น้ำวินด์ในเขตไวโอมิ่ง ที่ๆสแว๊กเกอร์เคยอยู่มาหลายปี Shooter (2007)
In the meantime, the FBI has been unwilling to comment, as no sign of Swagger has been found.ในขณะเดียวกัน เอฟ.บี.ไอ ยังไม่ขอให้ความเห็น และยังไม่มีวี่แววใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ Shooter (2007)
This is a full-scale printout of a target Swagger shot two years ago at 1, 000 yards.นี้คือเป้าที่ผมปริ๊นขนาดจริงออกมา ของเป้าที่สแว๊กเกอร์ยิง เมื่อ2ปีก่อน ในระยะ1, 000หลา Shooter (2007)
I read an article. It said Swagger shot a silver dollar at a grand.จากบทความ บอกว่าการยิง ของสแว๊กเกอร์ อยู่ในระดับหัวกะทิ Shooter (2007)
There's only one guy who met with Swagger before he disappeared.มีเพียงคนเดียวที่ได้พบสแว๊กเกอร์-ก่อนที่มันจะหายตัวไป Shooter (2007)
She's maybe the only person in the entire world that would believe anything that Swagger had to say.เธอเป็นคนเดียวบนโลกน์ ที่จะยอมเชื่อคำพูดของสแว๊กเกอรี้ Shooter (2007)
We've given Swagger a new war, he's found a new spotter.เราจะให้สแว๊กเกอร์ได้ เจอสงครามอีกครั้ง มันเจอคนชี้เป้าคนใหม่แล้ว Shooter (2007)
Swagger is going to go with what he knows.สแว๊กเกอร์กำลัง ไปที่ที่ตัวเองรู้จัก Shooter (2007)
Swagger is still alive.สแว๊กเกอร์ยังไม่ตาย Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swaggerThe speaker swaggered into the lecture hall.
swaggerWho said you can swagger around like that just because you're one year ahead of me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเบ่ง(v) put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai Definition: วางท่าอวดอำนาจ
วางฟอร์ม(v) put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai Definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
เดินกร่าง(v) swagger, Syn. เดินอวดเบ่ง, Example: วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบดื่มสุราอาละวาด เดินกร่าง ใช้อำนาจที่มีฉ้อฉลผู้อื่น, Thai Definition: อาการเดินที่แสดงท่าว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
วางก้าม(v) put on airs, See also: swagger, show off, act in a boastful way, Syn. วางโต, Example: นักเรียนไทยมักเจอแต่พวกผู้ใหญ่ที่ชอบวางก้าม ทำท่าสั่งสอนอย่างแต่ทำจริงๆ อีกอย่าง, Thai Definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ผันผยอง(v) prance, See also: swagger, Example: พญาวานรผันผยองลำพองขน, Thai Definition: เผ่นลําพองหมุนรอบตัว
วางข้อ(v) swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai Definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วางโต(v) act big, See also: swagger, be arrogant, Syn. วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า, Thai Definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ยกตนข่มท่าน(v) bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai Definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)
กรีดกราย(adv) swagger, See also: move slowly, strut, walk gracefully, Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย, Example: นางแบบเดินกรีดกรายพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า, Thai Definition: เยื้องกราย, เดินทอดแขน
กรุยกราย(adv) swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai Definition: มีท่าทางหยิบหย่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินกร่าง[doēn krāng] (v) EN: swagger  FR: se pavaner
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
กร่าง[krāng] (v) EN: swagger ; strut ; swank
ลอยชาย[løichāi] (v) EN: swagger  FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
วางก้าม[wāngkām] (v) EN: put on airs ; swagger  FR: se conduire de façon arrogante
วางท่า[wāngthā] (v) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose  FR: frimer ; prendre de grands airs
วางโต[wāngtō] (v) EN: swagger ; be arrogant
โว[wō] (v) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big  FR: se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SWAGGER S W AE1 G ER0
SWAGGERTY S W AE1 G ER0 T IY0
SWAGGERING S W AE1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swagger (v) swˈægər (s w a1 g @ r)
swaggers (v) swˈægəz (s w a1 g @ z)
swaggered (v) swˈægəd (s w a1 g @ d)
swaggerer (n) swˈægərər (s w a1 g @ r @ r)
swaggerers (n) swˈægərəz (s w a1 g @ r @ z)
swaggering (v) swˈægərɪŋ (s w a1 g @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スワガーコート[suwaga-ko-to] (n) swagger coat [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r, vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n, vs) swaggering [Add to Longdo]
肩で風を切る[かたでかぜをきる, katadekazewokiru] (exp, v5r) to swagger about [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger [Add to Longdo]
伸し歩く;のし歩く[のしあるく, noshiaruku] (v5k, vi) to swagger [Add to Longdo]
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian [Add to Longdo]
大きな顔をする[おおきなかおをする, ookinakaowosuru] (exp, vs-i) to look as if one is important; to swagger around [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top