ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kassenbon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kassenbon-, *kassenbon*
Possible hiragana form: かっせんぼん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Kassenbon(n) |der, pl. Kassenbon| ใบเสร็จรับเงิน, Syn. Quittung

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't have a sales slip for all this merchandise.Sie wissen ja, wir haben keinen Kassenbon. Hm... Operation Petticoat (1959)
- Did you get a receipt?- Haben Sie einen Kassenbon bekommen? The Thomas Crown Affair (1968)
From now on, I want your shopping receipts notarized.Von nun an, wenn wir einkaufen gehen... will ich die Kassenbons beglaubigt haben. For Whom the Bell Tolls (1987)
Your number's 37.Dein Kassenbon. Point Break (1991)
I kept the warranty.Ich hab noch den Kassenbon. Bad Boys II (2003)
They'd print my mattress tag if it fits the margins.Stimmt die Länge, drucken die auch Kassenbons. Die, Jerk (2003)
It's a return.Da, Kassenbon. Clothes Encounter (2003)
- A receipt here from Happy Burger.- Ein Kassenbon von Happy Burger. Mr. Monk and the Very, Very Old Man (2003)
- You forgot to give me my receipt.- Wo ist mein Kassenbon? - Oh ja, richtig. Love Is in the Air (2005)
Would you like a receipt?Kassenbon? Fatso (2008)
I cannot offer you a refund without a valid receipt.Ich kann ihnen nichts zurückzahlen ohne einen gültigen Kassenbon. Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
I've got a receipt!Ich habe noch den Kassenbon! Bunk Off (2008)
I've got a receipt!Ich habe noch den Kassenbon! Bunk Off (2008)
The tickets are on the table of the entrance.Die Kassenbons liegen auf der Konsole. My Worst Nightmare (2011)
Your receipt!Kassenbon? Bliss (2012)
- This receipt! At 7:04 last night!- Dieser Kassenbon ist von 19:04 Uhr. Gone (2012)
All right, what's on the receipt?Was steht auf dem Kassenbon? Gone (2012)
I'll come right over, we'll get that gun squared away, and I'll take a look at that receipt.Ich komme vorbei, wir regeln das mit der Waffe. Ich schaue mir den Kassenbon an. Gone (2012)
But I did find this receipt from here. It looks like they were here about 7:04.Ich fand aber diesen Kassenbon, er war wohl um 19:04 Uhr hier. Gone (2012)
- Yes, it was a weak alibi.- und er hatte keinen Kassenbon. - Ja, es war ein schwaches Alibi. The Penalty Box (2012)
- There's a receipt in her pocket.- Ein Kassenbon in ihrer Tasche. But I Am a Good Girl (2013)
Or maybe the box it came in?- Oder vielleicht den Kassenbon? Walk of Shame (2014)
Are you memorizing these receipts or what?Lernst du die Kassenbons auswendig? -Lebensmittel sind teuer. No Worries (2014)
There was no surveillance camera, but a cash register receipt confirms somebody exchanged a muffler at 9:36.Es gibt keine Überwachungskameras, aber ein Kassenbon bestätigt, dass jemand um 9:36 einen Auspuff umtauschte. Fatal (2014)
We have his till receipts.Wir haben die Kassenbons. Pressions (2015)
It's going to take a little more than mouth-to-mouth and one soggy receipt.Gut gewässert. Da ist mehr nötig als nur mal reinpusten. Und ein matschiger Kassenbon. Episode #1.7 (2015)
I hope you kept the gifl receipt, Sinestro.Hoffentlich hast du den Kassenbon noch, Sinestro. Lego DC Super Heroes: Justice League - Attack of the Legion of Doom! (2015)
Receipt?Ihr Kassenbon? People Persons (2016)
So, being the genius that I am, I actually combined the sell-by date on a carton of eggs with a Blockbuster Video receipt and some of these, known as newspapers, to combine them together and determine the victim was tossed in this garbage on or around January 12, 2006.Also, ein Genie wie ich bin, verknüpfte ich das Haltbarkeitsdatum von einer Eierverpackung mit dem Kassenbon eines Blockbuster-Videos und mit etwas davon, das als Zeitungen bekannt ist, um sie zusammenzuführen und zu bestimmen, dass das Opfer The Movie in the Making (2016)
Is that a receipt?Ein Kassenbon? Episode #3.1 (2017)
Yeah! - It's a receipt, all right.Ja, das ist ein Kassenbon. Episode #3.1 (2017)
- Where's the receipt for those?- Klar. Wo hast du den Kassenbon dafür? Episode #3.1 (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassenzettel {m}; Kassenbon {m}sales check; sales slip [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kassenbon /kasənbɔŋ/ 
   sales check; sales slip [Am.]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top