หรือคุณหมายถึง bad cheqü?
Search result for

bad cheque

(4 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad cheque-, *bad cheque*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Car thief, small-time crook, drugs, bad cheques, alcoholism.ขโมยรถ ลักเล็กขโมยน้อย ค้ายา... ประวัติเสีย ติดเหล้า 21 Grams (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque   FR: chèque sans provision [m]
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bad cheque
   n 1: a check that is dishonored on presentation because of
      insufficient funds; "issuing a bad check is a form of
      larceny" [syn: {bad check}, {bad cheque}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

bad ( B AE1 D) cheque

 


  

 
bad
 • ต่ำกว่ามาตรฐาน: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ [Lex2]
 • เลว: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย [Lex2]
 • (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ[Lex2]
 • ไม่มีความสุข: ไม่พอใจ, ผิดหวัง [Lex2]
 • ความไม่ดี: ความชั่ว, ความเลว [Lex2]
 • |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ [LongdoDE]
 • (แบด) adj. เลว,ร้าย ###S. evil ###A. upright -Conf. bade,ill [Hope]
 • (adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว [Nontri]
 • /B AE1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
cheque
 • เช็ค: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ [Lex2]
 • ถอนเงินโดยใช้เช็ค[Lex2]
 • (เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค ###S. check) [Hope]
 • (n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน [Nontri]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bad, Band, Baud, bade, bald, band, ad, BND, BRD, Bai, Bar, Bau, CAD, MAD, Rad, bar, bat, barst, Boden, Böden, Faden, Laden, bauen, laden scheue, Chemie, Clique, Heu, scheuen, scheu, Chef, Check

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bard, bas, BSD, bd, baud, bat, bât, bah, ban, bac, bal, bar, lad, bai chèque, chèques, tchèque, chaque, chique, chiqué, choque, choqué, chéquier, tchèques, cheveu

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top