ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abomination

AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abomination-, *abomination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abomination(n) ความชัง, See also: ความชิงชัง, Syn. hatred, loathing, aversion
abomination(n) สิ่งที่น่าเกลียดชัง, See also: สิ่งที่เลวทราม

English-Thai: Nontri Dictionary
abomination(n) ความขยะแขยง, ความรังเกียจ, ความเกลียด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mother of the abomination of the earth.มารดาของซากศพบนโลก Ken Park (2002)
But the abomination growing in her womb was a betrayal of me and of the coven!แต่มันมีสิ่งที่น่ารักเกลียดอยู่ในตัวเธอ ...มันทรยศต่อข้าและต่อสายพันธ์ Underworld (2003)
The demon fathered this disgusting abomination from her child!ปีศาจให้กำเนิดสิ่งที่น่ารังเกียจ ความเกลียดชังจากลูกของเธอ Silent Hill (2006)
Your persistent dedication to a life of crime is an abomination before God and man.การที่คุณอุทิศชีวิตให้กับอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั้นก่อความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Onto my mind it's an abomination to consider it to any man, woman or child in this magnificent country of ours.มันน่าเศร้าใจสำหรับผมที่ทุกคน ไม่ว่าชาย หญิงหรือเด็กๆ ในดินแดนที่สุดแสนงดงาม ของพวกคุณ There Will Be Blood (2007)
What will... what will keep these evil, these abominations at bay?ลองคิดดู MRS. CARMODY: ลองคิดกันดู The Mist (2007)
Let the abominations smell his blood!ส่งเขา ไปให้แมลงกิน! The Mist (2007)
I don't care what sort of wretches you keep in your own home, but when you bring freaks and abominations into our churches in front of our children, you will...ค้างคาวผีเป็นปีศาจร้าย แล้วแก... นังนอกรีต ยังจะเอามันมาที่สมาคมอีกเหรอ Sparks Fly Out (2008)
It means she's worse than this abomination you've been screwing.หมายความว่า นางยังแย่กว่า นังตัวน่ารังเกียจนี่ ที่เจ้านอนด้วยยังไงล่ะ Heaven and Hell (2008)
Well, this abomination is what happens when you try it with human beings.เอาละ, นี่คือความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทดลอง กับมนุษย์ Resurrection (2008)
A vampire is an abomination of nature.แวมไพร์เป็นความชิงชังของธรรมชาติ Ordinary People (2011)
"The mother of harlots and abominations of the Earth!""แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย Piggy Piggy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abominationThe sight of you is an abomination to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเกลียดชัง[khwām klīetchang] (n) EN: hatred  FR: haine [ f ] ; abomination [ f[

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABOMINATION AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
ABOMINATIONS AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abomination (n) ˈəbˌɒmɪnˈɛɪʃən (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n)
abominations (n) ˈəbˌɒmɪnˈɛɪʃənz (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫猥[yín wěi, ㄧㄣˊ ㄨㄟˇ, ] abominations; whoredoms, #194,999 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) { Buddh } (See 十善) the ten evil deeds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abomination \A*bom`i*na"tion\, n. [OE. abominacioun, -cion, F.
   abominatio. See {Abominate}.]
   1. The feeling of extreme disgust and hatred; abhorrence;
    detestation; loathing; as, he holds tobacco in
    abomination.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is abominable; anything hateful, wicked, or
    shamefully vile; an object or state that excites disgust
    and hatred; a hateful or shameful vice; pollution.
    [1913 Webster]
 
       Antony, most large in his abominations. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A cause of pollution or wickedness.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Detestation; loathing; abhorrence; disgust; aversion;
     loathsomeness; odiousness. --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abomination
   n 1: a person who is loathsome or disgusting
   2: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence}, {abomination},
     {detestation}, {execration}, {loathing}, {odium}]
   3: an action that is vicious or vile; an action that arouses
     disgust or abhorrence; "his treatment of the children is an
     abomination"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abomination /abominasjɔ̃/ 
  abhorrence; abomination; atrocity; horror

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top