Search result for

born

(109 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -born-, *born*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
born[ADJ] ที่เป็นมาโดยกำเนิด, See also: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
borne[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ bear
born-again[ADJ] ซึ่งเชื่อแรงกล้าในศาสนาและต้องการให้ผู้อื่นเชื่อเหมือนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
born(บอร์น) adj. กำเนิด,แต่กำเนิด,โดยกำเนิด -Phr. (born yesterday ไร้เรียงสา,ไร้ประสบการ) -Conf. borne
borne(บอร์น) v. กริยาช่อง 3 ของ bear -Conf. born
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
freebornadj. ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
heliborne(เฮล'ละบอร์น) adj. ซึ่งนำส่งโดยเฮลิคอปเตอร์
native-born(เน'ทิฟว'บอร์น) adj. ซึ่งเกิดในประเทศดังกล่าวซึ่งเกิดในพื้นเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
born(adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
born(vt) pp ของ bear
borne(vt) pp ของ bear
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
firstborn(adj) หัวปี,เป็นคนแรก
forborne(vi) pp ของ forbear
inborn(adj) มีมาแต่กำเนิด,ตั้งแต่เกิด,โดยกำเนิด
newborn(adj) เพิ่งเกิดใหม่,แรกเกิด
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
born alive(ทารก) เกิดรอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
born out of wedlockเกิดนอกสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
borniteบอร์ไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bornholm Diseaseกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอักเสบ [การแพทย์]
Bornite บอร์ไนต์
แหล่ง - ในประเทศไทยไม่ค่อยพบมาก พบในแหล่งดีบุกแบบสัมผัสที่จังหวัดยะลา ที่จังหวัดเพชรบุรี พบเกิดอยู่กับแร่ทองแดงชนิดอะซูไรต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง นำมาแยก และถลุงเอาโลหะทองแดงมาใช้ประโยชน์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a salmon returning to the stream where it was born.เหมือนปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำไปยังที่ที่มันเกิด Birthmarks (2008)
What year was she born?เกิดปีอะไร Birthmarks (2008)
If she was born today, she'd be in trouble, but we're not gonna let that happen.ถ้าเธอเกิดวันนี้ เธอมีปัญหาแน่ แต่เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้น Joy (2008)
Yeah, if her daddy hadn't been drunk, she might never have been born. So...ใช่สิ ถ้าพ่อของเธอไม่เมา เธอคงไม่ได้ลืมตามาดูโลกหรอก Dying Changes Everything (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
He was born with half a stomach and a hole in his heart.เขาเกิดมามีกระเพาะอาหารครึ่งหนึ่ง และหัวใจเขาเป็นรู Pilot (2008)
A day? A week? You know, you were born with that same heart defect your little brother had.กี่วัน กี่อาทิตย์ แกรู้ แกเกิดมามีโรคหัวใจบกพร่อง เหมือนกับพี่ชายตัวเล็กๆของแก Pilot (2008)
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว Rookies (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
Thus the first code of Camelot was born.ดังนั้นกฏข้อแรกขิงคาเมลอตจึงถือกำเนิดขึ้น Lancelot (2008)
It is born of magic, sire, and it can only be killed by magic.มันกำเนิดมาจากเวทย์มนต์ฝ่าบาท แล้วก็จะถูกกำจัดได้ด้วยเวทย์มนต์เท่านั้น Lancelot (2008)
The sword was born of the old magic.ดาบนั้นเกิดจากเวทย์มนต์เก่าแก่ Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
born1980 was the year when I was born.
bornA baby boy was born to them.
bornA baby deer can stand as soon as it is born.
bornA baby was born to them.
bornAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
bornAlthough he was born in England, he speaks English very badly.
bornAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
bornA son was born to the couple.
bornA soon as man is born he begins to die.
bornAs soon as man is born he begins to die.
bornAs soon as man is born, he begins to die.
bornAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมเสน[N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา
ถือกำเนิด[V] born, See also: originate, Syn. เกิด, เสด็จพระราชสมภพ, ประสูติ, สมภพ, Ant. ตาย, Example: สุจินดาถือกำเนิดในครอบครัวทหาร, Thai definition: มีชีวิตขึ้น
กลับชาติมาเกิด[V] reincarnate, See also: born again in a new body, Example: เมื่อชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นนกแต่ชาตินี้เขากลับชาติมาเกิดเป็นคน
อติชาต[ADJ] born superior to one's family, Thai definition: เลิศกว่าเผ่าพงศ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
ชาต[v.] (chāta = chāt) EN: be born   
เด็กแดง[n. exp.] (dek daēng) EN: new born baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กเกิดใหม่[n. exp.] (dek koēt mai) EN: newborn baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยสันดาน[adj.] (dōi sandān) EN: inborn   FR: inné
หินชาติ[adj.] (hinnachāt) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn   

CMU English Pronouncing Dictionary
BORN    B AO1 R N
BORNE    B AO1 R N
BORNS    B AO1 R N Z
BORNER    B AO1 R N ER0
BORNEO    B AO1 R N IY0 OW2
BORNMAN    B AO1 R N M AH0 N
BORNEMAN    B AO1 R N M AH0 N
BORNHOLDT    B AO1 R N HH OW0 L T
BORNHORST    B AO1 R N HH AO0 R S T
BORNSTEIN    B AO1 R N S T AY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
born    (v) (b oo1 n)
borne    (v) (b oo1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borniertheit {f}localism [Add to Longdo]
Borneobuschwachtel {f} [ornith.]Red-breasted Tree Partridge [Add to Longdo]
Borneofroschmaul {n} [ornith.]Sharpe's Frogmouth [Add to Longdo]
Borneowolltimalie {f} [ornith.]Bornean Wren Babbler [Add to Longdo]
Borneobuschsänger {m} [ornith.]Kinabalu Scrub Warbler [Add to Longdo]
Borneostutzschwanz {m} [ornith.]Bornean Stubtail [Add to Longdo]
Borneodickkopf {m} [ornith.]Bornean Mountain Whistler [Add to Longdo]
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker [Add to Longdo]
Borneobronzemännchen {n} [ornith.]Dusky Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
エアボーン[, eabo-n] (n) airborne [Add to Longdo]
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre [Add to Longdo]
ヘラザメ[, herazame] (n) Borneo catshark (Apristurus platyrhynchus, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ボーン[, bo-n] (n) (1) born; (2) {comp} Bourne (shell); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island) [Add to Longdo]
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, / ] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time [Add to Longdo]
生来[shēng lái, ㄕㄥ ㄌㄞˊ, / ] born with [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] born deaf; deaf [Add to Longdo]
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, / ] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent) [Add to Longdo]
非婚生[fēi hūn shēng, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ, ] born out of wedlock; illegitimate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\ (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly
   {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn);
   p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to
   bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G.
   geb[aum]ren, Goth. ba['i]ran to bear or carry, Icel. bera,
   Sw. b[aum]ra, Dan. b[ae]re, OHG. beran, peran, L. ferre to
   bear, carry, produce, Gr. fe`rein, OSlav. brati to take,
   carry, OIr. berim I bear, Skr. bh[.r] to bear. [root]92. Cf.
   {Fertile}.]
   1. To support or sustain; to hold up.
    [1913 Webster]
 
   2. To support and remove or carry; to convey.
    [1913 Webster]
 
       I 'll bear your logs the while.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct; to bring; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bear them to my house.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To possess and use, as power; to exercise.
    [1913 Webster]
 
       Every man should bear rule in his own house.
                          --Esther i.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   5. To sustain; to have on (written or inscribed, or as a
    mark), as, the tablet bears this inscription.
    [1913 Webster]
 
   6. To possess or carry, as a mark of authority or
    distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name.
    [1913 Webster]
 
   7. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to
    entertain; to harbor --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The ancient grudge I bear him.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To endure; to tolerate; to undergo; to suffer.
    [1913 Webster]
 
       Should such a man, too fond to rule alone,
       Bear, like the Turk, no brother near the throne.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I cannot bear
       The murmur of this lake to hear.   --Shelley.
    [1913 Webster]
 
       My punishment is greater than I can bear. --Gen. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   9. To gain or win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some think to bear it by speaking a great word.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She was . . . found not guilty, through bearing of
       friends and bribing of the judge.   --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   10. To sustain, or be answerable for, as blame, expense,
     responsibility, etc.
     [1913 Webster]
 
        He shall bear their iniquities.   --Is. liii.
                          11.
     [1913 Webster]
 
        Somewhat that will bear your charges. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   11. To render or give; to bring forward. "Your testimony
     bear" --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To carry on, or maintain; to have. "The credit of bearing
     a part in the conversation." --Locke.
     [1913 Webster]
 
   13. To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain
     without violence, injury, or change.
     [1913 Webster]
 
        In all criminal cases the most favorable
        interpretation should be put on words that they can
        possibly bear.            --Swift.
     [1913 Webster]
 
   14. To manage, wield, or direct. "Thus must thou thy body
     bear." --Shak. Hence: To behave; to conduct.
     [1913 Webster]
 
        Hath he borne himself penitently in prison? --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To afford; to be to; to supply with.
     [1913 Webster]
 
        His faithful dog shall bear him company. --Pope.
     [1913 Webster]
 
   16. To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples;
     to bear children; to bear interest.
     [1913 Webster]
 
        Here dwelt the man divine whom Samos bore.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   Note: In the passive form of this verb, the best modern usage
      restricts the past participle born to the sense of
      brought forth, while borne is used in the other senses
      of the word. In the active form, borne alone is used as
      the past participle.
      [1913 Webster]
 
   {To bear down}.
     (a) To force into a lower place; to carry down; to
       depress or sink. "His nose, . . . large as were the
       others, bore them down into insignificance."
       --Marryat.
     (b) To overthrow or crush by force; as, to bear down an
       enemy.
 
   {To bear a hand}.
     (a) To help; to give assistance.
     (b) (Naut.) To make haste; to be quick.
 
   {To bear in hand}, to keep (one) up in expectation, usually
    by promises never to be realized; to amuse by false
    pretenses; to delude. [Obs.] "How you were borne in hand,
    how crossed." --Shak.
 
   {To bear in mind}, to remember.
 
   {To bear off}.
     (a) To restrain; to keep from approach.
     (b) (Naut.) To remove to a distance; to keep clear from
       rubbing against anything; as, to bear off a blow; to
       bear off a boat.
     (c) To gain; to carry off, as a prize.
     (d) (Backgammon) To remove from the backgammon board into
       the home when the position of the piece and the dice
       provide the proper opportunity; -- the goal of the
       game is to bear off all of one's men before the
       opponent.
 
   {To bear one hard}, to owe one a grudge. [Obs.] "C[ae]sar
    doth bear me hard." --Shak.
 
   {To bear out}.
     (a) To maintain and support to the end; to defend to the
       last. "Company only can bear a man out in an ill
       thing." --South.
     (b) To corroborate; to confirm.
 
   {To bear up}, to support; to keep from falling or sinking.
    "Religious hope bears up the mind under sufferings."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To uphold; sustain; maintain; support; undergo; suffer;
     endure; tolerate; carry; convey; transport; waft.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Born \Born\ (b[^o]rn), p. p. & a. [See {Bear}, v. t.]
   1. Brought forth, as an animal; brought into life; introduced
    by birth.
    [1913 Webster]
 
       No one could be born into slavery in Mexico.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Having from birth a certain character; by or from birth;
    by nature; innate; as, a born liar. "A born matchmaker."
    --W. D. Howells.
    [1913 Webster]
 
   {Born again} (Theol.), regenerated; renewed; having received
    spiritual life. "Except a man be born again, he can not
    see the kingdom of God." --John iii. 3.
 
   {Born days}, days since one was born; lifetime. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 born
   adj 1: brought into existence; "he was a child born of adultery"
       [ant: {unborn}]
   2: being talented through inherited qualities; "a natural
     leader"; "a born musician"; "an innate talent" [syn:
     {natural}, {born(p)}, {innate(p)}]
   n 1: British nuclear physicist (born in Germany) honored for his
      contributions to quantum mechanics (1882-1970) [syn:
      {Born}, {Max Born}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top