ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carambola

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carambola-, *carambola*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
carambola(n) มะเฟือง
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, Syn. starfruit
Image:

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carambolaมะเฟือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carambola(n) มะเฟือง, Syn. starfruit
Image:

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเฟือง[mafeūang] (n) EN: starfruit = star fruit ; star apple ; carambola  FR: carambole [ f ]
ต้นมะเฟือง[ton mafeūang] (n) EN: carambola tree  FR: carambolier [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] carambola, #31,503 [Add to Longdo]
杨桃[yáng táo, ㄧㄤˊ ㄊㄠˊ, / ] carambola tree; star fruit tree, #47,503 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carambola \Ca`ram*bo"la\, n. (Bot.)
   An East Indian tree ({Averrhoa Carambola}), and its acid,
   juicy fruit; called also {Coromandel gooseberry}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carambola
   n 1: East Indian tree bearing deeply ridged yellow-brown fruit
      [syn: {carambola}, {carambola tree}, {Averrhoa carambola}]
   2: deeply ridged yellow-brown tropical fruit; used raw as a
     vegetable or in salad or when fully ripe as a dessert [syn:
     {carambola}, {star fruit}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 carambola /karɑmbola/
  carambola; star‐fruit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top