ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrepidity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrepidity-, *intrepidity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
intrepidity(n) ความกล้าหาญ, ความทรหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรกรรม[wīrakam] (n) EN: bravery ; boldness ; intrepidity  FR: bravoure [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrepidity (n) ˌɪntrɪpˈɪdɪtiː (i2 n t r i p i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪邁[ごうまい, goumai] (adj-na, n) intrepidity; indomitableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrepidity \In`tre*pid"i*ty\, n. [Cf. F. intr['e]pidit['e].]
   The quality or state of being intrepid; fearless bravery;
   courage; resoluteness; valor.
   [1913 Webster]
 
      Sir Roger had acquitted himself of two or three
      sentences with a look of much business and great
      intrepidity.               --Addison.
 
   Syn: Courage; heroism; bravery; fortitude; gallantry; valor.
     See {Courage}, {Heroism}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrepidity
   n 1: resolute courageousness [syn: {dauntlessness},
      {intrepidity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top