ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -說-, *說*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[說, shuō, ㄕㄨㄛ] to speak, to say; to scold, to upbraid
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  兌 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 5,011

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically), #22 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory), #22 [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
说明[shuō míng, ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] to explain; to illustrate; explanation; directions; caption, #924 [Add to Longdo]
说道[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ, / ] discuss, #1,093 [Add to Longdo]
说话[shuō huà, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] to speak; to say; to talk; to gossip; to tell stories; talk; word, #1,380 [Add to Longdo]
听说[tīng shuō, ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ, / ] to hear told, #2,148 [Add to Longdo]
说法[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ, / ] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching, #2,395 [Add to Longdo]
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, / ] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation, #2,395 [Add to Longdo]
话说[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me.[CN] 跟我 Corrections Class (2014)
Name it.[CN]  Runner Runner (2013)
IN ENGLISH.[CN] 英文 Olympus Has Fallen (2013)
Stop.[CN] 別 Repo Men (2010)
Nonsense.[CN] 胡 Hey Babu Riba (1985)
Don't ask.[CN] 別 Unknown (2011)
-Who?[CN] - 誰? Next Day Air (2009)
Liar![CN] 謊 ! Dive!! (2008)
Don't tell me you don't speak Japanese.[JA] 日本語がわからないなんて言わせないわよ 別跟我你聽不懂日文 Cape No. 7 (2008)
Say[CN]  Samsara (1988)
Or more aptly put there are seven love letters in it.[JA] 正確に言うと 更正確的 7つのラブレター 應該是七封情書 Cape No. 7 (2008)
L is already involved.[JA] {fnCloisterBlackfe120fs30}L{fnMSPGothicfe128fs14}はもう動いていま す ; 耶~柳生課長登場啦 XD(有玩侍魂的就知道我在啥) Confrontation (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top