ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baboon

B AH0 B UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baboon-, *baboon*
Possible hiragana form: ばぼおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baboon(n) ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง, Syn. ape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่, หางสั้น, คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon

English-Thai: Nontri Dictionary
baboon(n) ลิงทโมน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baboonsบาบูน [TU Subject Heading]
Baboonsบาบูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope she doesn't notice the $2, 000 for the baboon seminal fluid I ordered.ฉันหวังว่าหล่อนคงยังไม่ทันสังเกตุตัวเลข 2พันเหรียญ ค่าน้ำเชื้อลิงบาบูนที่ฉันสั่งซื้อไป The No-Brainer (2009)
Somewhere there's a baboon scratching his ass.บาบูนที่ไหนสักที่ตรงนั้นเกาก้นอยู่ Beastly (2011)
I'm like an insatiable baboon in the bedroom.ฉันเป็นเหมือนลิงบาบูนที่ไม่รู้จักพอ ตอนอยู่ในห้องนอน Competitive Wine Tasting (2011)
You're a baboon everywhere.อยู่ที่ไหนคุณก็เป็นลิงบาบูน Competitive Wine Tasting (2011)
A baboon must keep track of the troop's social pecking order.ลิงบาบูนต้องติดตาม ของลำดับทางสังคมของกลุ่ม Is There Life After Death? (2011)
Why, if it isn't Porcelain's dad, who may or may not have a baboon heart.ละครเพลงกำลังจะกลับมา แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะจะทำไม คุณพ่อเครื่องยนตร์ ใครมีหรือไม่มีหัวใจลิงบาบูน Pot O' Gold (2011)
If Burt Hummel thinks what Washington needs is more baboon parts, then he needs a brain transplant.ถ้าเบิร์ท ฮัมเมลคิดว่าวอชิงตันต้องการ บาบูนมาเป็นส่วนร่วม แล้วเขาคงจะต้องเอาสมองมันมาใส่ Mash Off (2011)
Burt Hummel and his baboon heart.เบิร์ท ฮัมเมิลกับหัวใจบาบูนของเขา Mash Off (2011)
Do you know 20% of all voters think my dad actually has a baboon heart.คุณรู้ไหม20%ของการโหวดมาจากความคิดที่ จริงๆแล้วพ่อของฉันมีหัวใจบาบูน Mash Off (2011)
Baboon heart or donkey bride?หัวใจบาบูนหรือเจ้าสาวลา Mash Off (2011)
Baboon brains plus black widow abdomen."สมองบาบูน กับ ท้องของแมงมุมแม่ม่ายดำ Dog Dean Afternoon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงบาบูน[ling bābūn] (n) EN: baboon  FR: babouin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BABOON B AH0 B UW1 N
BABOONS B AE0 B UW1 N Z
BABOONS B AH0 B UW1 N Z
BABOON'S B AE0 B UW1 N Z
BABOON'S B AH0 B UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baboon (n) bˈəbˈuːn (b @1 b uu1 n)
baboons (n) bˈəbˈuːnz (b @1 b uu1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pavian { m } [ zool. ] | Paviane { pl }baboon | baboons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲラダ狒狒;ゲラダ狒々[ゲラダひひ, gerada hihi] (n) gelada baboon [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baboon \Bab*oon"\, n. [OE. babewin, baboin, fr. F. babouin, or
   LL. babewynus. Of unknown origin; cf. D. baviaan, G. pavian,
   baboon, F. babine lip of ape, dogs, etc., dial. G. b[aum]ppe
   mouth.] (Zool.)
   One of the Old World Quadrumana, of the genera {Cynocephalus}
   and {Papio}; the dog-faced ape. Baboons have dog-like muzzles
   and large canine teeth, cheek pouches, a short tail, and
   naked callosities on the buttocks. They are mostly African.
   See {Mandrill}, and {Chacma}, and {Drill} an ape.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baboon
   n 1: large terrestrial monkeys having doglike muzzles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top