ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -产-, *产*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: -, Rank: 159

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to give birth; to reproduce; to produce; product; resource; estate; property #1,545 [Add to Longdo]
[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product #186 [Add to Longdo]
[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture #206 [Add to Longdo]
[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] industry; estate; property; industrial #573 [Add to Longdo]
[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield #587 [Add to Longdo]
[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ, / ] property; assets #762 [Add to Longdo]
房地[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate #1,035 [Add to Longdo]
[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] output #2,172 [Add to Longdo]
[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property #2,556 [Add to Longdo]
[dì chǎn, ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] estate #2,669 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My wife gave birth to a child yesterday.[CN] 我妻子昨天生 The Scarlet Empress (1934)
Commies?[CN] 党员? The Man with the Golden Gun (1974)
An original British top hat.[CN] 最普通的英国的大礼帽 The Blue Angel (1930)
That scroll is my property. I bought it from a dealer.[CN] 那个卷轴是我的财 我从一个商人手里买的 The Mummy (1932)
I'm broke.[CN] 我破 The Hustler (1961)
When and how did you get it?[CN] 好偈不是国内生 Episode #1.2 (2004)
Bankrupt?[CN] Fa fa ying king (2008)
I'm starting to have interest in you.[CN] 对你生了兴趣 但是一切仅止于此 Episode #1.8 (2004)
One week more, and the guy would have bankrupted me.[CN] 就1周 那家伙几乎让我破 The Blue Angel (1930)
Today at five, at the Seoul Hotel first floor coffee shop... a guy...[CN] 首尔饭店一楼咖啡厅 二男一女的老二 束城物的代理 Episode #1.5 (2004)
Your child was stillborn. Perhaps it is better for you this way.[CN] 你的孩子流了,或许 这样,对你来说更好些 Seduction (1929)
I tell you, it's the museum's property, not mine.[CN] 我告诉你 这是博物馆的财,不是我的。 The Mummy (1932)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top