Search result for

*a*

(1281 entries)
(0.147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: a,-a-, *a*. Possible hiragana form: *あ*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)
CA (ซีเอ) (n ) ใช้เป็นคำย่อเวลาเรียก โรคมะเร็ง (มาจากคำว่า cancer) อาจตามด้วยอวัยวะที่เกิดโรค เช่น CA liver (พูดว่า ซีเอ ลิเว่อ) หมายถึง มะเร็งตับ

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
cat (n ) แมว

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.
anorak (slang ) a person who has a very strong interest, perhaps obsessive, in niche subjects. This interest may be unacknowledged or not understood by the general public
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur (n ) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants
aboutbit, small piece
abrasif (adj ) abrasive
acf (n ) French Automobile Club
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)
cabillaud (n ) cod, codfish

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
abiding (adj ) ทนทาน
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
bank ( ) ธนาคาร

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
axonemeเส้นกลางของ chromosome
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Anis-sak (vi ) ซวยโคตรๆ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.
cardioversion (n ) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.

Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
baikดี
Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
high sea(n) ทะเลหลวง
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
galaxy(n) ดาราจักร
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
rule of law(n) หลักนิติธรรม
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
catfish(n) ปลาดุก
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
coordinate(v) ประสานงาน
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
carambola(n) มะเฟือง
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
rose apple(n) ชมพู่
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
war crimeอาชญากรรมสงคราม
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
hierachy hierachy [N] ; การจัดระบบตามลำดับขั้น Related. การจัดระบบตามลำดับชั้น.
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
metabolites
metabolites
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*hydrate* (vi ) ทำใ้ห้เปียก หรือ ชุ่มชืี่่นด้วยน้ำ
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large
*make a clean break* (phrase ) ตัดใจจาก
*shoe cabinet* (n ) ตู้เก็บรองเท้า, ตู้ใส่รองเท้า
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
*unwaxed*[ไม่มีมารยา] (adj ) unwaxed spinster หมายถึงสาวโสดไม่มีมารยา
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
-dwarf- (n ) คนแคระ
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
Aโน้ต "ลา" ในดนตรี
A[เอ] หนึ่ง
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
a cut above (n) มีความเหนือกว่า
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
a hold-up (n ) การปล้น
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
a stone's throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
a world firstครั้งแรกในโลก
abalone (n ) หอยเป๋าฮื้อ
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6
abider (n ) ผู้อาศัย
See also: S. dweller, inhabitant, resident,
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.
abrasion (n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a    [DET] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
a    [N] อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a    [PRF] ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
a    [PRF] ของ
a    [PRF] บน
a    [PRF] จาก
a    [PRF] ไปยัง, See also: ไปสู่
a    [PRF] ออก
a    [PRF] ไม่ (ย่อมาจาก an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
ab    [PRF] จาก, See also: ออกจาก
AC    [N] กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current), See also: กระแสสลับ
ac [SUF] เกี่ยวกับ
ad    [N] การโฆษณา (คำย่อของ advertisement), See also: โฆษณา
ad    [PRF] ไป, See also: ไปยัง, ที่, ใกล้
ae    [ADJ] หนึ่ง
ah    [INT] ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
ai    [INT] คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
al    [SUF] ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
AM    [ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, a.m., A.M.
am [AUX] รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์
am [ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. a.m., AM, A.M.
an    [ART] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ), Syn. one
an    [ADJ] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ), Syn. one
an    [PRF] ไม่, See also: การปฏิเสธ, การเพิกถอน
an    [PRF] ต่อต้าน, See also: คัดค้าน
an    [SUF] เกี่ยวกับ, See also: เป็นของ
ar    [SUF] เกี่ยวกับ
as    [CONJ] ขณะที่, Syn. while, during the time that
as    [CONJ] ดังที่, See also: ตามที่
as    [CONJ] ทั้งๆ ที่
as    [CONJ] เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way
as    [CONJ] เนื่องจาก, See also: เพราะว่า, Syn. because, since, inasmuc as
as    [PREP] ในฐานะ, See also: ในตำแหน่ง, ในบทบาท
as    [ADV] อย่างเท่าๆ กัน, See also: อย่างพอๆ กัน
at    [PREP] เข้าร่วม, Syn. attending
at    [PREP] จาก, Syn. from
at    [PREP] ณ เวลา, See also: ในช่วงเวลา
at    [PREP] ด้วย (ความเร็ว)
at    [PREP] ที่, Syn. position of, placed at, situated at
at    [PREP] ในลักษณะ, Syn. in the manner of
at    [PREP] ไปยัง, Syn. toward, in the direction of
aw    [INT] คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
ax    [N] ขวาน, Syn. axe
ax    [VT] ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. axe
DA    [ABBR] บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
DA    [ABBR] อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
fa    [N] ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), See also: ระดับเสียง ฟา
FA [ABBR] อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
ha    [INT] ฮ่า, See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม, Syn. hah
la    [N] เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, See also: เสียง ลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeationการซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permian Periodยุคเพอร์เมียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polar๑. -ขั้ว๒. เส้นเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar angleมุมเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar axisแกนเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar curveเส้นโค้งเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ดู jus civile ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private lawกฎหมายเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private lawกฎหมายเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private libraryคลัง(โปรแกรม)ส่วนตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private lineสายส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private nuisanceเหตุรำคาญส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
provocationการยั่วยุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provocative-ยั่ว, -เร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal-ต้น, -ส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximalด้านโคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal contactสัมผัสประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal phalanxกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal surface๑. ด้าน(ฟัน)ประชิด๒. พื้นผิว(ฟัน)ประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paeon; paeonic footคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paeonic foot; paeonคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pageหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pageเรียกตัว, ตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
 • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
 • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Language dictionaryพจนานุกรมภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Congnitive Domainด้านพุทธิปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Affective Domainด้านจิตใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Psychimator Domainด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Attitudeเจตคติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digitalดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interactive multimediaสื่อประสมเชิงโต้ตอบ, ส่วนมากใช้ สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Asynchronousไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hypermediaสื่อหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Multimediaสื่อประสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Metalanguageอภิภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aWhen goods are scarce, sellers have the advantage.
aI will notify you of the arrival of the goods.
aThe goods were sent out yesterday.
aThe goods arrived yesterday.
aThe article will be sent cash on delivery.
aThe goods arrived in good condition.
aI enjoy walks and talks on the beach.
aThe sand on the beach was white.
aThe beach is swarming with people.
aWhat about the family of the dying patient?
aMy heart ached for the dying birds.
aYou should never look down upon a man merely because he is poor.
aYou should never look down upon a man merely because he is poor.
aDon't look down on him merely because he is poor.
aYou must not despise someone because they are poor,
aYou shouldn't look down on a person for being poor.
aDon't look down upon a man because he is poor.
aDon't despise a man because he is poor.
aThere is no disgrace in being poor.
aI don't think being poor is anything to be ashamed of.
aI don't think being poor is anything to be ashamed of.
aDon't look down upon others because they are poor.
aPoverty deprived the boy of education.
aYou don't know what it is to be poor.
aNever look down on a man merely because he is poor.
aThough she is poor, she is happy.
aFor all his poverty, he was happy.
aBeing poor, he can't buy it.
aBorn in a poor family, he is anxious for wealth.
aHis poor educational background was not a bar to his advancement.
aDon't despise a man because he is poorly dressed.
aIt is said that the poor are not always unhappy.
aI pointed out that we needed more money for the poor.
aDon't make a fool of the poor.
aThe poor are not always unhappy.
aDon't make a fool of the poor.
aA humble-looking old man was presented to the king.
aPoor as he was, he did not borrow money from others.
aWhat if I am poor?
aI would buy the car but I am poor.
aPoor as he was, he would not receive the money.
aI collapsed from anemia.
aI'm anemic.
aPoverty had taught him to stand on his own feet.
aPoverty is still the major cause of crime.
aPoverty is still the major cause of crime.
aPoverty keeps together more homes than it breaks up.
aWant is the mother of industry.
aPoverty is not a bar to happiness.
aYou must not despise a man because he is poorly dressed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
a wavesabbr. atrial contraction waves
a&pabbr. anterior and posterior
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
a.หมายถึง Absolute, Academy, acre, acres, America, American, angstrom unit, year, anonymous, before
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a. c. p.abbr. American College of Physicians
a. d. c.abbr. aide-de-camp
a. e. and p.abbr. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
a. f.abbr. Air Force, Anglo-French, audio frequency
a. f. a. m.abbr. Ancient Free and Accepted Masons
a. g.abbr. Adjutant general, Attorney General
a. i. a.abbr. American Institute of Architects
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช) abbr. befor meal
a.c.c.abbr. anodal closure contraction
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักราช
a.l.p.abbr. American Labor Party
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbess(n) หัวหน้านางชี
abbey(n) วัด,โบสถ์
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abdomen(n) ท้อง
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
abeam(adv) ตามขวางเรือ
abed(adv) อยู่บนเตียง
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abide(vi) อาศัยอยู่
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น    [PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
การงดออกเสียง    [N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
ตามกฎหมาย    [ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ [N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ระเบียบวาระการประชุม    [N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
เอเชีย [N] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai definition: ชื่อทวีป
เอเชีย [ADJ] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน    [N] Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน    [ADJ] Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน [V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
แต่บางที [ADV] at other times, Syn. บางที, บางคราว, บางครั้ง, Ant. เสมอ, สม่ำเสมอ, Example: ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
ในบางกรณี [DET] at some point, Syn. บางกรณี, Ant. ในทุกกรณี, ทุกกรณี, Example: ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
อำนาจหน้าที่    [N] authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai definition: อำนาจและหน้าที่
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ    [N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
เจตนาไม่บริสุทธิ์ [N] bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
บาร์โค้ด    [N] bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count unit: อัน, Thai definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
สาขาสำนักงาน    [N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
กรณีจำเป็น    [N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
ร่างสัญญา    [N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
คำพิพากษาถึงที่สุด    [N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน    [N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
โลกาภิวัตน์ [N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
คุ้มครองสิทธิ์    [V] guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
รายบุคคล    [ADJ] individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ระหว่างชาติ    [ADJ] international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ    [ADJ] international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ยาฉีด    [N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ที่พึ่งสุดท้าย    [N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
มากยิ่งขึ้น    [ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม
ในนามของ [ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
ในอีกกรณีหนึ่ง [DET] on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ยากิน    [N] oral drug, See also: oral medicine, Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน, Ant. ยาทา, Example: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    [N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
เศรษฐศาสตร์การเมือง [N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง    [N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง    [N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง [N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์    [N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรียกค่าเสียหาย [V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
ยานอนหลับ    [N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
หน่วยงานรัฐ    [N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ยาทา    [N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ครองสติ    [V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ครอบครัวเดี่ยว    [N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
คราคร่ำ    [V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
ความโก้หรู    [N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความใกล้ชิด    [N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความนัย    [N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความเป็นไป    [N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อา[excl.] (ā) EN: ah ! ; hmmm   
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam   FR: Adam
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband   FR: ex-mari [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอกทิเนียม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium   FR: actinium [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอลเจียร์[n. prop.] (Aēljīa) EN: Algiers   FR: Alger
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: ampere   FR: ampère [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
A    AH0
A    EY1
I    AY1
R    AA1 R
W    D AH1 B AH0 L Y UW0
Y    W AY1
VI    V AY1
VI    V IY1 AY1
VS    V ER1 S AH0 Z
VY    V AY1
W.    D AH1 B AH0 L Y UW0
WA    W AA1
WM    W IH1 L Y AH0 M
WM    D AH1 B AH0 Y UW0 EH1 M
WS    D AH1 B AH0 L Y UW0 EH1 S
WS    D AH1 B Y AH0 EH1 S
WU    D AH1 B AH0 L Y UW0 Y UW1
WU    D AH1 B Y AH0 Y UW1
WY    D AH1 B AH0 L Y UW0 W AY1
X.    AE1 K S
Y.    W AY1
YA    Y AA1
PI    P AY1
R.    AA1 R
RA    R AA1
RB    AA1 R B IY1
I.    AY1
IA    IY1 AH0
IB    AY1 B IY1
ID    AY1 D IY1
IF    AH0 F
IN    AH0 N
IO    AY1 OW0
IP    AY1 P IY1
IS    AH0 Z
IT    AH0 T
JA    Y AA1
JR    JH EY1 AA1 R
KA    K AA1
SY    S AY1
TA    T AA1
TO    T AH0
TV    T EH2 L AH0 V IH1 ZH AH0 N
TY    T AY1
UH    AH1
UL    AH1 L
UM    AH1 M
UN    AH1 N
UP    AH1 P
US    AH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A    (n) (ei1)
I    (n) (ai)
R    (n) (aa1 r)
Y    (n) (w ai1)
a    (dt) (@)
a    (n) (ei1)
i    (n) (ai1)
r    (n) (aa1 r)
y    (n) (w ai1)
au    (n) (ou1)
yd    (n) (y aa1 d)
Ty    (n) (t ai1)
AA    (n) (ei2 ei1)
AD    (n) (ei2 d ii1)
Al    (n) (a1 l)
BA    (n) (b ii2 ei1)
Bt    (n) (b aa1 t)
DM    (n) (d oi1 ch m aa k)
Di    (n) (d ai1)
FA    (n) (e2 f ei1)
Fr    (n) (f aa1 dh @ r)
GI    (n) (jh ii2 ai1)
IQ    (n) (ai2 k y uu1)
LA    (n) (e2 l ei1)
MA    (n) (e2 m ei1)
MS    (n) (m a1 n y @ s k r i p t)
Mt    (n) (m au1 n t)
PA    (n) (p ii2 ei1)
PR    (n) (p ii2 aa1 r)
RA    (n) (aa2 r ei1)
RC    (n) (aa2 s ii1)
RM    (n) (aa2 r e1 m)
RN    (n) (aa2 r e1 n)
WI    (n) (d uh2 b l y uu ai1)
ad    (n) (a1 d)
ah    (uh) (aa1)
am    (v) (a m)
am    (n) (ei2 e1 m)
an    (cc) (a n)
an    (dt) (@ n)
as    (cc) (a z)
at    (in) (a t)
ax    (v) (a1 k s)
ay    (a) (ai1)
by    (a) (b ai)
fa    (n) (f aa1)
ha    (uh) (h aa1)
hi    (uh) (h ai1)
ie    (n) (ai2 ii1)
kg    (n) (k i1 l @ g r a m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
はい[はい, hai] (n) ใช่
同じ[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด
対応[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ
関連[かんれん, kanren] (n) เกี่ยวข้อง
開発[かいはつ, kaihatsu] (n) พัฒนา
価格[かかく, kakaku] (n) ราคา
従来[じゅうらい, juurai] (n) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
内蔵[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
採用[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้
世界[せかい, sekai] (n) โลก
音楽[おんがく, ongaku] (n) ดนตรี
[やく, yaku] (adv) โดยประมาณ
追加[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม
カレー[かれい, karei] (n) แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
豚カツ[とんかつ, tonkatsu] (n) หมูชุบแป้งทอด, อาหารญี่ปุ่น
ラメン[らめん, ramen] (n) ก๋วยเตี๋ยวราเมงในญี่ปุ่น
遺体[いたい, itai] (n) ศพ
写真[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย
記者[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
語る[かたる, kataru] (vt) พูด, แจ้ง, See also: 話す
拡張[かくちょう, kakuchou] (n) ขยาย
片道[かたみち, katamichi] (n) ทางเดียว(one-way)
台風[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
座席[ざせき, zaseki] (n) ที่นั่ง
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน
風邪[かぜ, kaze] (n) หวัด
状態[じょうたい, joutai] (n) สถานะ
運ぶ[はこぶ, hakobu] (vt) ขนย้าย
確認[かくにん, kakunin] (vt) ยืนยัน
組合[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม,สมาคม
向かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
現場[げんば, genba] (n) สถานที่เกิดเหตุ
水難[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)
市場[いちば, ichiba] (n) ตลาด
売上[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
次世代[じせだい, jisedai] (n) รุ่นถัดไป
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
加工[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน
簡単[かんたん, kantan] (adj) ง่าย
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป
勘違い[かんちがい, kanchigai] (adj) เข้าใจผิด
患者[かんじゃ, kanja] (n) ผู้ป่วย
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
育児手当[いくじてあて, ikujiteate] (n) เงินสงเคราะห์บุตร
新た(な)[あらた(な), arata ( na )] (adj) ใหม่, สด , See also: S. 新しい、新~, A. 古い、旧~,
[あかつき, akatsuki] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ยามเช้า (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น) , See also: S. 夜明け, A. 黄昏,
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง
アルバイト[あるばいと, arubaito] (n) งานพิเศษ,งานนอกเวลา
お手上げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n name org uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
暗殺[あんさつ, ansatsu] การลอบสังหาร
荒い[あらい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
[あらし, arashi] พายุหมุน
暗黙[あんもく, anmoku] (n adj adv) โดยปริยาย
どうも有難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (n vi vt phrase) thank you
和え物[あえもの, aemono] (n) อาหารที่คลุกเคล้าด้วยซอสหรือน้ำปรุงรส
暗黙[あんもく, anmoku] (adj) โดยปริยาย
ハアハア[はあはあ, haahaa] แฮ่กๆ
アトリエ[あとりえ, atorie] fr:atelier, eng:studio
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (adv) อย่างหงุดหวิด
さあ[さあ, saa] เอาล่ะ
アパタイト[あぱたいと, apataito] (n) ความอยากอาหาร
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี
インシュアランス[いんしゅあらんす, inshuaransu] (n) ประกันภัย
兄貴[あにき, aniki] พี่ชาย
中る[あたる, ataru] (vt) (อาการ)แพ้ เช่น แพ้อาหาร , See also: S. 当たる,
明かん (アカン)[あかん, akan] (ภาษาพูด)ใช้ไม่ได้ ไม่ได้การ
場合[ばあい, baai] (n) กรณี
愛想[あいそう, aisou] 1.อัธยาศัย 2.ท่าทีเป็นมิตร 3.การต้อนรับขับสู้
挙げ句[あげく, ageku] 1.บั้นปลาย 2.ท้ายที่สุดหลังจาก 3.วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
安置する[あんちする, anchisuru] (vt) ประดิษฐาน
アビリティー[あびりていー, abiritei] (vt) ความสามารถ
商い[あきない, akinai] (n) การทำมาค้าขาย, ธุรกิจ
空き巣[あきす, akisu] ยกเค้า (ขโมยของระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน) , See also: R. 空き巣ねらい
空き巣ねらい[あきすねらい, akisunerai] (n) พวกขโมยยกเค้า , See also: R. 空き巣
合口[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
アース線[あーすせん, asusen] (n) สายดิน
アートフラワー[あーとふらわー, atofurawa] (n) ดอกไม้ประดิษฐ์
知り合い[しりあい, shiriai] (n) คนรู้จัก
紫陽花[あじさい, ajisai] ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกเป็นช่อสีขาวน้ำเงิน ชมพู
ミニアチュア[みにあちゅあ, miniachua] จิ๋ว จำลองขนาดเล็ก
[あぶら, abura] (n) น้ำมัน , See also: S. oil,
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
会いる[あいる, airu] (vt) พบ
グアバ[ぐあば, guaba] (n) ต้นฝรั่ง, ผลฝรั่ง
Image:
朝日[あさひ, asahi] (n) อาทิตย์ในยามเช้า
文案[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)
スミアー[すみあー, sumia] ใส่ร้าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely
頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
開く[ひらく, hiraku] Thai: เปิด
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
向かう[むかう, mukau] Thai: หันหน้าสู่
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
隠る[かくれる, kakureru] Thai: ซ่อน English: to hide (vi)
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
数える[かぞえる, kazoeru] Thai: นับ English: to count
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
生える[はえる, haeru] Thai: (ฟัน)ขึ้น English: to cut (teeth)
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
聞く[きく, kiku] Thai: ได้ยินเสียง English: to hear
聞く[きく, kiku] Thai: ถามคำถาม English: to ask
勝つ[かつ, katsu] Thai: ชนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
Aktien(n) |pl.| หุ้น
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้อมูล
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปัญหา
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Auto(n) |das, pl. Autos| รถยนต์, See also: der Wagen
Bank(n) |die, pl. Banken| ธนาคาร, See also: das Kreditinstitut
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
Chancen, See also: Chance
Daten(n) |pl| ข้อมูล, See also: die Angaben
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
fallsในกรณีที่
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
a-a (slang ) อุจจาระ, เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
Aalen (der) (n) ปลาไหล
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Aktie (n ) หุ้น
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
autobiographie (n ) (die) อัตชีวประวัติ
Autung (adj ) ระวัง, Careful
baggern (slang ) หม้อ, จีบ
See also: S. anbaggern,
Bahnhof (n ) สถานีรถไฟ
barหมี
Barack Obama (uniq ) บารัค โอบามา
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ
bombardier käfer (n ) แมลงตด
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
casein (n) โปรตีนจากนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerirdisch; extraterrestrisch {adj}extraterrestrial [Add to Longdo]
außerirdisches Lebewesenextraterrestrial [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; merkwürdig; eigenartig; seltsam {adj}extraordinary [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; merkwürdig; eigenartig; seltsam {adv}extraordinarily [Add to Longdo]
außergewöhnlich; äußerstextreme [Add to Longdo]
außerhalb {prp; +Genitiv} | außerhalb der Öffnungszeitenoutside; out of | out of opening hours; outside business hours [Add to Longdo]
außerhalb {adv} (von) | außerhalb von Leipzig wohnen | von außerhalboutside (of); out (of) | to live outside Leipzig | from outside; from out of town [Add to Longdo]
außerhalbexterior [Add to Longdo]
außerhalboutboard [Add to Longdo]
außerhalboutlying [Add to Longdo]
außerhalb wohnento live out of town [Add to Longdo]
außerhalb arbeitento work out of town [Add to Longdo]
außerhalb stehento be on the outside [Add to Longdo]
außerordentlich {adj}extraordinary [Add to Longdo]
außerordentlich {adv}extraordinarily [Add to Longdo]
außerordentlich; äußerst; bodenlosexceeding [Add to Longdo]
außerordentlich; großartig {adj}excellent [Add to Longdo]
außerordentlich; großartig {adv}excellently [Add to Longdo]
außerordentlich {adv}greatly [Add to Longdo]
außerordentlich; außerordentlich starkformidable [Add to Longdo]
außerordentlich geschmeicheltflattered and cajoled [Add to Longdo]
außerordentlichspanking [Add to Longdo]
außerplanmäßig {adj}unscheduled; non-scheduled [Add to Longdo]
außerplanmäßigunplanned; unbudgeted [Add to Longdo]
außerplanmäßigextracurricular [Add to Longdo]
außerschulisch; außerhalb des Lehrplanesextracurricular [Add to Longdo]
außerschulische Bildung {f}extracurricular education [Add to Longdo]
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education [Add to Longdo]
etw. auszusetzen haben (an); einen Fehler finden (an)to fault [Add to Longdo]
(Kind) aussetzento expose [Add to Longdo]
sich der Kritik aussetzento incur censure [Add to Longdo]
aussetzendsetting out [Add to Longdo]
aussichtslosunpromising [Add to Longdo]
aussichtslos {adv}unpromisingly [Add to Longdo]
aussichtslose Arbeit {f}blind alley work [Add to Longdo]
aussichtsreichpromising [Add to Longdo]
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising [Add to Longdo]
aussiedelnto move out; to relocate [Add to Longdo]
aussöhnen; versöhnento reconcile [Add to Longdo]
aussöhnend; versöhnendreconciling [Add to Longdo]
aussondern; ausrangierento selection; to withdraw; to discard [Add to Longdo]
aussortieren; aussondern | aussortierend; aussondernd | aussortiert; ausgesondertto sort out; to weed | sorting out | sorted out [Add to Longdo]
aussortierento comb out [Add to Longdo]
ausspannend; entspannend {adj}relaxing [Add to Longdo]
ausspeichernto roll out [Add to Longdo]
ausspeichern; herauslesento read out [Add to Longdo]
ausspeisento feed-out [Add to Longdo]
aussperren | aussperrendto lock out | locking out [Add to Longdo]
jdn. aussperrento bolt sb. out [Add to Longdo]
ausspielendpitting [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de fraais. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
fraais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
nationalité(n) |f| สัญชาติ
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans (n) ปี
artz[artz] (n vt phrase) สวยงาม
aurorมือปราบมาร
baga[ばか] (n) บ้า,ซื่อ,เซ่อ,โง่
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
broken heart (n name) หัวใจสลาย
cacoepy (n) Incorrect pronunciation การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง
charm (adj) -
chat (n ) แมว
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
frech; unverschämt {adv}[ca y est de retour] (n vi vt modal ver) ca y est de retour
fromage[fromage] (n ) เนย
ganodermaเห้ดหลิงจือ
herbal (n) สมุนไพร
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
Je m'appelle[เชอ มา เปลน] (vt) ฉันชื่อ...
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi
Je t'ame[เฌอ แตม] (phrase) ฉันรักคุณ
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
kara[から] ตั่งแต่
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman
learn (vt) เรียน
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal (vi adj adv pron.) ซื่อสัตย์
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง
ostentatious (adj) เด่น
parc (n ) สวน เช่น สวนสนุก parc d'attractions
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w
play with fireเล่นกับไฟ
professional (n) มืออาชีพ
railgun[เรียวกัน] (n ) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n ) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ
replace (n vt)
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส
saturateur (n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์
saturer (vi vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, <A style='color: black' HREF="search/〇">〇A>] zero (same as 零) [Add to Longdo]
[shěng, <A style='color: black' HREF="search/㗂">㗂A>] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[jié, <A style='color: black' HREF="search/㨗">㨗A>] variant of 捷; quick; nimble [Add to Longdo]
[xié, <A style='color: black' HREF="search/㶸">㶸A>] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[jiú, <A style='color: black' HREF="search/㺵">㺵A>] black jade; variant of 玖 [Add to Longdo]
[yī, <A style='color: black' HREF="search/一">一A>] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一[yī yī, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/一">一A>] one by one; one after another [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/丁">丁A><A style='color: black' HREF="search/不">不A><A style='color: black' HREF="search/识">识A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/丁">丁A><A style='color: black' HREF="search/不">不A><A style='color: black' HREF="search/識">識A>] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一下[yī xià, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/下">下A>] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/下">下A><A style='color: black' HREF="search/儿">儿A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/下">下A><A style='color: black' HREF="search/兒">兒A>] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一下子[yī xià zi, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/下">下A><A style='color: black' HREF="search/子">子A>] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò , èr bù xiū, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/不">不A><A style='color: black' HREF="search/做">做A><A style='color: black' HREF="search/,">,A><A style='color: black' HREF="search/二">二A><A style='color: black' HREF="search/不">不A><A style='color: black' HREF="search/休">休A>] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一世[yī shì, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/世">世A>] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/丘">丘A><A style='color: black' HREF="search/之">之A><A style='color: black' HREF="search/貉">貉A>] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一並[yī bìng, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/並">並A>] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一中一台[yī zhōng yī tái, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/中">中A><A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/台">台A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/中">中A><A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/臺">臺A>] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/中">中A><A style='color: black' HREF="search/原">原A><A style='color: black' HREF="search/则">则A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/中">中A><A style='color: black' HREF="search/原">原A><A style='color: black' HREF="search/則">則A>] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一串[yī chuàn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/串">串A>] strand [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/九">九A><A style='color: black' HREF="search/四">四A><A style='color: black' HREF="search/九">九A><A style='color: black' HREF="search/年">年A>] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/二">二A><A style='color: black' HREF="search/八">八A><A style='color: black' HREF="search/事">事A><A style='color: black' HREF="search/变">变A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/二">二A><A style='color: black' HREF="search/八">八A><A style='color: black' HREF="search/事">事A><A style='color: black' HREF="search/變">變A>] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/五">五A><A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/十">十A>] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一些[yī xiē, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/些">些A>] some; a few; a little [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/人">人A><A style='color: black' HREF="search/得">得A><A style='color: black' HREF="search/道">道A><A style='color: black' HREF="search/鸡">鸡A><A style='color: black' HREF="search/犬">犬A><A style='color: black' HREF="search/升">升A><A style='color: black' HREF="search/天">天A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/人">人A><A style='color: black' HREF="search/得">得A><A style='color: black' HREF="search/道">道A><A style='color: black' HREF="search/雞">雞A><A style='color: black' HREF="search/犬">犬A><A style='color: black' HREF="search/升">升A><A style='color: black' HREF="search/天">天A>] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一代[yī dài, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/代">代A>] generation [Add to Longdo]
一但[yī dàn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/但">但A>] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一并[yī bìng, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/并">并A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/併">併A>] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一来[yī lái, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/来">来A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/來">來A>] on one hand,... [Add to Longdo]
一个[yī gè, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A>] a; an [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A><A style='color: black' HREF="search/中">中A><A style='color: black' HREF="search/国">国A><A style='color: black' HREF="search/政">政A><A style='color: black' HREF="search/策">策A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A><A style='color: black' HREF="search/中">中A><A style='color: black' HREF="search/國">國A><A style='color: black' HREF="search/政">政A><A style='color: black' HREF="search/策">策A>] one China policy [Add to Longdo]
一个人[yī gè rén, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A><A style='color: black' HREF="search/人">人A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A><A style='color: black' HREF="search/人">人A>] alone [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A><A style='color: black' HREF="search/劲">劲A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A><A style='color: black' HREF="search/勁">勁A>] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A><A style='color: black' HREF="search/劲">劲A><A style='color: black' HREF="search/儿">儿A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A><A style='color: black' HREF="search/勁">勁A><A style='color: black' HREF="search/兒">兒A>] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yōu dàng, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A><A style='color: black' HREF="search/幽">幽A><A style='color: black' HREF="search/灵">灵A><A style='color: black' HREF="search/在">在A><A style='color: black' HREF="search/欧">欧A><A style='color: black' HREF="search/洲">洲A><A style='color: black' HREF="search/游">游A><A style='color: black' HREF="search/荡">荡A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A><A style='color: black' HREF="search/幽">幽A><A style='color: black' HREF="search/靈">靈A><A style='color: black' HREF="search/在">在A><A style='color: black' HREF="search/歐">歐A><A style='color: black' HREF="search/洲">洲A><A style='color: black' HREF="search/遊">遊A><A style='color: black' HREF="search/蕩">蕩A>] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A><A style='color: black' HREF="search/萝">萝A><A style='color: black' HREF="search/卜">卜A><A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/个">个A><A style='color: black' HREF="search/坑">坑A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A><A style='color: black' HREF="search/蘿">蘿A><A style='color: black' HREF="search/蔔">蔔A><A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/個">個A><A style='color: black' HREF="search/坑">坑A>] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一侧化[yī cè huà, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/侧">侧A><A style='color: black' HREF="search/化">化A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/側">側A><A style='color: black' HREF="search/化">化A>] lateralization [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí , shí chuán bǎi, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/传">传A><A style='color: black' HREF="search/十">十A><A style='color: black' HREF="search/,">,A><A style='color: black' HREF="search/十">十A><A style='color: black' HREF="search/传">传A><A style='color: black' HREF="search/百">百A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/傳">傳A><A style='color: black' HREF="search/十">十A><A style='color: black' HREF="search/,">,A><A style='color: black' HREF="search/十">十A><A style='color: black' HREF="search/傳">傳A><A style='color: black' HREF="search/百">百A>] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/元">元A><A style='color: black' HREF="search/论">论A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/元">元A><A style='color: black' HREF="search/論">論A>] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一共[yī gòng, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/共">共A>] altogether [Add to Longdo]
一再[yī zài, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/再">再A>] repeatedly [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/刀">刀A><A style='color: black' HREF="search/两">两A><A style='color: black' HREF="search/断">断A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/刀">刀A><A style='color: black' HREF="search/兩">兩A><A style='color: black' HREF="search/斷">斷A>] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一分钱[yī fēn qián, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/分">分A><A style='color: black' HREF="search/钱">钱A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/分">分A><A style='color: black' HREF="search/錢">錢A>] cent; penny [Add to Longdo]
一千[yī qiān, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A>] one thousand [Add to Longdo]
一千七百万[yī qīān qī bǎi wàn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/七">七A><A style='color: black' HREF="search/百">百A><A style='color: black' HREF="search/万">万A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/七">七A><A style='color: black' HREF="search/百">百A><A style='color: black' HREF="search/萬">萬A>] seventeen million [Add to Longdo]
一千吨[yī qiān dūn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/吨">吨A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/噸">噸A>] 1000 tons [Add to Longdo]
一千四百二十九[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/四">四A><A style='color: black' HREF="search/百">百A><A style='color: black' HREF="search/二">二A><A style='color: black' HREF="search/十">十A><A style='color: black' HREF="search/九">九A>] 1429 [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yī, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/四">四A><A style='color: black' HREF="search/百">百A><A style='color: black' HREF="search/亿">亿A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/四">四A><A style='color: black' HREF="search/百">百A><A style='color: black' HREF="search/億">億A>] 140 billion [Add to Longdo]
一千万[yī qiān wàn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/万">万A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/萬">萬A>] ten million [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/零">零A><A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/夜">夜A>] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yī, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/零">零A><A style='color: black' HREF="search/五">五A><A style='color: black' HREF="search/十">十A><A style='color: black' HREF="search/亿">亿A> / <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/千">千A><A style='color: black' HREF="search/零">零A><A style='color: black' HREF="search/五">五A><A style='color: black' HREF="search/十">十A><A style='color: black' HREF="search/億">億A>] 105 billion [Add to Longdo]
一半[yī bàn, <A style='color: black' HREF="search/一">一A><A style='color: black' HREF="search/半">半A>] half [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (31 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gastropoda \Gas*trop"o*da\, n. pl., [NL., fr. Gr. ?, ?, stomach
   + -poda.] (Zool.)
   One of the classes of Mollusca, of great extent. It includes
   most of the marine spiral shells, and the land and
   fresh-water snails. They generally creep by means of a flat,
   muscular disk, or foot, on the ventral side of the body. The
   head usually bears one or two pairs of tentacles. See
   {Mollusca}. [Written also {Gasteropoda}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The Gastropoda are divided into three subclasses; viz.:
      ({a}) The Streptoneura or Dioecia, including the
      Pectinibranchiata, Rhipidoglossa, Docoglossa, and
      Heteropoda. ({b}) The Euthyneura, including the
      Pulmonata and Opisthobranchia. ({c}) The Amphineura,
      including the Polyplacophora and Aplacophora.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, n.
   1. Grasp; seizure; fast hold; clutch.
    [1913 Webster]
 
       A barren scepter in my gripe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That on which the grasp is put; a handle; a grip; as, the
    gripe of a sword.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A device for grasping or holding anything; a brake
    to stop a wheel.
    [1913 Webster]
 
   4. Oppression; cruel exaction; affiction; pinching distress;
    as, the gripe of poverty.
    [1913 Webster]
 
   5. Pinching and spasmodic pain in the intestines; -- chiefly
    used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) The piece of timber which terminates the keel at the
      fore end; the forefoot.
    (b) The compass or sharpness of a ship's stern under the
      water, having a tendency to make her keep a good wind.
    (c) pl. An assemblage of ropes, dead-eyes, and hocks,
      fastened to ringbolts in the deck, to secure the boats
      when hoisted; also, broad bands passed around a boat
      to secure it at the davits and prevent swinging.
      [1913 Webster]
 
   {Gripe penny}, {a} miser; a niggard. --D. L. Mackenzie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infinitive \In*fin"i*tive\, n. [L. infinitivus: cf. F.
   infinitif. See {Infinite}.]
   Unlimited; not bounded or restricted; undefined.
   [1913 Webster]
 
   {Infinitive mood} (Gram.), that form of the verb which merely
    names the action, and performs the office of a verbal
    noun. Some grammarians make two forms in English: ({a})
    The simple form, as, speak, go, hear, before which to is
    commonly placed, as, to speak; to go; to hear. ({b}) The
    form of the imperfect participle, called the infinitive in
    -ing; as, going is as easy as standing.
    [1913 Webster]
 
   Note: With the auxiliary verbs may, can, must, might, could,
      would, and should, the simple infinitive is expressed
      without to; as, you may speak; they must hear, etc. The
      infinitive usually omits to with the verbs let, dare,
      do, bid, make, see, hear, need, etc.; as, let me go;
      you dare not tell; make him work; hear him talk, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Anglo-Saxon, the simple infinitive was not preceded
      by to (the sign of modern simple infinitive), but it
      had a dative form (sometimes called the gerundial
      infinitive) which was preceded by to, and was chiefly
      employed in expressing purpose. See {Gerund}, 2.
      [1913 Webster]
 
   Note: The gerundial ending (-anne) not only took the same
      form as the simple infinitive (-an), but it was
      confounded with the present participle in -ende, or
      -inde (later -inge).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legate \Leg"ate\ (l[e^]g"[asl]t), n. [OE. legat, L. legatus, fr.
   legare to send with a commission or charge, to depute, fr.
   lex, legis, law: cf. F. l['e]gat, It. legato. See {Legal}.]
   1. An ambassador or envoy.
    [1913 Webster]
 
   2. An ecclesiastic representing the pope and invested with
    the authority of the Holy See.
    [1913 Webster]
 
   Note: Legates are of three kinds: ({a}) Legates a latere, now
      always cardinals. They are called ordinary or
      extraordinary legates, the former governing provinces,
      and the latter class being sent to foreign countries on
      extraordinary occasions. ({b}) Legati missi, who
      correspond to the ambassadors of temporal governments.
      ({c}) Legati nati, or legates by virtue of their
      office, as the archbishops of Salzburg and Prague.
      [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Hist.)
    (a) An official assistant given to a general or to the
      governor of a province.
    (b) Under the emperors, a governor sent to a province.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libration \Li*bra"tion\ (l[-i]*br[=a]"sh[u^]n), n. [L. libratio:
   cf. F. libration.]
   1. The act or state of librating. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A real or apparent libratory motion, like that
    of a balance before coming to rest.
    [1913 Webster]
 
   {Libration of the moon}, any one of those small periodical
    changes in the position of the moon's surface relatively
    to the earth, in consequence of which narrow portions at
    opposite limbs become visible or invisible alternately. It
    receives different names according to the manner in which
    it takes place; as: {(a)} Libration in longitude, that
    which, depending on the place of the moon in its elliptic
    orbit, causes small portions near the eastern and western
    borders alternately to appear and disappear each month.
    ({b}) Libration in latitude, that which depends on the
    varying position of the moon's axis in respect to the
    spectator, causing the alternate appearance and
    disappearance of either pole. ({c}) Diurnal or parallactic
    libration, that which brings into view on the upper limb,
    at rising and setting, some parts not in the average
    visible hemisphere.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monkey \Mon"key\, n.; pl. {Monkeys}. [Cf. OIt. monicchio, It.
   monnino, dim. of monna an ape, also dame, mistress, contr.
   fr. madonna. See {Madonna}.]
   1. (Zool.)
    (a) In the most general sense, any one of the Quadrumana,
      including apes, baboons, and lemurs.
    (b) Any species of Quadrumana, except the lemurs.
    (c) Any one of numerous species of Quadrumana (esp. such
      as have a long tail and prehensile feet) exclusive of
      apes and baboons.
      [1913 Webster]
 
   Note: The monkeys are often divided into three groups: ({a})
      {Catarrhines}, or {Simidae}. These have an oblong head,
      with the oblique flat nostrils near together. Some have
      no tail, as the apes. All these are natives of the Old
      World. ({b}) {Platyrhines}, or {Cebidae}. These have a
      round head, with a broad nasal septum, so that the
      nostrils are wide apart and directed downward. The tail
      is often prehensile, and the thumb is short and not
      opposable. These are natives of the New World. ({c})
      {Strepsorhines}, or {Lemuroidea}. These have a pointed
      head with curved nostrils. They are natives of Southern
      Asia, Africa, and Madagascar.
      [1913 Webster]
 
   2. A term of disapproval, ridicule, or contempt, as for a
    mischievous child.
    [1913 Webster]
 
       This is the monkey's own giving out; she is
       persuaded I will marry her.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The weight or hammer of a pile driver, that is, a very
    heavy mass of iron, which, being raised on high, falls on
    the head of the pile, and drives it into the earth; the
    falling weight of a drop hammer used in forging.
    [1913 Webster]
 
   4. A small trading vessel of the sixteenth century.
    [1913 Webster]
 
   {Monkey boat}. (Naut.)
    (a) A small boat used in docks.
    (b) A half-decked boat used on the River Thames.
 
   {Monkey block} (Naut.), a small single block strapped with a
    swivel. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Monkey flower} (Bot.), a plant of the genus {Mimulus}; -- so
    called from the appearance of its gaping corolla. --Gray.
 
   {Monkey gaff} (Naut.), a light gaff attached to the topmast
    for the better display of signals at sea.
 
   {Monkey jacket}, a short closely fitting jacket, worn by
    sailors.
 
   {Monkey rail} (Naut.), a second and lighter rail raised about
    six inches above the quarter rail of a ship.
 
   {Monkey shine}, monkey trick. [Slang, U.S.]
 
   {Monkey trick}, a mischievous prank. --Saintsbury.
 
   {Monkey wheel}. See {Gin block}, under 5th {Gin}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motion \Mo"tion\, n. [F., fr. L. motio, fr. movere, motum, to
   move. See {Move}.]
   1. The act, process, or state of changing place or position;
    movement; the passing of a body from one place or position
    to another, whether voluntary or involuntary; -- opposed
    to {rest}.
    [1913 Webster]
 
       Speaking or mute, all comeliness and grace
       attends thee, and each word, each motion, forms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of, or capacity for, motion.
    [1913 Webster]
 
       Devoid of sense and motion.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction of movement; course; tendency; as, the motion of
    the planets is from west to east.
    [1913 Webster]
 
       In our proper motion we ascend.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Change in the relative position of the parts of anything;
    action of a machine with respect to the relative movement
    of its parts.
    [1913 Webster]
 
       This is the great wheel to which the clock owes its
       motion.                --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   5. Movement of the mind, desires, or passions; mental act, or
    impulse to any action; internal activity.
    [1913 Webster]
 
       Let a good man obey every good motion rising in his
       heart, knowing that every such motion proceeds from
       God.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   6. A proposal or suggestion looking to action or progress;
    esp., a formal proposal made in a deliberative assembly;
    as, a motion to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Yes, I agree, and thank you for your motion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) An application made to a court or judge orally in
    open court. Its object is to obtain an order or rule
    directing some act to be done in favor of the applicant.
    --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) Change of pitch in successive sounds, whether in
    the same part or in groups of parts.
    [1913 Webster]
 
       The independent motions of different parts sounding
       together constitute counterpoint.   --Grove.
    [1913 Webster]
 
   Note: Conjunct motion is that by single degrees of the scale.
      Contrary motion is that when parts move in opposite
      directions. Disjunct motion is motion by skips. Oblique
      motion is that when one part is stationary while
      another moves. Similar or direct motion is that when
      parts move in the same direction.
      [1913 Webster]
 
   9. A puppet show or puppet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What motion's this? the model of Nineveh? --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   Note: Motion, in mechanics, may be simple or compound.
 
   {Simple motions} are: ({a}) straight translation, which, if
    of indefinite duration, must be reciprocating. ({b})
    Simple rotation, which may be either continuous or
    reciprocating, and when reciprocating is called
    oscillating. ({c}) Helical, which, if of indefinite
    duration, must be reciprocating.
 
   {Compound motion} consists of combinations of any of the
    simple motions.
    [1913 Webster]
 
   {Center of motion}, {Harmonic motion}, etc. See under
    {Center}, {Harmonic}, etc.
 
   {Motion block} (Steam Engine), a crosshead.
 
   {Perpetual motion} (Mech.), an incessant motion conceived to
    be attainable by a machine supplying its own motive forces
    independently of any action from without. According to the
    law of conservation of energy, such perpetual motion is
    impossible, and no device has yet been built that is
    capable of perpetual motion.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Movement}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respiration \Res`pi*ra"tion\ (r?s`p?*r?"sh?n), n. [L.
   respiratio: cf. F. respiration. See {Respire}.]
   1. The act of respiring or breathing again, or catching one's
    breath.
    [1913 Webster]
 
   2. Relief from toil or suffering: rest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till the day
       Appear of respiration to the just
       And vengeance to the wicked.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Interval; intermission. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.) The act of resping or breathing; the act of
    taking in and giving out air; the aggregate of those
    processes bu which oxygen is introduced into the system,
    and carbon dioxide, or carbonic acid, removed.
    [1913 Webster]
 
   Note: Respiration in the higher animals is divided into:
      ({a}) Internal respiration, or the interchange of
      oxygen and carbonic acid between the cells of the body
      and the bathing them, which in one sense is a process
      of nutrition. ({b}) External respiration, or the
      gaseous interchange taking place in the special
      respiratory organs, the lungs. This constitutes
      respiration proper. --Gamgee.
      [1913 Webster] In the respiration of plants oxygen is
      likewise absorbed and carbonic acid exhaled, but in the
      light this process is obscured by another process which
      goes on with more vigor, in which the plant inhales and
      absorbs carbonic acid and exhales free oxygen.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ ([.a]), prep. [Abbreviated form of an (AS. on). See {On}.]
   1. In; on; at; by. [Obs.] "A God's name." "Torn a pieces."
    "Stand a tiptoe." "A Sundays" --Shak. "Wit that men have
    now a days." --Chaucer. "Set them a work." --Robynson
    (More's Utopia).
    [1913 Webster]
 
   2. In process of; in the act of; into; to; -- used with
    verbal substantives in -ing which begin with a consonant.
    This is a shortened form of the preposition an (which was
    used before the vowel sound); as in a hunting, a building,
    a begging. "Jacob, when he was a dying" --Heb. xi. 21.
    "We'll a birding together." " It was a doing." --Shak. "He
    burst out a laughing." --Macaulay.
 
   Note: The hyphen may be used to connect a with the verbal
      substantive (as, a-hunting, a-building) or the words
      may be written separately. This form of expression is
      now for the most part obsolete, the a being omitted and
      the verbal substantive treated as a participle.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ (named [=a] in the English, and most commonly [aum] in
   other languages).
   The first letter of the English and of many other alphabets.
   The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe,
   as also the small letter (a), besides the forms in Italic,
   black letter, etc., are all descended from the old Latin A,
   which was borrowed from the Greek {Alpha}, of the same form;
   and this was made from the first letter (?) of the
   Ph[oe]nician alphabet, the equivalent of the Hebrew Aleph,
   and itself from the Egyptian origin. The Aleph was a
   consonant letter, with a guttural breath sound that was not
   an element of Greek articulation; and the Greeks took it to
   represent their vowel Alpha with the [aum] sound, the
   Ph[oe]nician alphabet having no vowel symbols.
   [1913 Webster] This letter, in English, is used for several
   different vowel sounds. See Guide to pronunciation,
   [sect][sect] 43-74. The regular long a, as in fate, etc., is
   a comparatively modern sound, and has taken the place of
   what, till about the early part of the 17th century, was a
   sound of the quality of [aum] (as in far).
   [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The name of the sixth tone in the model major scale
    (that in C), or the first tone of the minor scale, which
    is named after it the scale in A minor. The second string
    of the violin is tuned to the A in the treble staff. -- A
    sharp (A[sharp]) is the name of a musical tone
    intermediate between A and B. -- A flat (A[flat]) is the
    name of a tone intermediate between A and G.
    [1913 Webster]
 
   {A per se} (L. per se by itself), one pre["e]minent; a
    nonesuch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O fair Creseide, the flower and A per se
       Of Troy and Greece.          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ ([.a] emph. [=a]).
   1. [Shortened form of an. AS. [=a]n one. See {One}.] An
    adjective, commonly called the indefinite article, and
    signifying one or any, but less emphatically. "At a
    birth"; "In a word"; "At a blow". --Shak.
 
   Note: It is placed before nouns of the singular number
      denoting an individual object, or a quality
      individualized, before collective nouns, and also
      before plural nouns when the adjective few or the
      phrase great many or good many is interposed; as, a
      dog, a house, a man; a color; a sweetness; a hundred, a
      fleet, a regiment; a few persons, a great many days. It
      is used for an, for the sake of euphony, before words
      beginning with a consonant sound [for exception of
      certain words beginning with h, see {An}]; as, a table,
      a woman, a year, a unit, a eulogy, a ewe, a oneness,
      such a one, etc. Formally an was used both before
      vowels and consonants.
      [1913 Webster]
 
   2. [Originally the preposition a (an, on).] In each; to or
    for each; as, "twenty leagues a day", "a hundred pounds a
    year", "a dollar a yard", etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ [From AS. of off, from. See {Of}.]
   Of. [Obs.] "The name of John a Gaunt." "What time a day is it
   ?" --Shak. "It's six a clock." --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\
   A barbarous corruption of have, of he, and sometimes of it
   and of they. "So would I a done" "A brushes his hat." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\
   An expletive, void of sense, to fill up the meter
   [1913 Webster]
 
      A merry heart goes all the day,
      Your sad tires in a mile-a.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A- \A-\
   A, as a prefix to English words, is derived from various
   sources. (1) It frequently signifies on or in (from an, a
   forms of AS. on), denoting a state, as in afoot, on foot,
   abed, amiss, asleep, aground, aloft, away (AS. onweg), and
   analogically, ablaze, atremble, etc. (2) AS. of off, from, as
   in adown (AS. ofd[=u]ne off the dun or hill). (3) AS. [=a]-
   (Goth. us-, ur-, Ger. er-), usually giving an intensive
   force, and sometimes the sense of away, on, back, as in
   arise, abide, ago. (4) Old English y- or i- (corrupted from
   the AS. inseparable particle ge-, cognate with OHG. ga-, gi-,
   Goth. ga-), which, as a prefix, made no essential addition to
   the meaning, as in aware. (5) French [`a] (L. ad to), as in
   abase, achieve. (6) L. a, ab, abs, from, as in avert. (7)
   Greek insep. prefix [alpha] without, or privative, not, as in
   abyss, atheist; akin to E. un-.
   [1913 Webster]
 
   Note: Besides these, there are other sources from which the
      prefix a takes its origin.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer"ment\, n. [L. fermentum ferment (in senses 1 & 2),
   perh. for fervimentum, fr. fervere to be boiling hot, boil,
   ferment: cf. F. ferment. Cf. 1st {Barm}, {Fervent}.]
   1. That which causes fermentation, as yeast, barm, or
    fermenting beer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ferments are of two kinds: ({a}) Formed or organized
      ferments. ({b}) Unorganized or structureless ferments.
      The latter are now called {enzymes} and were formerly
      called {soluble ferments} or {chemical ferments}.
      Ferments of the first class are as a rule simple
      microscopic vegetable organisms, and the fermentations
      which they engender are due to their growth and
      development; as, the {acetic ferment}, the {butyric
      ferment}, etc. See {Fermentation}. Ferments of the
      second class, on the other hand, are chemical
      substances; as a rule they are proteins soluble in
      glycerin and precipitated by alcohol. In action they
      are catalytic and, mainly, hydrolytic. Good examples
      are pepsin of the dastric juice, ptyalin of the salvia,
      and disease of malt. Before 1960 the term "ferment" to
      mean "enzyme" fell out of use. Enzymes are now known to
      be {globular protein}s, capable of catalyzing a wide
      variety of chemical reactions, not merely hydrolytic.
      The full set of enzymes causing production of ethyl
      alcohol from sugar has been identified and individually
      purified and studied. See {enzyme}.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Intestine motion; heat; tumult; agitation.
    [1913 Webster]
 
       Subdue and cool the ferment of desire. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       the nation is in a ferment.      --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   3. A gentle internal motion of the constituent parts of a
    fluid; fermentation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Down to the lowest lees the ferment ran. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {ferment oils}, volatile oils produced by the fermentation of
    plants, and not originally contained in them. These were
    the quintessences of the alchemists. --Ure.
    [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 a
   at; to; toward; towards
   at; by; on; upon
   the
   at; beside; with
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 a
   ah; oh; ow
   since; ever since
   since
   by
   from; since
   from; out of
   at; by; on; upon
   as a result of; in consequence of; owing to
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    at, to, toward, towards
    a, in, inside, into, on, per, within
    at, beside, with
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    cheap, inexpensive
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    at home
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    by accident, by chance
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    on the right
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    a long time, for a long time, long
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    by heart
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    by the way
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    backward, on one's back
    backwards
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 a
    on the left
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hack
 
 1. çentmek, yarmak, yontmak, kıymak
 2. (İng.), ), (leh.) toprağı sürüp ekmek
 3. kuru kuru öksürmek
 4. A, B, D, (argo) becermek
 5. (slang) çakmak
 6. çentik
 7. çentmeye mahsus alet
 8. kekeleme
 9. kuru öksürük
 10. incik kemigine atılan tekme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 at
 
 1. (edat.) tarafında, -de, -da
 2. -e, -a
 3. üzere, halinde
 4. başına, her birine, beherine
 5. nezdinde
 6. yanında, evinde
 7. ile meşgul
 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde
 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk
 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi
 11. haliyle
 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 a
   at; to; toward; towards
   a; in; inside; into; on; per; within
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top