ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a la carte

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a la carte-, *a la carte*
English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a la carteThese drinks are a la carte.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラカルト[, arakaruto] (n) a la carte (fre [Add to Longdo]
一品料理[いっぴんりょうり, ippinryouri] (n,adj-no) service a la carte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 a la carte
   adv 1: by ordering items listed individually on a menu; "we ate
       a la carte"
   adj 1: (of a restaurant meal) having unlimited choices with a
       separate price for each item [ant: {prix fixe}, {table
       d'hote}]
   n 1: a menu having individual dishes listed with separate prices

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top