Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greatness

G R EY1 T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatness-, *greatness*, greatnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
greatness(n) ความสำคัญ, ความยิ่งใหญ่, ความมีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, you have the seeds of greatness in you.ท่านมีเมล็ดของความยิ่งใหญ่ในตัว Blazing Saddles (1974)
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง Episode #1.5 (1995)
You've got greatness in you, Rodney.ลูกมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัว ร็อดนี่ย์ Robots (2005)
Some men are born great. Others have greatness thrust upon them.บางคนเกิดมายิ่งใหญ่ คนอื่น ๆ ถูกยัดเยียดให้ยิ่งใหญ่ Night at the Museum (2006)
Others have greatness thrust upon them.Others have greatness thrust upon them. Night at the Museum (2006)
So get ready for greatness people. Tomorrow we startจงเตรียมตัวให้พร้อมกับความยิ่งใหญ่ทุกคน พรุ่งนี้เราจะเริ่มปฐมบทของหนังโป๊กัน Zack and Miri Make a Porno (2008)
Great leaders inspire greatness in others.สตาร์วอร์ส สงครามมนุษย์โคลน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้ที่สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คน Ambush (2008)
Now, prove your greatness and rise.แต่ตอนนี้ จงพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเจ้า ...และบินขึ้น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
But you're afraid of the greatness I could give you.แต่นายกลับกลัวความยิ่งใหญ่ที่ฉันให้ A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
It's far too soon to know what manner of King he will be, but I sense true greatness on the horizon for our new King.เร็วเกินว่าจะตัดสินได้ ว่าเขาจักเป็นกษัตริย์เช่นไร แต่ข้ารู้สึกถึง ความยิ่งใหญ่ริมขอบฟ้า สำหรับกษัตริย์เรา Fire and Blood (2011)
Greatness comes with great sacrificesพวกเค้าใด้สละตัวเอง เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ A Chinese Ghost Story (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatnessHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง(n) fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
มไหศวรรย์(n) greatness, See also: supremacy, sovereignty, Thai Definition: ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[faisūng] (v) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success  FR: être ambitieux
ศรี[sī] (n) EN: luck ; fortune ; success ; greatness  FR: chance [ f ] ; bonne fortune [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GREATNESS G R EY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatness (n) grˈɛɪtnəs (g r ei1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] greatness; slander; sound of weeping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉大[いだい, idai] (adj-na, n) greatness; (P) #9,185 [Add to Longdo]
[い, i] (adj-na, n) greatness #9,517 [Add to Longdo]
大成[たいせい, taisei] (n, vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P) #9,921 [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na, n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
上には上が有る[うえにはうえがある, uenihauegaaru] (exp) (id) Greatness is comparative [Add to Longdo]
巍然[ぎぜん, gizen] (adv-to, adj-t) (arch) towering (as mountains do); of outstanding greatness (as a person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greatness \Great"ness\, n. [AS. gre['a]tnes.]
   1. The state, condition, or quality of being great; as,
    greatness of size, greatness of mind, power, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Pride; haughtiness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not of pride or greatness that he cometh not
       aboard your ships.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatness
   n 1: the property possessed by something or someone of
      outstanding importance or eminence [syn: {greatness},
      {illustriousness}]
   2: unusual largeness in size or extent or number [syn:
     {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
     {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top