Search result for

hood

(113 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hood-, *hood*, hoo
English-Thai: Longdo Dictionary
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hood[N] ขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด
hood[VT] คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ, See also: คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ, Syn. cover
hood[N] ผ้าคลุมไหล่ของเสื้อรับปริญญา
hood[N] ฝากระโปรงรถยนต์
hood[N] ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด
hood[N] หมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ, See also: ผ้าคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ
hood[SUF] เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ
hoodlum[N] นักเลง, See also: พวกอันธพาล, กุ๊ย, พวกหัวไม้, Syn. hooligan, rowdy, ruffian
hoodwink[VT] ตบตา, See also: หลอกลวง, Syn. deceive, dupe, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
hooded(ฮูด'ดิด) adj. มีฝาครอบ,มีหลังคา, See also: hoodedness n.
hoodlum(ฮูด'ลัม) n. อันธพาล,หัวไม้,วายร้าย,โจร
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
hoodwinkvt. หลอกลวง,โกง,ปิดบัง.
boyhood(บอย'ฮูด) n. วัยเด็ก
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
childhoodn. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม
christhood(ไคร'สฺฮูด) n. ภาวะที่เป็นพระเยซูคริสต์
girlhood(เกิร์ล'ฮูด) n. ความเป็นเด็กผู้หญิง,เด็กผู้หญิงทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
hood(n) ผ้าคลุมศีรษะ,ผ้าคลุมไหล่เสื้อครุย
hood(n) ฝาครอบเครื่องยนต์
hoodwink(vt) หลอกลวง,เสแสร้ง,ตบตา,โกง
babyhood(n) วัยทารก
boyhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
childhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
girlhood(n) ความเป็นเด็กหญิง,วัยเด็กหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hood-shaped; cucullate-รูปคุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hood; bonnetฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoodlumsอันธพาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why- - Why- - Ya young hoodlum!ทำไมทำไม ยา อันธพาลหนุ่ม! Pinocchio (1940)
Me or that, that hoodlum Lampwick?ฉันหรือว่าที่อันธพาล แลมปวิก? Pinocchio (1940)
I thought all you Guinea hoods were locked up!ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมวกนิวกินีถูกขังขึ้น! The Godfather (1972)
You're living with me now... and you're not gonna go sliding around with your white hoodlum friends.คุณอาศัยอยู่ด้วยกันกับฉันตอนนี้ และคุณจะไม่ไปกับเพื่อนนักเลงชาวผิวขาวของคุณอีก The Blues Brothers (1980)
Yes, you. Could you fill it up with premium, and check under the hood?คุณค่ะ คุณให้เติมน้ำมันและตรวจเครื่องยนต์ได้ไหม The Blues Brothers (1980)
Suck my fat one, you cheap dime-store hood.มาดูดหำฉันสิ ไอ้เด็กอัธพาลร้านโชว์ห่วย Stand by Me (1986)
You can hoodwink your mother, but not me!แกตบตาแม่ของแกได้, แต่ไม่ใช่กับฉัน ! Cinema Paradiso (1988)
And give those Irish hoodlums a drink.และให้พ่อหนุ่มไอริชสุดหล่อนั่นด้วย Goodfellas (1990)
Hold it now and watch the hoodwink as I make you stop, think!Hold it now and watch the hoodwink as I make you stop, think! ! 10 Things I Hate About You (1999)
I never saw his face. He kept his hood up.ไม่รู้ซิ ฉันไม่เห็นหน้าเขาหรอก เขายกฮู้ดบังไว้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Occupation, a real hoodlumอาชีพ , อันธพาล Failan (2001)
Let's go do some hood-jumping.ขอไปทำบางประทุนกระโดด Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hoodThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.
hoodBut Little Red Riding Hood is cute and can scream hysterically, so everyone believed her story.
hoodOnce upon a time, there lived in a village a little girl called Little Green Hood.
hoodHow do I open the hood?
hoodI was beaten up by a gang of hoodlums on the way home from work.
hoodOpen the hood.
hoodThe young man saved the girl from a bunch of hoodlums.
hoodWe are familiar with the legend of Robin Hood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหกตา[V] deceive, See also: hoodwink, cheat, Syn. หลอกลวง, ย้อมแมวขาย, Example: การดัดแปลงออฟฟิศครั้งนี้ ทำเพื่อแหกตาเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจค้นและจับกุม, Notes: (ปาก)
เก๋ง[N] roof, See also: hood, shack, shad, Syn. หลังคา, Example: ถ้าจะไปจันทบุรีเราต้องใช้รถจี๊ปมีเก๋งหรือรถแลนด์โรเวอร์, Count unit: หลัง, Thai definition: เครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนสำหรับเรือและรถ
พังพาน[N] hood of a cobra, Syn. แม่เบี้ย, Example: งูจงอางกำลังแผ่พังพานเต็มที่ พร้อมที่จะฉกได้ทุกเมื่อ, Thai definition: คองูในเมื่อแผ่ออก
ต้องธรณีสาร[V] fall into vice, See also: hoodoo, fall into depravity, Example: เขามีมือและเท้าใหญ่ต้องธรณีสารแก่บ้านเมือง, Thai definition: เป็นเสนียดจัญไร
ประทุน[N] cover, See also: hood, roof, top or a cab for a car, a wagon, or boat, Syn. หลังคา, Example: เขาเดินไปบนถนนเห็นรถยนต์เปิดประทุนวิ่งผ่าน, Count unit: หลัง, Thai definition: หลังคาเรือ รถ หรือเกวียนที่มีรูปโค้งคุ่มตามรูปเรือ รถ หรือเกวียน, เรียกมุ้งครอบที่หุบและกางได้คล้ายร่มว่า มุ้งประทุน
ตบตา[V] hood wink, See also: cheat or deceive, trick, mislead, Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น, Example: นักพนันตบตาเจ้ามือ, Thai definition: หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด, Notes: (สำนวน)
แม่เบี้ย[N] hood of a cobra, Syn. พังพานงู, Example: งูเห่าแผ่แม่เบี้ย, Thai definition: แผงคองูที่แผ่ออกและชูขึ้น
โม่ง[N] hooded bandit, See also: masked bandit, Syn. คนร้าย, Example: ขณะที่เขากำลังเลี้ยงฉลองกับพนักงาน มีไอ้โม่ง 2 คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อย, Thai definition: คนที่คลุมหัวปิดหน้า
เหล่าร้าย[N] gangsters, See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals, Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย, Example: เหล่าร้ายที่จับได้ทั้งหมดนี้เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อรหัต[n.] (arahat = ørahat) EN: sainthood   
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood   
บวชเป็นพระ[v. exp.] (būat pen phra) EN: enter the monkhood   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOD    HH UH1 D
HOODS    HH UH1 D Z
HOODED    HH UH1 D AH0 D
HOODLUM    HH UH1 D L AH0 M
HOODLUMS    HH UW1 D L AH0 M Z
HOODWINK    HH UH1 D W IH2 NG K
HOODWINKED    HH UH1 D W IH2 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hood    (v) (h u1 d)
hoods    (v) (h u1 d z)
hooded    (v) (h u1 d i d)
hoodoo    (v) (h uu1 d uu)
hooding    (v) (h u1 d i ng)
hoodlum    (n) (h uu1 d l @ m)
hoodoos    (v) (h uu1 d uu z)
hoodlums    (n) (h uu1 d l @ m z)
hoodooed    (v) (h uu1 d uu d)
hoodwink    (v) (h u1 d w i ng k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无赖[wú lài, ˊ ㄌㄞˋ, / ] hoodlum; rascal, #20,178 [Add to Longdo]
阿飞[ā fēi, ㄚ ㄈㄟ, / ] hoodlum; hooligan; young rowdy, #33,062 [Add to Longdo]
恶徒[è tú, ㄜˋ ㄊㄨˊ, / ] hoodlum; bad guy, #64,150 [Add to Longdo]
兜帽[dōu mào, ㄉㄡ ㄇㄠˋ, ] hood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haube {f}; Kapuze {f} | Hauben {pl}; Kapuzen {pl} | maskiert; mit Kapuzehood | hoods | hooded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
けむりフード[, kemuri fu-do] (n) anti-smoke hood [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus) [Add to Longdo]
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P) [Add to Longdo]
ナイト爵位[ナイトしゃくい, naito shakui] (n) knighthood [Add to Longdo]
パーカー[, pa-ka-] (n) parka (hooded jacket); hooded sweatshirt; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フード[ふーど, fu-do] hood [Add to Longdo]
被い[おおい, ooi] hood, cover, mantle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -hood \-hood\ [OE. hod, had, hed, hede, etc., person, rank,
   order, condition, AS. h[=a]d; akin to OS. h[=e]d, OHG. heit,
   G. -heit, D. -heid, Goth. haidus manner; cf. Skr. k[=e]tu
   brightness, cit to appear, be noticeable, notice. [root]217.
   Cf. {-head}.]
   A termination denoting state, condition, quality, character,
   totality, as in manhood, childhood, knighthood, brotherhood.
   Sometimes it is written, chiefly in obsolete words, in the
   form -head.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hood \Hood\, n. [OE. hood, hod, AS. h[=o]d; akin to D. hoed hat,
   G. hut, OHG. huot, also to E. hat, and prob. to E. heed.
   [root]13.]
   1. State; condition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How could thou ween, through that disguised hood
       To hide thy state from being understood? --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A covering or garment for the head or the head and
    shoulders, often attached to the body garment; especially:
    (a) A soft covering for the head, worn by women, which
      leaves only the face exposed.
    (b) A part of a monk's outer garment, with which he covers
      his head; a cowl. "All hoods make not monks." --Shak.
    (c) A like appendage to a cloak or loose overcoat, that
      may be drawn up over the head at pleasure.
    (d) An ornamental fold at the back of an academic gown or
      ecclesiastical vestment; as, a master's hood.
    (e) A covering for a horse's head.
    (f) (Falconry) A covering for a hawk's head and eyes. See
      Illust. of {Falcon}.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything resembling a hood in form or use; as:
    (a) The top or head of a carriage.
    (b) A chimney top, often contrived to secure a constant
      draught by turning with the wind.
    (c) A projecting cover above a hearth, forming the upper
      part of the fireplace, and confining the smoke to the
      flue.
    (d) The top of a pump.
    (e) (Ord.) A covering for a mortar.
    (f) (Bot.) The hood-shaped upper petal of some flowers, as
      of monkshood; -- called also {helmet}. --Gray.
    (g) (Naut.) A covering or porch for a companion hatch.
      [1913 Webster]
 
   4. (Shipbuilding) The endmost plank of a strake which reaches
    the stem or stern.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hood \Hood\ (h[oo^]d), v. t. [imp. & p. p. {Hooded}; p. pr. &
   vb. n. {Hooding}.]
   1. To cover with a hood; to furnish with a hood or
    hood-shaped appendage.
    [1913 Webster]
 
       The friar hooded, and the monarch crowned. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover; to hide; to blind.
    [1913 Webster]
 
       While grace is saying, I'll hood mine eyes
       Thus with my hat, and sigh and say, "Amen." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Hooding end} (Shipbuilding), the end of a hood where it
    enters the rabbet in the stem post or stern post.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoodlum \Hood"lum\, n.
   A young rowdy; a rough, lawless fellow; colloquially, called
   also {hood}. [Colloq. U.S.]
   [1913 Webster]
 
      Just tell your hoodlum friends outside
      You ain't got time to take no ride. --Yakety-Yak (Song)
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hood \Hood\, n.
   1. [shortened from hoodlum.] Same as {hoodlum}. [Colloq.]
    [PJC]
 
   2. [shortened from neighborhood.] Same as {neighborhood}.
    [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonnet \Bon"net\ (b[o^]n"n[e^]t), n. [OE. bonet, OF. bonet,
   bonete. F. bonnet fr. LL. bonneta, bonetum; orig. the name of
   a stuff, and of unknown origin.]
   1. A headdress for men and boys; a cap. [Obs.] --Milton.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A soft, elastic, very durable cap, made of thick, seamless
    woolen stuff, and worn by men in Scotland.
    [1913 Webster]
 
       And plaids and bonnets waving high.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. A covering for the head, worn by women, usually protecting
    more or less the back and sides of the head, but no part
    of the forehead. The shape of the bonnet varies greatly at
    different times; formerly the front part projected, and
    spread outward, like the mouth of a funnel.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything resembling a bonnet in shape or use; as,
    (a) (Fort.) A small defense work at a salient angle; or a
      part of a parapet elevated to screen the other part
      from enfilade fire.
    (b) A metallic canopy, or projection, over an opening, as
      a fireplace, or a cowl or hood to increase the draught
      of a chimney, etc.
    (c) A frame of wire netting over a locomotive chimney, to
      prevent escape of sparks.
    (d) A roofing over the cage of a mine, to protect its
      occupants from objects falling down the shaft.
    (e) In pumps, a metal covering for the openings in the
      valve chambers.
      [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) An additional piece of canvas laced to the foot of
    a jib or foresail in moderate winds. --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   6. The second stomach of a ruminating animal.
    [1913 Webster]
 
   7. An accomplice of a gambler, auctioneer, etc., who entices
    others to bet or to bid; a decoy. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   8. (Automobiles) The metal cover or shield over the motor;
    predominantly British usage. In the U.S. it is called the
    {hood}. [Brit.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bonnet limpet} (Zool.), a name given, from their shape, to
    various species of shells (family {Calyptr[ae]id[ae]}).
 
   {Bonnet monkey} (Zool.), an East Indian monkey ({Macacus
    sinicus}), with a tuft of hair on its head; the munga.
 
   {Bonnet piece}, a gold coin of the time of James V. of
    Scotland, the king's head on which wears a bonnet. --Sir
    W. Scott.
 
   {To have a bee in the bonnet}. See under {Bee}.
 
   {Black bonnet}. See under {Black}.
 
   {Blue bonnet}. See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hood
   n 1: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood},
      {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie},
      {strong-armer}]
   2: a protective covering that is part of a plant [syn: {hood},
     {cap}]
   3: (slang) a neighborhood
   4: a tubular attachment used to keep stray light out of the lens
     of a camera [syn: {hood}, {lens hood}]
   5: (falconry) a leather covering for a hawk's head
   6: metal covering leading to a vent that exhausts smoke or fumes
     [syn: {hood}, {exhaust hood}]
   7: the folding roof of a carriage
   8: a headdress that protects the head and face
   9: protective covering consisting of a metal part that covers
     the engine; "there are powerful engines under the hoods of
     new cars"; "the mechanic removed the cowling in order to
     repair the plane's engine" [syn: {hood}, {bonnet}, {cowl},
     {cowling}]
   10: (zoology) an expandable part or marking that resembles a
     hood on the head or neck of an animal
   v 1: cover with a hood; "The bandits were hooded"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top