ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お母さん

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お母さん-, *お母さん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
お母さん(P);御母さん[おかあさん, okaasan] (n) (hon) (See 母さん) mother; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」主婦は悲しみの涙を流しながら言った。
"Who is it?" "It's your mother."「どなたですか」「お母さんよ」
"Hello, Mum. Is that you?" she says.「もしもし、お母さんお母さんよね。」と彼女が言う。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10月のある日、禎子が目を覚ますと、お母さんが泣いていた。
I'll be over in half an hour.30分後にはお母さんがそこに行くわ。 [F]
What was your mother doing when you returned home?あなたが帰宅したとき、お母さんは何をしていましたか。
Did your mother make those?あなたのお母さんがそれらを作ったのですか。
Were your mother and father home?あなたのお母さんとお父さんは家にいましたか。
Please give my best regards to your mother.あなたのお母さんによろしくお伝えください。
Your mother is very young, isn't she?あなたのお母さんは、とても若いですね。
Is your mother at home now?あなたのお母さんは、今御在宅ですか。
How is your mother?あなたのお母さんはいかがですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your mother's house in Danville. That's a good idea.[JA] ダンビルのお母さんの家だ The Crazies (1973)
Why didn't you make it up with your mother? It was your fault.[JA] お母さんに謝って 仲直りなさい The Mirror (1975)
What do you want from your mother? What kind of relationship?[JA] あなたはお母さんに 何を望んでるの? The Mirror (1975)
Mother![JA] お母さん Siegfried (1980)
Why don't you call your mother?[JA] お母さんが 病気だったの知ってる? The Mirror (1975)
You speak of some feeling of guilt, of her life being ruined because of you...[JA] お母さんだって そうだわ 人生を台無しに させたなんて― あなたは気にしてるけど The Mirror (1975)
Okay, now if I don't come back, you leave by yourself and you go to your mother's house.[JA] もしオレが戻って来なかったら ひとりで逃げて お母さんの家へ行け The Crazies (1973)
Hail to the mother who bore me! Hail to the mother who bore you![JA] 俺を生んでくれたお母さん ごきげんよう! Siegfried (1980)
I'm NOT your mother.[JA] あなたのお母さんじゃないの Halloween II (1981)
Once you even wanted to know when we'd get you a new ma to look after you.[JA] 新しいお母さんが欲しいと せがまれたことも Kansas City Confidential (1952)
I'll meet you at your mother's house.[JA] 君のお母さんの家だ The Crazies (1973)
Your courageous boy![JA] ああ お母さん! あなたの勇敢な子供! Siegfried (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top