ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระเบียบวาระ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเบียบวาระ-, *ระเบียบวาระ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวาระ(n) agenda, Example: ในการนัดประชุมเพื่อเจรจากัน ฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดทำระเบียบวาระการประชุมส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งพิจารณาประกอบด้วย, Thai Definition: ลำดับรายการที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม
ระเบียบวาระการประชุม(n) agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบวาระน. ลำดับรายการที่กำหนดไว้ในการประชุมแต่ละครั้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agendaระเบียบวาระการประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business, order ofระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
day, order of theระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of business; order of the dayระเบียบวาระการประชุม [ ดู agenda ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of the day; order of businessระเบียบวาระการประชุม [ ดู agenda ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ ดู order of business และ order of the day ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order, droppedระเบียบวาระที่ตกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropped orderระเบียบวาระที่ตกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know. liberal agenda?ฉันไม่รู้ ระเบียบวาระเสรีนิยม? The Grandfather (2009)
And color-blind amateurs with hidden agendas?พวกบ้าตาบอดสี ไร้ระเบียบวาระเนี่ย Dan de Fleurette (2009)
This is not about my agenda with the Sons, it's a the progress we've made.เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมกับพวกthe Sons มันเป็นความคืบหน้าของเรา Home (2010)
no agenda.ไม่ใช่ระเบียบวาระอะไร Interpretive Dance (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบียบวาระ[rabīepwāra] (n) EN: agenda  FR: agenda [ m ]
ระเบียบวาระการประชุม[rabīepwāra kān prachum] (n, exp) EN: agenda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agenda(n) กำหนดการ, See also: ระเบียบวาระ, Syn. program, plan, schedule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ, กำ-หนดการ, หมายกำหนดการ, โปรแกรม, ระเบียบวาระ, การแสดง, แผน, โครงการ, ผัง vi., vt. กำหนดรายการ, กำหนดระเบียบวาระ, กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม, คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่, อุปกรณ์คุมหางเสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
program(n) สูจิบัตร, โครงการ, รายการ, กำหนดการ, แผน, ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร, โครงการ, รายการ, กำหนดการ, แผน, ระเบียบวาระ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top