ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abandoned

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abandoned-, *abandoned*, abandon, abandone
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Abandoned

a. 1. Forsaken, deserted. “Your abandoned streams.” Thomson. [ 1913 Webster ]

2. Self-abandoned, or given up to vice; extremely wicked, or sinning without restraint; irreclaimably wicked ; as, an abandoned villain. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Profligate; dissolute; corrupt; vicious; depraved; reprobate; wicked; unprincipled; graceless; vile. -- Abandoned, Profligate, Reprobate. These adjectives agree in expressing the idea of great personal depravity. Profligate has reference to open and shameless immoralities, either in private life or political conduct; as, a profligate court, a profligate ministry. Abandoned is stronger, and has reference to the searing of conscience and hardening of heart produced by a man's giving himself wholly up to iniquity; as, a man of abandoned character. Reprobate describes the condition of one who has become insensible to reproof, and who is morally abandoned and lost beyond hope of recovery. [ 1913 Webster ]

God gave them over to a reprobate mind. Rom. i. 28. [ 1913 Webster ]

Abandonedly

adv. Unrestrainedly. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม Night and Fog (1956)
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge.ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง Blazing Saddles (1974)
This part of me will be like an old, abandoned shell.ส่วนนี้ของผม จะเหมือนกระดองเก่า ๆที่ถูกทิ้งไว้ The Little Prince (1974)
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป. Suspiria (1977)
I'd have abandoned them at week one and returned to Brussels.ฉันได้ละทิ้งพวกเขาในหนึ่งสัปดาห์ และกลับไปยังกรุงบรัสเซลส์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Abandon ship!สละเรือ! Return to Oz (1985)
Besides, that place has been abandoned for more than 50 years.อีกอย่าง ที่นั่นถูกทิ้งร้าง มากว่าห้าสิบปีแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Abandon ship.สละเรือ . Labyrinth (1986)
Look at what they abandoned in their panic. They were afraid!ดูสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ในความกลัว ของพวกเขาเอง พวกเขากลัว Akira (1988)
- He was abandoned.-เขาถูกทิ้งไว้ Akira (1988)
Abandoned by your government.รัฐบาลแก ทอดทิ้งแก Rambo III (1988)
Remember you said you'd never abandon your friends?ไหนคุณบอกว่า จะไม่ทิ้งเพื่อนไง Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonedAll these notions I have long since abandoned.
abandonedBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abandonedHe abandoned all hope.
abandonedHe abandoned himself to grief.
abandonedHe abandoned his family.
abandonedHe abandoned his family and went to live in Tahiti.
abandonedHe abandoned hope of becoming doctor.
abandonedHe abandoned socialism.
abandonedHe abandoned the idea.
abandonedHe abandoned the plan.
abandonedHe found a dog abandoned in the wood.
abandonedHe hid in an abandoned building.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abandoned

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandoned

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ,  ] abandoned land #257,943 [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ ㄧㄥ,   /  ] abandoned baby [Add to Longdo]
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ,   /  ] abandoned idea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺棄貨物[いきかもつ, ikikamotsu] (n) abandoned goods [Add to Longdo]
姥捨て山[うばすてやま, ubasuteyama] (n) mountain where old women were abandoned [Add to Longdo]
干物女[ひものおんな, himonoonna] (n) woman who while young has abandoned love [Add to Longdo]
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster) [Add to Longdo]
耕作放棄地[こうさくほうきち, kousakuhoukichi] (exp) fields and rice paddies that have been abandoned and are no longer cultivated [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
捨て子(P);棄児;棄子;捨子[すてご(P);きじ(棄児), sutego (P); kiji ( ki ji )] (n) abandoned child; foundling; (P) [Add to Longdo]
捨猫(io);捨て猫[すてねこ, suteneko] (n) abandoned (stray) cat [Add to Longdo]
長岡京[ながおかきょう;ながおかのみやこ, nagaokakyou ; nagaokanomiyako] (n) (See 平安京) Japanese capital founded by emperor Kammu in 784, but abandoned 10 years later in favour of Heian [Add to Longdo]
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top