ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ausstellung

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausstellung-, *ausstellung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung {f} (Scheck)issuance [Add to Longdo]
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exhibition | exhibitions [Add to Longdo]
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exposition | expositions [Add to Longdo]
Ausstellung {f}; Vorstellung {f}; Schau {f}show [Add to Longdo]
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition [Add to Longdo]
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag {m}date of issue [Add to Longdo]
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsgelände {n}exhibition area [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungskatalog {m}official catalogue [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial {n}display material [Add to Longdo]
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}; Vorführungssaal {m} | Ausstellungsräume {pl}showroom | showrooms [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
博覧会[はくらんかい, hakurankai] Ausstellung [Add to Longdo]
展示[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
展示会[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
展覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ausstellung /ausʃtɛluŋ/ 
   display; exhibition; exposition; show

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top