ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchanté

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchanté-, *enchanté*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanted[ADJ] รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted

English-Thai: Nontri Dictionary
enchanter(n) ผู้วิเศษ,หมอเสน่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enchantée.เอ็นแชนที High School Musical 2 (2007)
Enchanté.วิเศษสุด Hard-Hearted Hannah (2009)
Ah. Enchanté.อ้า คุณช่างน่าหลงใหล Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Enchanté.Enchant! Thanksgiving (2012)
- Oh, Pascal Lemarchal's daughter. Enchanté. - Yes.อ้อ ลูกสาวของ Pascal Lemarchal/ N. ใช่ Fear (2013)
Enchanté.ยอดรักของพี่ The Angry Birds Movie (2016)
Well, enchanté, mon cher.ก็ลุ่มหลงรฉ,ที่รัก The Magnificent Seven (2016)
Enchanté.เบิกบานใจ The Secret Life of Pets (2016)
Enchantée, mademoiselle.สวัสดีค่ะ ม้าดมัวแซลล์ Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจมาก[adj.] (dījai māk) FR: très heureux ; enchanté
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yindī) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice   FR: être enchanté ; être ravi
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult   FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลื้ม[v.] (pleūm) EN: be delighted ; be very happy   FR: être ravi ; être enchanté

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHANTED    EH0 N CH AE1 N T AH0 D
ENCHANTED    EH0 N CH AE1 N AH0 D
ENCHANTER    EH0 N CH AE1 N T ER0
ENCHANTERS    EH0 N CH AE1 N T ER0 Z
ENCHANTERS    EH0 N CH AE1 N ER0 Z
ENCHANTER'S    EH0 N CH AE1 N T ER0 Z
ENCHANTER'S    EH0 N CH AE1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchanted    (v) ˈɪntʃˈaːntɪd (i1 n ch aa1 n t i d)
enchanter    (n) ˈɪntʃˈaːntər (i1 n ch aa1 n t @ r)
enchanters    (n) ˈɪntʃˈaːntəz (i1 n ch aa1 n t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, ] enchanted; fascinated; charmed, #37,754 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land [Add to Longdo]
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1,vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.) [Add to Longdo]
魅せられる[みせられる, miserareru] (v1) to be enchanted; to be charmed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top