ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fa

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fa-, *fa*
Possible hiragana form: ふぁ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire(vt) bake

Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ,  ] (vi) พัฒนา, การพัฒนา, ​ความก้าวหน้า

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fair game(phrase) something easy to conquer
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
fantabulous(adj) marvelously good

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
faire croûte(vt) cake

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ,  ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
fabbo(adj, slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Syn. fabulous
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
facility(n) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), See also: installation, premise, Syn. factory
fandom(n) กลุ่มคนที่ชื่นชอบและคอยสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งๆ เช่น นักแสดง, ​ ศิลปิน, ​ ทีมกีฬา, See also: fan, Syn. followers
fart(v,, n) ตด, See also: pass the gas
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน
father(n) บาทหลวง
fava bean(n) ถั่วปากอ้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fa(n) ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง), See also: ระดับเสียง ฟา
FA(abbr) อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
fab(adj) ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
fad(abbr) แฟชั่นสมัยนิยม, Syn. craze, fashion, crank
fag(n) บุหรี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cigarette
fag(n) เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่, Syn. errand boy
fag(vi) เหนื่อยจากการทำงาน, See also: ทำงานอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำ, ทำงานที่เหนื่อยยาก, Syn. exhaust
fag(n) เด็กรับใช้, See also: เด็กนักเรียนที่มีงานพิเศษคือ การวิ่งซื้อของให้เจ้านาย, Syn. errand boy
fag(n) สิ่งที่น่าเบื่อ, See also: งานที่น่าเบื่อ, Syn. tediousness, weariness
fag(n) ชายรักร่วมเพศ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. homosexuality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fa(ฟา) เสียงที่4ของเสียงดนตรี
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ, มหัศจรรย์
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น, นิทาน, ชาดก, ความเท็จ v. เล่านิทาน, โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน, เกี่ยวกับนิทาน
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวอาคาร, วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์, คิดค้น, ปลอม, ปลอมแปลง, เสกสรร, ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์, การคิดค้น, การปลอมขึ้น, เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก, คนเสกสรร
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน, นิยาย, ชาดก, เรื่องโกหก, ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน, เล่านิยาย, พูดโกหก, พูดเท็จ, ปั้นน้ำเป็นตัว, แต่งเรื่องขึ้น
fabric(n) องค์ประกอบ, สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย, ซึ่งคิดขึ้น, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าเป็นไปได้
facade(n) หน้าตึก, ส่วนหน้า, ลักษณะภายนอก
face(n) หน้า, โฉมหน้า, ผิวหน้า, ชื่อเสียง, การเผชิญหน้า
face(vt) เผชิญหน้า, หันหน้าไปทาง, หงาย(ไพ่), เหลียว, ฉาบ
facet(n) ด้าน, เหลี่ยมเพชรพลอย, แง่ปัญหา
facetious(adj) ชอบคุยสนุก, ทะเล้น, ตลก, ขบขัน, ชอบเล่นตลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fa-huaฝาหัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fa-langฟาลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabianismลัทธิเฟเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabliauนิทานฟาบลีโย [ ฟา-บฺลี-โย ] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated factข้อเท็จจริงที่แต่งขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabulaละครฟาบูลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabulation; confabulationการกุเหตุความจำเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facadeด้านหน้าอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Fableนิทานคติธรรม, Example: นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง <p>อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย <p>ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทย [TU Subject Heading]
Fabric flowersดอกไม้ผ้า [TU Subject Heading]
Fabric shopsร้านขายผ้า [TU Subject Heading]
Fabric-Damage Inhibitorsสารที่เป็นตัวกั้นการทำลายเสื้อผ้า [การแพทย์]
Fabricsพวกเส้นใย [การแพทย์]
Fabrics, Nonwovenม้วนผืนสำลีที่มิได้ทอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)
Fabrication(jargon) การแปรรูปโลหะ
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต, See also: fabricate
facade(n) คราบ
Face paintลักษณะของการนำสีมาทาหน้าให้เหมือนกับชาวป่า หรือ ชาวเผ่าโบราญ
face, mask(n) หน้า, หน้ากาก
facepalm[เฟซ'ปาล์ม] (vt) เอามือก่ายหน้าผากแสดงอาการผิดหวัง
facility management(n, name, org) การบริหารทรัพยากรอาคาร
facility management(n, name, org) การบริหารทรัพยากรอาคาร
factor(n) ผู้แทนค้าต่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deck the Halls with boughs of holly... fa la la la la la la laตกแต่งห้องโถงด้วยกิ่งฮอลลี ตา-ลา-ลา-ลา ผมไปที่เมืองลิตเติลตัน รัฐโคโลราโด The Corporation (2003)
Is Fa Mulan here?ฟามู่หลานอยู่นี่รึเปล่า? Mulan 2: The Final War (2004)
We want to be like you, Fa Mulan.พวกเราอยากเป็นเหมือนเธอ ฟา-มู่หลาน Mulan 2: The Final War (2004)
The moment Fa Mulan is married, you've got your old job back.การแต่งงานของมู่หลานครั้งนี้ เจ้าจะได้รับการมอบหมายงานของเจ้าอีกครั้ง Mulan 2: The Final War (2004)
General Shang, Fa Mulan, orders from His Majesty, the Emperor.แม่ทัพชาง ฟา-มู่หลาน นี่เป็นสารน์จากองค์ฮ่องเต้ เจ้าเหนือหัว Mulan 2: The Final War (2004)
I know that face, Fa Mulan. What troubles you?ดูจากสีหน้าของเจ้า ฟา-มู่หลาน เจ้ามีข้อสงสัยอะไรรึ? Mulan 2: The Final War (2004)
Permit me to introduce Fa Mulan.กระหม่อมขอแนะนำให้รู้จัก ฟา-มู่หลาน Mulan 2: The Final War (2004)
- Fa Mulan.- ฟา-มู่หลาน Mulan 2: The Final War (2004)
Thank you, Fa Mulan.ขอบคุณมาก, ฟา-มู่หลาน Mulan 2: The Final War (2004)
Fa Mulan, it's love. Yao and myself, ฟา-มู่หลาน นี่เป็นความรักของเหยา กับข้า Mulan 2: The Final War (2004)
Fa Mulan, we're ready to go through with the wedding.ฟา-มู่หลาน พวกเราพร้อมแล้ว เราจะออกเดิยทางไปเข้าพิธีสมรส Mulan 2: The Final War (2004)
My lord, Fa Mulan, the hero of China.ท่านเจ้าเมือง, นางคือ ฟา-มู่หลาน วีรสตรีนามกระเดื่องแห่งแผ่นดิน Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
faA big tree has fallen in the storm.
faAbility is the only factor considered in promoting employees.
faA black coat is in fashion this winter.
faA blush came over her face.
faAbout face!
faAbout two miles farther on, the road bent to the right.
faA boy needs a father he can look up to.
faA boy of seventeen is often as tall as his father.
faAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
faAccess to a suspected underground nuclear facility.
faAccidentally, the rumor has turned out to be false.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง(n) fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai Definition: ไม่แข็งแรง
ตกน้ำ(v) sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai Definition: ตกลงไปในน้ำ
น่าศรัทธา(adj) faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
น่าหลงใหล(adj) fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
มองไม่เห็น(v) fail to see, See also: be unseen, Syn. ไม่เห็น, Ant. มองเห็น, เห็น, Example: สายตาของคนชราเริ่มมัว มองไม่เห็น หูไม่ค่อยได้ยิน ลิ้นไม่ค่อยได้รส
รวดเร็วทันใจ(adv) fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai Definition: เร็วตามที่ต้องการ
ร่วงหล่น(v) fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย
ลิบ(adj) far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai Definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
สถาบันครอบครัว(n) family unit, Example: โมเสสกล่าวไว้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์, Count Unit: สถาบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
แอมป์[aēm] (n) EN: amp ; ampli  FR: ampli [ m ] (abrév. - fam.)
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารฟาสท์ฟูด[āhān fāstfūt] (n) EN: fast food  FR: fast-food [ m ]
อาหารจานด่วน[āhān jān duan] (n, exp) EN: fast food
อาหารมัน ๆ[āhān man-man] (n, exp) EN: fatty foods

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAR F AA1 R
FAT F AE1 T
FAN F AE1 N
FAD F AE1 D
FAC F AE1 K
FAG F AE1 G
FAO F AW1
FAB F AE1 B
FAW F AO1
FAE F AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FA (n) ˌɛfˈɛɪ (e2 f ei1)
fa (n) fˈaː (f aa1)
FAO (n) ˌɛfˌɛɪˈou (e2 f ei2 ou1)
fab (j) fˈæb (f a1 b)
fad (n) fˈæd (f a1 d)
fag (v) fˈæg (f a1 g)
fan (v) fˈæn (f a1 n)
far (j) fˈaːr (f aa1 r)
fat (v) fˈæt (f a1 t)
Fahd (n) faːd (f aa d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ,   /  ] development; growth; to develop; to grow; to expand #73 [Add to Longdo]
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙,  ] fault; blame #114 [Add to Longdo]
发现[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] to find; to discover #172 [Add to Longdo]
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ,  ] respect; aspect; field; side #201 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] fast; quick; swift #230 [Add to Longdo]
发生[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ,   /  ] to happen; to occur; to take place; to break out #240 [Add to Longdo]
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds") #271 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3 #271 [Add to Longdo]
[fàng, ㄈㄤˋ, ] to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks) #347 [Add to Longdo]
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ,  ] way (of life); pattern; style; mode; manner #348 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] TH: แฟ้ม  EN: file

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน
Fähre(n) |die, pl. Fähren| เรือใหญ่ข้ามฟาก
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน
Fahrstuhl(n) |der, pl. Fahrstühle| ลิฟท์, Syn. der Aufzug

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fagot(n) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ), See also: Fagotte
Fahrkarte(n) ตั๋ว
Fahrradจักรยาน
fahrrad { n }(n) จักรยาน, Syn. velo

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadenscheinigkeit { f }flimsiness [Add to Longdo]
Fadenstärke { f }denier [Add to Longdo]
Faulenzer { m }loiterer [Add to Longdo]
Faulenzer { m }lounger [Add to Longdo]
Fabel { f }; Sage { f }; Märchen { n }fable [Add to Longdo]
Fabel { f } | Fabeln { pl }tale | tales [Add to Longdo]
Fabelbuch { n }book of fables [Add to Longdo]
Fabelhaftigkeit { f }scrumptiousness [Add to Longdo]
Fabrik { f } | Fabriken { pl }factory | factories [Add to Longdo]
Fabrikant { m }factory owner [Add to Longdo]
Fabrikarbeit { f }work in a factory [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter { m }factory worker [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter { m }operatives [Add to Longdo]
Fabrikat { n }make [Add to Longdo]
Fabrikation { f }production [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
façon[ฟาซง] (n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) market; fair; (P) #39 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n, adj-no) (1) house; home (one's own); (pn, adj-no) (2) (See 内・うち・4) (one's) family; (one's) household; (P) #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) house (e.g. of Tokugawa); family; (P) #90 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, pref) upper; upward; outer; surface; top #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
乗車券[じょうしゃけん, joushaken] Fahrkarte, Fahrschein [Add to Longdo]
係累[けいるい, keirui] Familie, Familienangehoerige [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] Faelschung, Nachahmung [Add to Longdo]
切符[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
厄介者[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
[だ, da] FALLEN [Add to Longdo]
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]
塗料[とりょう, toryou] Farbe, Anstrich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fa \Fa\ (f[aum]), n. [It.] (Mus.)
    (a) A syllable applied to the fourth tone of the diatonic
      scale in solmization.
    (b) The tone F.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fa
   n 1: the syllable naming the fourth (subdominant) note of the
      diatonic scale in solmization

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FA
     FernmeldeAmt (DTAG)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top