ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mobile phone

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mobile phone-, *mobile phone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mobile phone(n) โทรศัพท์เคลื่อนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mobile phoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what's interesting is the last call he made was to her mobile phone 90 minutes before he died.แต่ที่น่าสนใจก็คือเบอร์โทรออกล่าสุด เป็นเบอร์ของทราเมล... ...90 นาทีก่อนที่เขาจะตาย Basic Instinct (1992)
You must leave every communication device, including mobile phones here.คุณต้องยกเลิกการติดต่อสื่อสารทุกอย่าง, รวมทั้งโทรศัพท์ในที่นี้ด้วย Death Note: The Last Name (2006)
I don't have a mobile phone because it causes..ผมไม่ใช้โทรศัพท์เพราะ... Heyy Babyy (2007)
Mobile phone or a pager?โทรศัพท์ หรือ เพจเจอร์ ? Slumdog Millionaire (2008)
He's a major player in the rush to get mobile phone contents that can use internet information.เขาเป็นผู้บริหารรายใหญ่ของบริษัทธุรกิจมือถือที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตได้ Eiga: Kurosagi (2008)
He's seems full of himself after the mobile phone contents success.เขาดูเป็นคนหยิ่งๆ หลังจากที่ธุรกิจมือถือประสบความสำเร็จ Eiga: Kurosagi (2008)
Using a mobile phone at a hospital.ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงพยาบาล Eiga: Kurosagi (2008)
So you know mobile phone are recently adding dot com? Excuse me.แปลว่าคุณรู้ว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีเครือข่ายที่สามารถต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้แล้ว Eiga: Kurosagi (2008)
But, to tell the truth, I think mobile phones are reaching their limit.แต่ ผมอยากจะบอกว่า ธุรกิจมือถือนั้นอิ่มตัวแล้ว Eiga: Kurosagi (2008)
"Safe mobile phone for your children"\"มือถือสำหรับปกป้องลูกน้อยของคุณ\" Eiga: Kurosagi (2008)
Ishigaki's real mobile phone is this one.มือถือจริงๆ ของคุณคืออันนี้ต่างหาก Eiga: Kurosagi (2008)
Excuse me. I'm sorry but you can't use your mobile phone on board.ขอโทษค่ะ คุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์บนเครื่องได้นะคะ Episode #1.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mobile phoneHis mobile phone produced radio emissions that interfered with other phones.
mobile phoneThis type of mobile phone sells well.
mobile phoneYou should turn off the mobile phone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือถือ(n) cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count Unit: เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ(n) mobile phone

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือถือ[meūtheū] (n) EN: cellphone ; mobile phone  FR: téléphone portable [ m ] ; GSM [ m ] (Belg.)
โทรศัพท์เคลื่อนที่[thōrasap khleūoenthī] (n, exp) EN: mobile phone ; cell phone  FR: téléphone portable [ m ]
โทรศัพท์มือถือ[thōrasap meūtheū] (n, exp) EN: mobile phone ; cell phone  FR: téléphone portable [ m ] ; GSM [ m ] (Belg.) ; téléphone cellulaire [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小灵通[xiǎo líng tōng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ,    /   ] mobile phone (with a local, 7-digit phone number) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドコモ[dokomo] (n) DoCoMo (NTT mobile phone service) #6,134 [Add to Longdo]
野良[のら, nora] (n) (1) (良 is ateji) field; farm; (adj-no) (2) rural; agricultural; (n-pref) (3) stray (e.g. dog, cat); (4) (See 勝手・かって・6) unauthorised (esp. mobile phone application) #19,438 [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.) [Add to Longdo]
ストラップ[sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.) [Add to Longdo]
ツーカー[tsu-ka-] (n) Tu-Ka (name of a KDDI mobile phone operation) [Add to Longdo]
ナンバーポータビリティー[nanba-po-tabiritei-] (n) (See 番号継続制) (mobile phone) number portability [Add to Longdo]
モバイラー[mobaira-] (n) person fond of using a mobile phone (wasei [Add to Longdo]
モバイルスイカ[mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card) [Add to Longdo]
モバイルフォン[mobairufon] (n) mobile phone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mobile phone
   n 1: a hand-held mobile radiotelephone for use in an area
      divided into small sections, each with its own short-range
      transmitter/receiver [syn: {cellular telephone}, {cellular
      phone}, {cellphone}, {cell}, {mobile phone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top