ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

privatization

P R AY1 V AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -privatization-, *privatization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privatizationการโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privatizationการแปรรูป [ จากรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชน ], การเพิ่มบทบาทของเอกชน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Privatizationการขายกิจการที่เป็นของรัฐ [ธุรกิจ]
Privatizationการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, Example: การลดสัดส่วนหุ้นที่ทางการถือครองอยู่ในรัฐวิสาหกิจ โดยนำหุ้นออกขายแก่ภาคเอกชน (อาจจะขายแก่ผู้ประกอบการเอกชนที่มีความสามารถในธุรกิจของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือโดยการกระจายขายให้ประชาชนทั่วไป) เพื่อให้เอกชนมีสิทธิในการควบคุมและบริหารมากขึ้น การดำเนินงานจะได้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวเทียบได้กับบริษัทเอกชน [ตลาดทุน]
Privatizationการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
Privatization does not mean you take a public institution and give it to some nice person.การแปรรูปไม่ได้หมายความว่า (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) คุณเอาสถาบันส่วนรวมไปมอบให้คนดี ๆ The Corporation (2003)
When Bolivia sought to refinance the public water services of its third largest city the World Bank required privatization which is how the Bechtel Corporation of San Francisco gained control over all of Cochabamba's water even that which fell from the sky.เมื่อโบลิเวียพยายามปรับโครงสร้างหนี้ของการประปา ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ ธนาคารโลกบังคับให้มีการแปรรูป The Corporation (2003)
The price this beleaguered country paid for World Bank loans was the privatization of the state oil industry and its airline, railroad, electric and phone companies.ราคาที่ประเทศจนตรอกนี้ต้องจ่าย ให้การได้เงินกู้จากธนาคารโลก คือการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำมันของรัฐ The Corporation (2003)
The greater the popular resistance to the water privatization scheme the more violent became the standoff.ยิ่งประชาชนต่อต้านแผนการแปรรูปน้ำ มากเท่าไร ความรุนแรงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจายกิจการของรัฐไปสู่ภาคเอกชน[kān krajāi kitjakān khøng rat pai sū phāk ēkkachon] (xp) EN: privatization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIVATIZATION P R AY1 V AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N
PRIVATIZATIONS P R AY1 V AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私有化[sī yǒu huà, ㄙ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, ] privatization #19,133 [Add to Longdo]
民营化[mín yíng huà, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] privatization #36,187 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
民営化[みんえいか, min'eika] (n, vs) privatization; privatisation; (P) [Add to Longdo]
民有化[みんゆうか, minyuuka] (n, adj-no, vs) privatization [Add to Longdo]
郵政事業民営化[ゆうせいじぎょうみんえいか, yuuseijigyoumin'eika] (n) (See 郵政民営化) postal service privatization [Add to Longdo]
郵政民営化担当大臣[ゆうせいみんえいかたんとうだいじん, yuuseimin'eikatantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Postal Services Privatization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 privatization
   n 1: changing something from state to private ownership or
      control [syn: {denationalization}, {denationalisation},
      {privatization}, {privatisation}] [ant: {communisation},
      {communization}, {nationalisation}, {nationalization}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top