ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abduction

AE0 B D AH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abduction-, *abduction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduction(n) การลักพาตัว, Syn. kinnapping, capture

English-Thai: Nontri Dictionary
abduction(n) การลักพาตัว, การชิงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการลักพาตัว [ ดู kidnapping ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduction๑. การลักพาตัว๒. การชักพาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abduction of womanการชักพาหญิงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductionการลักพา [TU Subject Heading]
Abductionบิดออก, การเคลื่อนไหวในแนวออกนอก, การกางออกจากแนวกลาง, กาง, กางออก, การกางออก, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, การหนีบ, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, เคลื่อนไหวไปทางขมับ [การแพทย์]
Abduction Forceแรงกาง [การแพทย์]
Abduction of Scapulaการห่อไหล่ [การแพทย์]
Abduction Testการตรวจโดยใช้ปลายนิ้วชี้ข้างเดียวกันกดบนปลายหัว [การแพทย์]
Abduction, Fullกลอกตาออกนอกสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then there's the abduction of Number 26!และการลักพาตัวหมายเลข 26! Akira (1988)
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"... Deep Throat (1993)
We have laws in this country! You think you can get away with abduction and physical assault?บ้านเมืองของเรามีกฏหมายนะ คุณคิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นได้เหรอ Crazy First Love (2003)
What it should mean to you is that you're lying, because the S-class has a 62-inch wheelbase, and it means that it couldn't have been the abduction car.มันหมายความว่า คุณกำลังโกหก เพราะระยะห่าง ระหว่างล้อของรุ่นเอสนั้น 62 นิ้ว และหมายความว่าไม่ใช่รถที่ใช้ลักพาตัว Lost Son (2004)
Painless souvenirs of my alien abduction from the guy with horn-rimmed glasses.ของที่ระลึกที่ไม่เจ็บตอนถูกลักพาตัว จากชายสวมแว่นตากรอบเขาสัตว์ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
A little abduction agent.A little abduction agent. Awake (2007)
we're investigating the murder and abduction of two 5-year-old boys.เรากำลังสืบคดีฆ่าและลักพาตัวเด็กชายอายุ 5 ขวบ The Instincts (2008)
The art of abduction is surprisingly difficult.ไว้กับเด็กส่งเอกสารมารยาททรามหรอก. ตามให้ทันหล่ะ Committed (2008)
Do you believe in abduction theories?คุณเชื่อในทฤษฏี\การลักพาตัวไหม? The Fourth Kind (2009)
DETECTIVE, WE HAVE A WITNESS WHO CAN PLACE HIM AT THE ABDUCTION SITE.คุณนักสืบ , เรามีพยานที่สามารถ ระบุได้ว่าเค้าอยู่สถาณที่ลักพาตัว Soul Mates (2009)
Abduction the children keeps the bloodline pure, ลักพาตัวเด็กเพื่อทำให้สายเลือกบริสุทธิ์ Bloodline (2009)
There's been a string of abductions in Olympia, Washington, going back 9 months.มีการลักพาตัวต่อเนื่องที่โอลิมเปีย วอชิงตัน ย้อนไปได้ถึงเก้าเดือนก่อน Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักพา[kān lakphā] (n) EN: abduction  FR: enlèvement [ m ] ; rapt [ m ] ; kidnapping [ m ]
การลักพาตัว[kān lakphā tūa] (n, exp) EN: abduction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABDUCTION AE0 B D AH1 K SH AH0 N
ABDUCTION AH0 B D AH1 K SH AH0 N
ABDUCTIONS AE0 B D AH1 K SH AH0 N Z
ABDUCTIONS AH0 B D AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abduction (n) ˈæbdˈʌkʃən (a1 b d uh1 k sh @ n)
abductions (n) ˈæbdˈʌkʃənz (a1 b d uh1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブダクション[abudakushon] (n, vs) abduction [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n, vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
勾引;拘引[こういん, kouin] (n, vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
人さらい;人攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
誘拐[ゆうかい, yuukai] (n, vs) abduction; kidnapping; kidnaping; (P) [Add to Longdo]
誘拐犯[ゆうかいはん, yuukaihan] (n) kidnap; abduction [Add to Longdo]
略取[りゃくしゅ, ryakushu] (n, vs) abduction [Add to Longdo]
拉致[らち, rachi] (n, vs) taking captive; carrying away; kidnapping; kidnaping; abduction [Add to Longdo]
拉致被害者[らちひがいしゃ, rachihigaisha] (n) abduction victims; abductees [Add to Longdo]
拉致問題[らちもんだい, rachimondai] (n) abduction issue (esp. of those Japanese abducted by North Korea); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abduction \Ab*duc"tion\, n. [L. abductio: cf. F. abduction.]
   1. The act of abducing or abducting; a drawing apart; a
    carrying away. --Roget.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The movement which separates a limb or other
    part from the axis, or middle line, of the body.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The wrongful, and usually the forcible, carrying off
    of a human being; as, the abduction of a child, the
    abduction of an heiress.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) A syllogism or form of argument in which the major
    is evident, but the minor is only probable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abduction
   n 1: the criminal act of capturing and carrying away by force a
      family member; if a man's wife is abducted it is a crime
      against the family relationship and against the wife
   2: (physiology) moving of a body part away from the central axis
     of the body

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top