ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abduction

AE0 B D AH1 K SH AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abduction-, *abduction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduction[N] การลักพาตัว, Syn. kinnapping, capture

English-Thai: Nontri Dictionary
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการลักพาตัว [ดู kidnapping] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduction๑. การลักพาตัว๒. การชักพาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abduction of womanการชักพาหญิงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductionการลักพา [TU Subject Heading]
Abductionบิดออก, การเคลื่อนไหวในแนวออกนอก, การกางออกจากแนวกลาง, กาง, กางออก, การกางออก, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, การหนีบ, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, เคลื่อนไหวไปทางขมับ [การแพทย์]
Abduction Forceแรงกาง [การแพทย์]
Abduction of Scapulaการห่อไหล่ [การแพทย์]
Abduction Testการตรวจโดยใช้ปลายนิ้วชี้ข้างเดียวกันกดบนปลายหัว [การแพทย์]
Abduction, Fullกลอกตาออกนอกสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My sincere threat against your daughter not withstanding, this abduction lacks taste.ัยคุกคามของผม ที่มีต่อลูกสาวของคุณ จะยุติลง การลักพาตัวนี้ มันขาดรสชาติไป The Candidate (2015)
Of sites of the abductions and where we've seen the signal so far.จากจุดที่ลักพาตัว และก็จุดที่เราได้รับสัญญาณ Arrow: Year One (2013)
Reid, Blake, you go check out the abduction site.รี้ด เบลค พวกคุณไปตรวจดูที่ๆลักพาตัว Route 66 (2013)
We don't usually work parental abduction cases.เราไม่ค่อยได้ทำ คดีพ่อแม่ลักพาตัวลูกนี่นา Route 66 (2013)
And though I'm hoping this boy isn't a victim, we keep a database of all reported abductions and this could be our only way to ID him.และฉันหวังว่าเด็กคนนี้จะไม่ใช่เหยื่อนะ เราเก็บรายงานการลักพาตัวทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูล และนี่น่าจะเป็นหนทางเดียวที่เราจะระบุตัวตนของเขาได้ John Doe (2013)
From what I'm seeing, it looks less like an abduction and more like a partnership.แต่ผมว่ามันดูเหมือนไม่ใช่ การลักพาตัว แต่เป็นการ เป็นคู่หูกันแล้ว Mors Praematura (2013)
Or do you think I believe that my abduction on the night you told me that I was getting too close to your conspiracy was a coincidence.คุณคิดเหรอว่า ผมจะเชื่อ ผมถูกลักพาตัวในคืนเดียวกับที่คุณบอกผมว่า ผมกำลังเข้าใกล้สิ่งที่คุณมีส่วนร่วม Darkness on the Edge of Town (2013)
No mention of Walter's abduction or the Undertaking.ไม่มีการพูดถึงการลักพาตัววอเทอร์ หรือ ดิ อันเดอร์เทคกิ้ง Darkness on the Edge of Town (2013)
His car become an abduction vehicle and a dumping site.รถกลายเป็นพาหนะขับหนี และที่ทิ้งศพด้วย #6 (2013)
We thought that explained his entire abduction M.O., then Garcia ran a diagnosticเราคิดว่านั่นอธิบายเรื่องNวิธีลักพาตัวของเขาทั้งหมด จนการ์เซียได้ตรวจสอบ #6 (2013)
She probably witnessed Tara's abduction and tried to intervene.เธออาจจะเห็นทาร่าถูกลักพาตัว เลยพยายามเข้าช่วย Nanny Dearest (2013)
What can you tell us about the abduction itself?คุณบอกเราเรื่องการลักพาตัวได้ไหม Nanny Dearest (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā tūa) EN: abduction   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABDUCTION    AE0 B D AH1 K SH AH0 N
ABDUCTION    AH0 B D AH1 K SH AH0 N
ABDUCTIONS    AE0 B D AH1 K SH AH0 N Z
ABDUCTIONS    AH0 B D AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abduction    (n) ˈæbdˈʌkʃən (a1 b d uh1 k sh @ n)
abductions    (n) ˈæbdˈʌkʃənz (a1 b d uh1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブダクション[, abudakushon] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
勾引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
人さらい;人攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
誘拐[ゆうかい, yuukai] (n,vs) abduction; kidnapping; kidnaping; (P) [Add to Longdo]
誘拐犯[ゆうかいはん, yuukaihan] (n) kidnap; abduction [Add to Longdo]
略取[りゃくしゅ, ryakushu] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
拉致[らち, rachi] (n,vs) taking captive; carrying away; kidnapping; kidnaping; abduction [Add to Longdo]
拉致被害者[らちひがいしゃ, rachihigaisha] (n) abduction victims; abductees [Add to Longdo]
拉致問題[らちもんだい, rachimondai] (n) abduction issue (esp. of those Japanese abducted by North Korea); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abduction \Ab*duc"tion\, n. [L. abductio: cf. F. abduction.]
   1. The act of abducing or abducting; a drawing apart; a
    carrying away. --Roget.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The movement which separates a limb or other
    part from the axis, or middle line, of the body.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The wrongful, and usually the forcible, carrying off
    of a human being; as, the abduction of a child, the
    abduction of an heiress.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) A syllogism or form of argument in which the major
    is evident, but the minor is only probable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abduction
   n 1: the criminal act of capturing and carrying away by force a
      family member; if a man's wife is abducted it is a crime
      against the family relationship and against the wife
   2: (physiology) moving of a body part away from the central axis
     of the body

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top