ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a posteriori

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a posteriori-, *a posteriori*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a posteriori(adj) จากผลไปสู่เหตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a posteriori (L.)จากผลไปหาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posteriori knowledgeความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
a posteriori (j) ˌɛɪ-pˌɒstɛrɪˈɔːraɪ (ei2 - p o2 s t e r i oo1 r ai)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
後天的[こうてんてき, koutenteki] TH: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา  EN: a posteriori

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポステリオリ[aposuteriori] (n, adj-na) a posteriori (lat [Add to Longdo]
後天[こうてん, kouten] (n) a posteriori; posteriority [Add to Longdo]
後天性[こうてんせい, koutensei] (n) acquired; a posteriori [Add to Longdo]
後天的[こうてんてき, koutenteki] (adj-na) a posteriori; acquired; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A posteriori \A` pos*te`ri*o"ri\ [L. a (ab) + posterior latter.]
   1. (Logic) Characterizing that kind of reasoning which
    derives propositions from the observation of facts, or by
    generalizations from facts arrives at principles and
    definitions, or infers causes from effects. This is the
    reverse of a priori reasoning.
    [1913 Webster]
 
   2. (Philos.) Applied to knowledge which is based upon or
    derived from facts through induction or experiment;
    inductive or empirical.
    [1913 Webster] Apostil

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 a posteriori
   adv 1: derived from observed facts [ant: {a priori}]
   adj 1: involving reasoning from facts or particulars to general
       principles or from effects to causes; "a posteriori
       demonstration" [ant: {a priori}]
   2: requiring evidence for validation or support

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top