ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give up-, *give up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give up(phrv) ยกเลิก, See also: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง
give up(phrv) ยอมยกให้, See also: ยินยอมให้, Syn. deliver over, give over
give up(phrv) ไม่คอย
give up(phrv) ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ), Syn. give up on
give up(phrv) ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)
give up(phrv) ตาย (คำเก่า), Syn. yield up
give up(phrv) เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง), Syn. yield up
give upon(phrv) ทำให้มองเห็น, See also: นำไปสู่, Syn. give on, give onto
give up to(phrv) ยอมมอบตัวกับ, Syn. give over to, yield to
give up to(phrv) เตรียม (เวลาหรือสถานที่เพื่อ), Syn. give over to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท Rebecca (1940)
Well, we didn't give up then and by gum, we're not going to give up now!ตอนนั้นเราไม่ยอมมัน ...ตอนนี้เราก็จะไม่ยอม Blazing Saddles (1974)
# Now don't you go and give up #จงอย่าท้อถอย An American Tail (1986)
She'll soon give up when she realizes she has to start all over again.พอเธอรู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เข้า จะต้องยอมแพ้แน่ๆ Labyrinth (1986)
We will. You gonna give up stand-up comedy?- คุณจะเลิกโชว์ตลกหรือเปล่า Punchline (1988)
What, and give up all this glamour?อะไรและให้ทุกความเย้ายวนใจนี้ได้อย่างไร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I wouldn't give up what I have for a thousand lives like the Lintons.ฉันจะไม่ยอมแลกสิ่งที่มี แม้กับร้อยชีวิต อย่างพวกลินตันก็ตาม Wuthering Heights (1992)
What a fool to give up thy life for thy sister's.แกมันโง่อะไรอย่างนี้ สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยน้องสาว. Hocus Pocus (1993)
A mother, mother can never give up her hope for her own children.คนเป็นแม่ต้องไม่เลิกหวังเพื่อลูกของตัวเอง The Joy Luck Club (1993)
I'll never give up everything. That's disgusting.ผมไม่เคยยอมแพ้ให้กับอะไร มันน่าขยะแขยง Wild Reeds (1994)
If you give up the right to remain silent, anything you say will be held against you in court.ถ้าคุณให้ขึ้นสิทธิที่จะอยู่เงียบ ๆ สิ่งที่คุณบอกว่าจะจัดขึ้นกับคุณในศาล The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give upAgain Hawking was almost ready to give up.
give upAll of them didn't give up hope.
give upBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
give upBob often tries to give up smoking.
give upCan you give up your seat to old people even when you are tired?
give upDon't give up!
give upDon't give up halfway.
give upDon't give up hope.
give upDon't give up if you fail.
give upDon't give up. Stick with the job.
give upDon't give up the fight.
give upDon't give up your English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลีชีพ(v) sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai Definition: ยอมตาย
ปล่อยมือ(v) give up, Syn. วางมือ, ทิ้ง, Example: เมื่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกๆ สามารถรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวได้แล้วก็จะปล่อยมือให้ทำกันเอง, Thai Definition: ไม่เอาธุระด้วย
พับฐาน(v) give up, See also: defeated, Example: นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน, Thai Definition: แพ้อย่างราบคาบ, Notes: (ปาก)
เปิดหมวกลา(v) give up, See also: abolish, abandon, quit, stop, Syn. เลิกรา, ล้างรา, เลิกล้ม, Example: โครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงเพราะผู้ร่วมโครงการเปิดหมวกลากันไปหมด, Thai Definition: ไม่ดำเนินการต่อไปอีกแล้ว
เลิกร้าง(v) give up, See also: abolish, abandon, Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก, Example: นักเขียนบางคนต้องเลิกร้างไปจากวงการนี้ เพราะทนระบบเส้นสายไม่ได้
อดเหล้า(v) abstain from liquors, See also: give up drinking, Syn. เลิกเหล้า, Example: พ่ออดเหล้ามา 3 เดือนแล้ว แม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วย
ล้ม(v) give up, See also: stop, cease, relinquish, desist, Syn. ทำลาย, สลาย, Example: ผมไม่ต้องการล้มประมูล เพียงแต่ให้มีการทบทวนเท่านั้น, Thai Definition: ทำให้พังลง, ทำให้ล้มเลิก
สละสิทธิ์(v) give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai Definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป
สละสิทธิ์(v) give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai Definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละ[la] (v) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกล้ม[loēklom] (v) EN: give up ; abandon ; abolish  FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
เลิกสูบบุหรี่[loēk sūp burī] (v, exp) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking  FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
ไม่สู้[mai sū] (v, exp) EN: give up ; discourage  FR: abandonner
หมดหวัง[mot wang] (v) EN: give up hopes  FR: abandonner tout espoir ; désespérer
งดเว้น[ngotwen] (v) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist  FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
อด[ot] (v) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet  FR: s'abstenir ; se priver
อดบุหรี่[ot burī] (v, exp) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking  FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] give up; indeed; to commission #1,227 [Add to Longdo]
[shě, ㄕㄜˇ, / ] give up; abandon #3,932 [Add to Longdo]
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ,     /    ] give up halfway; leave sth; unfinished #37,186 [Add to Longdo]
罢手[bà shǒu, ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ,   /  ] give up #40,842 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] give up; ladle out; pour out #65,305 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1, vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P) #8,967 [Add to Longdo]
返上[へんじょう, henjou] (n, vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P) #10,730 [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
投げる[なげる, nageru] (v1, vt) (1) to throw; to cast away; (2) to face defeat; to give up; (P) #13,206 [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s, vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) #16,147 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s, vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ギブ[gibu] (n, vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up) [Add to Longdo]
ギブアップ[gibuappu] (n, vs) give up; (P) [Add to Longdo]
ネバーギブアップ[neba-gibuappu] (exp) Never give up! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give up
   v 1: lose (s.th.) or lose the right to (s.th.) by some error,
      offense, or crime; "you've forfeited your right to name
      your successor"; "forfeited property" [syn: {forfeit},
      {give up}, {throw overboard}, {waive}, {forgo}, {forego}]
      [ant: {arrogate}, {claim}, {lay claim}]
   2: give up with the intent of never claiming again; "Abandon
     your life to God"; "She gave up her children to her ex-
     husband when she moved to Tahiti"; "We gave the drowning
     victim up for dead" [syn: {abandon}, {give up}]
   3: give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat;
     "In the second round, the challenger gave up" [syn: {drop
     out}, {give up}, {fall by the wayside}, {drop by the
     wayside}, {throw in}, {throw in the towel}, {quit}, {chuck up
     the sponge}] [ant: {enter}, {participate}]
   4: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
     little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
     up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
     {continue}, {preserve}, {uphold}]
   5: give up what is not strictly needed; "he asked if they could
     spare one of their horses to speed his journey" [syn:
     {spare}, {give up}, {part with}, {dispense with}]
   6: part with a possession or right; "I am relinquishing my
     bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the
     throne" [syn: {release}, {relinquish}, {resign}, {free},
     {give up}]
   7: leave (a job, post, or position) voluntarily; "She vacated
     the position when she got pregnant"; "The chairman resigned
     when he was found to have misappropriated funds" [syn:
     {vacate}, {resign}, {renounce}, {give up}]
   8: relinquish possession or control over; "The squatters had to
     surrender the building after the police moved in" [syn:
     {surrender}, {cede}, {deliver}, {give up}]
   9: give up or agree to forgo to the power or possession of
     another; "The last Taleban fighters finally surrendered"
     [syn: {surrender}, {give up}] [ant: {hold out}, {resist},
     {stand firm}, {withstand}]
   10: stop maintaining or insisting on; of ideas or claims; "He
     abandoned the thought of asking for her hand in marriage";
     "Both sides have to give up some claims in these
     negotiations" [syn: {abandon}, {give up}]
   11: allow the other (baseball) team to score; "give up a run"
     [syn: {give up}, {allow}]
   12: stop consuming; "kick a habit"; "give up alcohol" [syn:
     {kick}, {give up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top