Search result for

give up

(69 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give up-, *give up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give up[PHRV] ยกเลิก, See also: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง
give up[PHRV] ยอมยกให้, See also: ยินยอมให้, Syn. deliver over, give over
give up[PHRV] ไม่คอย
give up[PHRV] ไม่ไว้วางใจ (แสร้งทำ), Syn. give up on
give up[PHRV] ยื่นหรือเสนอให้ทำโดยปราศจาก (เงิน หรือเวลา)
give up[PHRV] ตาย (คำเก่า), Syn. yield up
give up[PHRV] เลิกพยายามทำ (บางสิ่ง), Syn. yield up
give upon[PHRV] ทำให้มองเห็น, See also: นำไปสู่, Syn. give on, give onto
give up to[PHRV] ยอมมอบตัวกับ, Syn. give over to, yield to
give up to[PHRV] เตรียม (เวลาหรือสถานที่เพื่อ), Syn. give over to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't make me give up my job with Eleanorพ่อทำให้หนูเลิกทำงานกับเอสลานอร์ไม่ได้หรอกค่ะ The Serena Also Rises (2008)
The great chuck bass is just gonna give up?ชัค แบส กำลังจะยอมแพ้ ? Chuck in Real Life (2008)
You can't make me give up my job with eleanor. watch me.เธอไม่สามารถทำให้ฉันเลิกทำงานกับเอเลนอร์ได้หรอก คอยดูสิ Pret-a-Poor-J (2008)
Clark would never give up on us.คล๊าก ไม่เคยละทิ้งเรา Odyssey (2008)
She just had to give up the baby in order to continue her work on the human genome.เธอก็ยอมแพ้ และสั่งเด็กมาเลี้ยง งานของเธอทำเกี่ยวกับ \"สุขภาพมนุษย์\" Joy (2008)
House got him to give up his gun.เฮาส์ให้เขาวางปืน Last Resort (2008)
I decided we couldn't just give up on Master Plo Koon.ข้าตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่หมดหวัง กับการตามหาอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
To offer to give up his life to save Gwen's...ยอมแม้กระทั่งใช้ชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงเพื่อช่วย กเวน... The Mark of Nimueh (2008)
He won't give up till he's got them gates opened and then it is game over for all of us.มันไม่หยุดจนกว่ามันจะเปิดประตูได้นั่นแหละ แล้วนั่นก็ จบ ทุกอย่าง Episode #1.5 (2008)
Whether you forgive your father or not. Don't give up on your dreams.ถ้าคุณไม่อาจให้อภัยพ่อคุณได้ ก็ได้โปรดจงทำตามความฝันของคุณต่อไปเถอะ Scandal Makers (2008)
You should give up on that ideaเลิกคิดซะเถอะ Iljimae (2008)
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give upTo give up smoking is not easy, but you should for the sake of your health.
give upI advised him to give up smoking, but he would not listen to me.
give upHis doctor advised him to give up smoking.
give upDon't give up if you fail.
give upIf you can't take it give up and do what I asked of you.
give upYup! I'm going to give up cigarettes.
give upHe says he will not give up smoking.
give upHe tried to give up smoking but in vain.
give upHe tired to give up smoking last year, but it was in vain.
give upShe sat just behind the seats for whites, and then refused to give up her seat to a white passenger who got on the bus after her.
give upDo you think he will really give up?
give upYou had better give up smoking at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลีชีพ[V] sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai definition: ยอมตาย
ปล่อยมือ[V] give up, Syn. วางมือ, ทิ้ง, Example: เมื่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกๆ สามารถรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวได้แล้วก็จะปล่อยมือให้ทำกันเอง, Thai definition: ไม่เอาธุระด้วย
พับฐาน[V] give up, See also: defeated, Example: นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน, Thai definition: แพ้อย่างราบคาบ, Notes: (ปาก)
เปิดหมวกลา[V] give up, See also: abolish, abandon, quit, stop, Syn. เลิกรา, ล้างรา, เลิกล้ม, Example: โครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงเพราะผู้ร่วมโครงการเปิดหมวกลากันไปหมด, Thai definition: ไม่ดำเนินการต่อไปอีกแล้ว
เลิกร้าง[V] give up, See also: abolish, abandon, Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก, Example: นักเขียนบางคนต้องเลิกร้างไปจากวงการนี้ เพราะทนระบบเส้นสายไม่ได้
อดเหล้า[V] abstain from liquors, See also: give up drinking, Syn. เลิกเหล้า, Example: พ่ออดเหล้ามา 3 เดือนแล้ว แม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วย
ล้ม[V] give up, See also: stop, cease, relinquish, desist, Syn. ทำลาย, สลาย, Example: ผมไม่ต้องการล้มประมูล เพียงแต่ให้มีการทบทวนเท่านั้น, Thai definition: ทำให้พังลง, ทำให้ล้มเลิก
สละสิทธิ์[V] give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป
สละสิทธิ์[V] give up one's right (e.g. to remain silent), See also: forego one's right/s, Example: ผู้ถือหุ้นของบริษัทพากันสละสิทธิ์และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทนำหุ้นไปจัดสรรให้ใครก็ได้, Thai definition: ละทิ้งสิทธิ์ที่เป็นของตนไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish   FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
เลิกสูบบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp burī) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking   FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: give up ; discourage   FR: abandonner
หมดหวัง[v.] (mot wang) EN: give up hopes   FR: abandonner tout espoir ; désespérer
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet   FR: s'abstenir ; se priver
อดบุหรี่[v. exp.] (ot burī) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking   FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] give up; indeed; to commission, #1,227 [Add to Longdo]
[shě, ㄕㄜˇ, / ] give up; abandon, #3,932 [Add to Longdo]
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, / ] give up halfway; leave sth; unfinished, #37,186 [Add to Longdo]
罢手[bà shǒu, ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ, / ] give up, #40,842 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] give up; ladle out; pour out, #65,305 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ギブ[, gibu] (n,vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up) [Add to Longdo]
ギブアップ[, gibuappu] (n,vs) give up; (P) [Add to Longdo]
ネバーギブアップ[, neba-gibuappu] (exp) Never give up! [Add to Longdo]
ネバギバ[, nebagiba] (int) (col) (abbr) (See ネバーギブアップ) Never give up! [Add to Longdo]
ボツる[, botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using) [Add to Longdo]
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
煙草を止める;煙草をやめる[たばこをやめる, tabakowoyameru] (exp,v1) to give up smoking [Add to Longdo]
往生際[おうじょうぎわ, oujougiwa] (n) at the point of death; the time to give up [Add to Longdo]
往生際が悪い[おうじょうぎわがわるい, oujougiwagawarui] (exp) (See 往生際,往生際の悪い) not knowing when to give up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give up
   v 1: lose (s.th.) or lose the right to (s.th.) by some error,
      offense, or crime; "you've forfeited your right to name
      your successor"; "forfeited property" [syn: {forfeit},
      {give up}, {throw overboard}, {waive}, {forgo}, {forego}]
      [ant: {arrogate}, {claim}, {lay claim}]
   2: give up with the intent of never claiming again; "Abandon
     your life to God"; "She gave up her children to her ex-
     husband when she moved to Tahiti"; "We gave the drowning
     victim up for dead" [syn: {abandon}, {give up}]
   3: give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat;
     "In the second round, the challenger gave up" [syn: {drop
     out}, {give up}, {fall by the wayside}, {drop by the
     wayside}, {throw in}, {throw in the towel}, {quit}, {chuck up
     the sponge}] [ant: {enter}, {participate}]
   4: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
     little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
     up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
     {continue}, {preserve}, {uphold}]
   5: give up what is not strictly needed; "he asked if they could
     spare one of their horses to speed his journey" [syn:
     {spare}, {give up}, {part with}, {dispense with}]
   6: part with a possession or right; "I am relinquishing my
     bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the
     throne" [syn: {release}, {relinquish}, {resign}, {free},
     {give up}]
   7: leave (a job, post, or position) voluntarily; "She vacated
     the position when she got pregnant"; "The chairman resigned
     when he was found to have misappropriated funds" [syn:
     {vacate}, {resign}, {renounce}, {give up}]
   8: relinquish possession or control over; "The squatters had to
     surrender the building after the police moved in" [syn:
     {surrender}, {cede}, {deliver}, {give up}]
   9: give up or agree to forgo to the power or possession of
     another; "The last Taleban fighters finally surrendered"
     [syn: {surrender}, {give up}] [ant: {hold out}, {resist},
     {stand firm}, {withstand}]
   10: stop maintaining or insisting on; of ideas or claims; "He
     abandoned the thought of asking for her hand in marriage";
     "Both sides have to give up some claims in these
     negotiations" [syn: {abandon}, {give up}]
   11: allow the other (baseball) team to score; "give up a run"
     [syn: {give up}, {allow}]
   12: stop consuming; "kick a habit"; "give up alcohol" [syn:
     {kick}, {give up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top