ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maison

M EY1 Z AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maison-, *maison*
Possible hiragana form: まいそん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maisonette[N] บ้านหลังเล็ก, See also: อพาตเมนต์, ห้องเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maisonette(เมซะเนท) n. ห้องเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในบ้านที่แบ่งห้องให้เช่า)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maisonneuve Signอาการแสดงข้อมือกระดกเกินในกระดูกหักคอลลีส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Autumn from Maison Maribel in Ruston.ออธัม จากไมสัน มาริเบล ในรัสตันค่ะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I'll be a lone warrior, going around the maisons.ฉันจะเป็นคนทำมันคนเดียว ในแมนชั่นของฉัน Paradise Kiss (2011)
So there's this restaurant that just opened in the San Fernando Valley and it's called La Maison des la Voide.มีร้านอาหารเปิดใหม่ ย่านซานเฟอร์นันโดวัลเล่ย์ ชื่อร้าน ลาเมซอง เดลาวาร์ด The Green Hornet (2011)
Look, I know you're doing everything you can, mais cette voiture est entrée en collision avec ma maisonฉันรู้ว่าคุณกำลังทำทุกอย่าง ที่คุณสามารถทำได้ ,แต่รถนั้นมัน พุ่งมาชนบ้านฉันนะ The Guilty Girl's Handbook (2013)
Welcome to Maison Mumbai!เมซอง มุมไบ ยินดีต้อนรับ The Hundred-Foot Journey (2014)
We eat at the Maison Mumbai, but with food prepared here in Le Saule Pleureur.เราทานอาหารกันที่เมซอง มุมไบ แต่อาหารจัดเตรียมที่นี่ ใน เลอ โซย เพลอเเอร์ The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบ้าน[n. exp.] (baēp bān) FR: plan de maison [m]
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn bān) EN: house plan   FR: plan de maison [m]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let   FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
บ้านของฉัน[n. exp.] (bān khøng chan) EN: my house   FR: ma maison
บ้านเลขที่ ...[n. exp.] (bān lēkthī ...) FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAISON    M EY1 Z AH0 N
MAISONET    M EH1 S AH0 N IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maisonnette    (n) mˌɛɪzənˈɛt (m ei2 z @ n e1 t)
maisonnettes    (n) mˌɛɪzənˈɛts (m ei2 z @ n e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maisonette {f}; Maisonette-Wohnung {f}maisonette [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
à la maison(phrase) ที่บ้าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
メゾネット[, mezonetto] (n) maisonette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  maison /mɛzɔ̃/ 
   house

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top