ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anfang

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anfang-, *anfang*
German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangskurzschlusswechselstrom im [electr.]initial symmetrical short-circuit current [Add to Longdo]
Anfang {m}; Beginn {m}; Start {m}; Auftakt {m}start [Add to Longdo]
Anfang {m}; Beginn {m}; erster Schrittfirst step [Add to Longdo]
Anfang {m}; Beginn {m} | Anfänge {pl}commencement | commencements [Add to Longdo]
Anfang {m}entrie [Add to Longdo]
Anfang {m} | Anfänge {pl}incipience | incipiencies [Add to Longdo]
Anfang {m}init [Add to Longdo]
Anfang {m}; Beginn {m} | zu Anfang; am Anfang | von Anfang an; von Anbeginnoutset | at the outset | from the outset [Add to Longdo]
Anfang {m}top [Add to Longdo]
Anfang {m}; Beginn {m}; Anbruch {m} | Anfänge {pl}; Anbrüche {pl} | am Anfangbeginning | beginnings | in the beginning; at the beginning [Add to Longdo]
Anfangs...initial; start [Add to Longdo]
Anfangsadresse {f} [comp.]start address [Add to Longdo]
Anfangsbedingung {f} | Anfangsbedingungen {pl}initial condition | initial conditions [Add to Longdo]
Anfangsbuchstabe {m}initial letter [Add to Longdo]
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冒頭[ぼうとう, boutou] Anfang, Eingang, Eroeffnung [Add to Longdo]
初め[はじめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] Anfangsgruende, Elementar- [Add to Longdo]
始まる[はじまる, hajimaru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
始める[はじめる, hajimeru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
[じょ, jo] ANFANG, VORWORT, ORDNUNG [Add to Longdo]
最初[さいしょ, saisho] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
皮切り[かわきり, kawakiri] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
開始[かいし, kaishi] Anfang, Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]
首尾[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Anfang /anfaŋ/ 
   beginning; commencement; entrie; incipience; init; initial; origin; outset; start; top

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top