ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abduct

AE0 B D AH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abduct-, *abduct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduct(vt) ลักพาตัว, See also: ฉุดคร่า, Syn. kidnap, nobble, snatch
abduction(n) การลักพาตัว, Syn. kinnapping, capture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abduct๑. กาง๒. (จักษุ.) กลอกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการลักพาตัว [ดู kidnapping] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduction๑. การลักพาตัว๒. การชักพาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abduction of womanการชักพาหญิงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductกลอกไปทางด้านข้าง, การอ้าแขนขึ้น [การแพทย์]
Abductionการลักพา [TU Subject Heading]
Abductionบิดออก, การเคลื่อนไหวในแนวออกนอก, การกางออกจากแนวกลาง, กาง, กางออก, การกางออก, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, การหนีบ, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, เคลื่อนไหวไปทางขมับ [การแพทย์]
Abduction Forceแรงกาง [การแพทย์]
Abduction of Scapulaการห่อไหล่ [การแพทย์]
Abduction Testการตรวจโดยใช้ปลายนิ้วชี้ข้างเดียวกันกดบนปลายหัว [การแพทย์]
Abduction, Fullกลอกตาออกนอกสุด [การแพทย์]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abductor Digital Quintlกล้ามเนื้อกางนิ้วก้อย [การแพทย์]
Abductor Groupกล้ามเนื้อกลุ่มทางด้านนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Last week, on the night we tried to abduct the subject called Number 26, a boy who was in an accident on an old city highway was brought to the lab.ใช่ ในอาทิตย์สุดท้ายเราจะพยายาม พาตัวเป้าหมายที่เรียกว่าหมายเลข 26 Akira (1988)
For as long as you can remember we have been abduct and eaten by the dreaded Foosa.นานเท่าไหรแล้วที่เราจำได้ ที่เราต้องกลัวถูกพวก ฟูซ่าจับไปกิน Madagascar (2005)
(Matt) Serial killer strikes in the middle of Los Angeles, abducts a little girl, and here I am.(แมท) ฆาตกรต่อเนื่องกำลัง มุ่งหน้าไปใจกลางเมืองของลอสแองเจรีส , ลักพาตัวเด็กผู้หญิงไปl, และผมอยู่ที่นี่. Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Much less abduct and murder a man.เขาไม่มีเวลาไปฉี่ด้วยซ้ำ อย่าว่าแต่จะแอบไปฆ่าคน There's Something About Harry (2007)
Abduct me?ลักพาตัวหนูงั้นเหรอ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Dad does not abduct people.พ่อไม่ได้ลักพาตัวใคร Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Abduct him when he was just a boy?ที่ลักพาตัวเขาไปตอนยังเป็นเด็กน่ะ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
So Gates abducts the president, lets him go and heads to the Library of Congress?เกตส์ ลักพาตัวประธานาธิบดี แต่ปล่อยท่าน แล้วเขาไปที่ห้องสมุดของรัฐสภา ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
He abducts people.แต่คุณไม่สนใจเรื่องนั้น ใช่ไหม? Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
And this morning, men tried to abduct me. That's actually a pretty good start.แล้วเมื่อเช้ามีคนพยายามลักพาตัวฉัน Knight Rider (2008)
The men that tried to abduct me, they're here.ผู้ชายที่พยายามลักพาตัวฉัน พวกเขาอยู่ที่นี่ Knight Rider (2008)
women abduct newborns. men take children.ผู้หญิงลักตัวเด็กทารก ผู้ชายลักตัวเด็ก The Instincts (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abductI was abducted by aliens.
abductToday's topic is "the problem of Japanese people abducted by North Korea".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักพาตัว(v) kidnap, See also: abduct, hold to ransom, snatch, seize, Example: ผู้นำฝ่ายค้านถูกลักพาตัวจากญี่ปุ่นมากักขังในประเทศบ้านเกิดเมืองนอน, Thai Definition: ขโมยบุคคลไป
ลักตัว(v) kidnap, See also: abduct, snatch, Syn. ลักพา, ลักพาตัว, Example: คนร้ายลักตัวลูกสาวเศรษฐีชื่อดังหวังเรียกค่าไถ่นับล้าน
ฉุด(v) abduct, See also: ravish, drag off by force, Syn. ลักพา, ชิงไป, โฉบไป, ลักไป, Example: เขามีนักเลงอันธพาลไว้คอยควบคุมความสงบเรียบร้อย และคุมผู้หญิงที่ตนไปฉุดหรือล่อลวงหรือข่มขืนมา, Thai Definition: ออกแรงลากหรือคร่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ฉุดคร่า(v) abduct, See also: carry off by force, Example: เขาตื่นตระหนกราวกับเจอมัจจุราชจะฉุดคร่าชีวิตของเขาไป, Thai Definition: พรากไปจาก, ใช้กำลังพรากไป, ฉุดลากไปอย่างไม่ปราณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักพา[kān lakphā] (n) EN: abduction  FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[kān lakphā tūa] (n, exp) EN: abduction
ลักพา[lakphā] (v) EN: abduct ; kidnap ; carry  FR: enlever ; kidnapper
ลักพาตัว[lakphā tūa] (v, exp) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize

CMU English Pronouncing Dictionary
ABDUCT AE0 B D AH1 K T
ABDUCTS AE0 B D AH1 K T S
ABDUCTOR AE0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTOR AH0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTEE AE0 B D AH2 K T IY1
ABDUCTED AH0 B D AH1 K T IH0 D
ABDUCTED AE0 B D AH1 K T IH0 D
ABDUCTEES AE0 B D AH2 K T IY1 Z
ABDUCTING AH0 B D AH1 K T IH0 NG
ABDUCTION AE0 B D AH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abduct (v) ˈæbdˈʌkt (a1 b d uh1 k t)
abducts (v) ˈæbdˈʌkts (a1 b d uh1 k t s)
abducted (v) ˈæbdˈʌktɪd (a1 b d uh1 k t i d)
abducting (v) ˈæbdˈʌktɪŋ (a1 b d uh1 k t i ng)
abduction (n) ˈæbdˈʌkʃən (a1 b d uh1 k sh @ n)
abductions (n) ˈæbdˈʌkʃənz (a1 b d uh1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱拐[yòu guǎi, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ, / ] abduct, #67,507 [Add to Longdo]
诱拐者[yòu guǎi zhě, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ ㄓㄜˇ, / ] abductor, #786,048 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブダクション[abudakushon] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
引っ攫う;引っ浚う;引っ掠う;引っさらう[ひっさらう, hissarau] (v5u,vt) (See 拉致) to kidnap; to abduct; to snatch; to carry people away; to take by force [Add to Longdo]
拐取[かいしゅ, kaishu] (n,vs) abducting (legal term) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
外転筋[がいてんきん, gaitenkin] (n) (See 内転筋) abductor muscle [Add to Longdo]
勾引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
人さらい;人攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of [Add to Longdo]
誘拐[ゆうかい, yuukai] (n,vs) abduction; kidnapping; kidnaping; (P) [Add to Longdo]
誘拐者[ゆうかいしゃ, yuukaisha] (n) abductor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abduct \Ab*duct"\, v. t. [imp. & p. p. {Abducted}; p. pr. & vb.
   n. {Abducting}.] [L. abductus, p. p. of abducere. See
   {Abduce}.]
   1. To take away surreptitiously by force; to carry away (a
    human being) wrongfully and usually by violence; to
    kidnap.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw away, as a limb or other part, from its ordinary
    position.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abduct
   v 1: take away to an undisclosed location against their will and
      usually in order to extract a ransom; "The industrialist's
      son was kidnapped" [syn: {kidnap}, {nobble}, {abduct},
      {snatch}]
   2: pull away from the body; "this muscle abducts" [ant:
     {adduct}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top