ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชดใช้ค่าเสียหาย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชดใช้ค่าเสียหาย-, *ชดใช้ค่าเสียหาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll have to pay for that, you know.คุณต้องชดใช้ค่าเสียหาย Titanic (1997)
With that, you and me, we are finished with what we owe each other.รถมอเตอร์ไซค์ข้างนอกนั่นน่ะ เธอต้องชดใช้ค่าเสียหายมาด้วย First Cup (2007)
You'll pay for that, Rhino!แกชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะ เจ้าแรด The Ten (2007)
I hope you can pay for all of this.ข้าหวังว่าเจ้าจะชดใช้ค่าเสียหายนี้ได้ Holocron Heist (2009)
I'll compensate for your damage.ฉันจะชดใช้ค่าเสียหายเอง Episode #1.13 (2010)
Um, let me just pay for these, 'cause you know you've been so cool with the whole job, and the extra cash, and--อ่า ขอให้ผมชดใช้ค่าเสียหายนี่ รู้มั้ย เพราะคุณใจเย็น กับเรื่องทั้งหมดนี่มาก และ หน้าเลือดเป็นพิเศษ กับ... Friend or Faux (2011)
- and make me pay now.- และให้ฉันชดใช้ค่าเสียหาย Making the Connection (2011)
Well, if you force me to sue, Mr. Hatfield you'll be liable for damages.อ้อ ถ้าคุณบีบให้ผมต้องฟ้องนะ คุณแฮตฟิลด์ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย Episode #1.1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai khāsīahāi) EN: compensate for damages ; pay damages   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indemnify against[PHRV] ชดใช้ค่าเสียหาย, See also: คุ้มครองค่าเสียหาย, Syn. insure against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.

German-Thai: Longdo Dictionary
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top