ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abettor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abettor-, *abettor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยุยง(n) abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ยุยง[phū yuyong] EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abetter \A*bet"ter\, Abettor \A*bet*tor\, n.
   One who abets; an instigator of an offense or an offender.
   [1913 Webster]
 
   Note: The form abettor is the legal term and also in general
      use.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Abettor}, {Accessory}, {Accomplice}.
 
   Usage: These words denote different degrees of complicity in
      some deed or crime. An abettor is one who incites or
      encourages to the act, without sharing in its
      performance. An accessory supposes a principal
      offender. One who is neither the chief actor in an
      offense, nor present at its performance, but accedes
      to or becomes involved in its guilt, either by some
      previous or subsequent act, as of instigating,
      encouraging, aiding, or concealing, etc., is an
      accessory. An accomplice is one who participates in
      the commission of an offense, whether as principal or
      accessory. Thus in treason, there are no abettors or
      accessories, but all are held to be principals or
      accomplices.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abettor
   n 1: one who helps or encourages or incites another [syn:
      {abettor}, {abetter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top