Search result for

ความเจ็บปวด

(55 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเจ็บปวด-, *ความเจ็บปวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเจ็บปวด[N] painful, See also: bitter, pain, ache, sore, Syn. ความเจ็บ, Example: เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก
ความเจ็บปวดรวดร้าว[N] affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวทนา ๑ความเจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Pain, Postoperativeความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Bendsความเจ็บปวด [การแพทย์]
Facial Painความเจ็บปวดที่หน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One'll take the edge off, but it won't give me enough relief for an escape back to plainsboro.แค่หนึ่งมันไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกดี จากความเจ็บปวดบ้าบอนี่ได้หรอก Birthmarks (2008)
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง Joy (2008)
Blockage explains the pain.การอุดตันอธิบาย เรื่องความเจ็บปวดได้ The Itch (2008)
Pain changes things.ความเจ็บปวดทำให้เปลี่ยนไป The Itch (2008)
He can Chase me out once he's done doubling up in agony.เขาจะขับไล่ฉันได้ เมื่อฉันพูดกับเขาเสร็จแล้ว ความเจ็บปวดจะเป็น 2 เท่า The Itch (2008)
So is the blood test, which is painless.นี่คือผลตรวจเลือด ซึ่งไร้ความเจ็บปวด The Itch (2008)
Having to do everything without-- drugs to ease my pain?มีการทำทุกๆอย่างโดยไม่มี การใช้ยาเพื่อลบความเจ็บปวดของฉัน Emancipation (2008)
Children who've been through trauma can't think clearly.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด มีความคิดไม่แจ่มใส Emancipation (2008)
Children who've been through trauma and are dying-- guess I'm the only one who cares about patient rights.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด และกำลังจะตาย เดาว่าฉันเป็นคนเดียว ที่สนใจคนไข้ใช่ไหม? Emancipation (2008)
- I'm not saying you're not in pain. - You're saying my pain's a cliche.ฉันไม่ได้พูดว่านายไม่เจ็บปวด นายกำลังบอกว่าความเจ็บปวดของฉันมันผิดประเด็น Dying Changes Everything (2008)
- I'm saying that pain fades. - Did yours?ฉันพูดว่าความเจ็บปวดจางหายได้ แล้วของนายล่ะ? Dying Changes Everything (2008)
Are you saying the pain doesn't go away?คุณจะบอกว่า ความเจ็บปวดมันไม่ได้หายไป? Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppūat) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness   FR: douleur [f]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[N] ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
affliction[N] ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
afterpains[N] ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร
ah[INT] ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
chilblain[N] ความเจ็บปวดที่เกิดจากความเย็นจัด (โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่นิ้วหรือหู)
cruelty[N] ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
heartache[N] ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure
pain[N] ความเจ็บปวด, See also: ความเจ็บ, ความปวด, Syn. ache, discomfort, hurt
painfulness[N] ความเจ็บปวด, See also: ความรวดร้าว, Syn. distress, Ant. pleasure
pang[N] ความเจ็บปวดทันที, Syn. prick, sting, twinge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
algiaความเจ็บปวด
algo-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับความเจ็บปวด
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ
pang(n) ความเจ็บปวด,ความเจ็บแสบ
poignancy(n) ความแหลม,ความเจ็บปวด,ความสาหัส,ความรุนแรง
sore(n) ความเจ็บแสบ,ความเจ็บปวด,ความโกรธแค้น,ความทุกข์
sting(n) การต่อย,ความเจ็บปวด,เหล็กใน(แมลง),เข็ม,หนาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distress (n ) ความเจ็บปวด, เศร้าเสียใจ หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง
See also: S. suffering,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top