Search result for

compactflash memory

(1 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compactflash memory-, *compactflash memory*
English-Thai: Longdo Dictionary
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

CompactFlash memory ( M EH1 M ER0 IY0)

 


  

 
CompactFlash memory
  • หรือ CF memory\nเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ [LongdoEN]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
compact flash, compact-flash, compactly, comparatively, competitively *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Memo, Memoiren, Membran

Similar FRENCH words suggested by aspell:
compact flash, compact-flash mémoire, mémoriaux, démord, mémère, remord, rémora, mémoires, semoir, ténor, mémorial, mémoriel, mémorisa, mémorise, mémorisé, émoi, m'émotta, m'émotte, m'émotté, semoirs, menons, ténors, démords, minora, minore, minoré, mènera, mémères, ménure, météore, remords, rémoras, émois, maori, émeri, m'amorti, m'émis, méhari, démoli, m'emmura, m'emmure, m'essora, m'essore, n'écora, n'écore, d'émoi, l'émoi, d'émois, d'émeri, l'émeri

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top