ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -也-, *也*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[也, yě, ㄧㄝˇ] also, too
Radical: Decomposition: 乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [] ,  Rank: 31

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]
就是[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e., #3,043 [Add to Longdo]
就是说[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is to say; so; thus, #4,335 [Add to Longdo]
一点[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, / ] not in the least; no way, #8,392 [Add to Longdo]
[Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ, / ] Vienna (capital of Austria), #15,935 [Add to Longdo]
[yě mén, ㄧㄝˇ ㄇㄣˊ, / ] Yemen, #24,299 [Add to Longdo]
之乎者[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me, #97,005 [Add to Longdo]
[yě bù, ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, ] neither; nor [Add to Longdo]
吾生有涯,而知无涯[wú shēng yě yǒu yá, ㄨˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. ) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shinya married a pretty girl.はかわいい女の子と結婚した。
Mr Tatuya deals in grain.氏は穀類を商っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomoko, though it tastes bad you have to try it anyway.[JA] 友子 悲しい味がしても 友子,儘管他的氣味辛酸 食べておくれ 你一定要嚐一口 Cape No. 7 (2008)
I'm Yoshimori Shinya.[JA] (吉森) 吉森真ですー Hijô jitai (2003)
Come on![CN] 就是你 Oil (1982)
I'll bet.[CN] 我想 The Dogs of War (1980)
- Maybe.[CN] - 许吧 I Wake Up Screaming (1941)
You do.[CN] 現在 A Slave of Love (1976)
I'm late...[JA] (吉森) 遅くなりました 吉森真です Namida no hennyûshiki (2003)
Can.[CN]  Champion (1949)
(Umeda) That's too bad, isn't it, Bitter Melon! (Note: Play on words.[JA] (梅田) 残念だったね 豪 Hotaru no hikari (2007)
Maybe.[CN]  Tammy and the Bachelor (1957)
I'm looking for a girl in Hengchun whose heart died too.[JA] 私も心が死んでしまった恆春の少女を探してるの 我在尋找一位心死的恆春女孩 Cape No. 7 (2008)
A graduate from our school, Yoshimori Shinya-sensei, has been appointed as assistant homeroom teacher.[JA] (安藤) え ー 他に 3年C組に 我が校出身の吉森真先生が 副担任とし て着任されますー Hijô jitai (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top