ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -与-, *与*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[与, yǔ, ㄩˇ] and; with; to; for; to give, to grant
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 108

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢), #28 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] and; to give; together with, #28 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] take part in, #28 [Add to Longdo]
[cān yù, ㄘㄢ ㄩˋ, / ] to participate (in sth), #613 [Add to Longdo]
此同时[yǔ cǐ tóng shí, ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, / ] at the same time; meanwhile, #3,627 [Add to Longdo]
[yǔ qí, ㄩˇ ㄑㄧˊ, / ] it's better ... than ..., #4,145 [Add to Longdo]
[yù huì, ㄩˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to participate in a meeting, #8,067 [Add to Longdo]
众不同[yǔ zhòng bù tóng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to stand out from the masses (成语 saw), #9,825 [Add to Longdo]
[cān yù zhě, ㄘㄢ ㄩˋ ㄓㄜˇ, / ] participant, #11,011 [Add to Longdo]
愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] things don't turn out the way you want or plan, #30,377 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[あたえる, ataeru] TH: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร)  EN: to give
える[あたえる, ataeru] TH: เสนอ  EN: to present

Japanese-English: EDICT Dictionary
;共[むた;みた(共), muta ; mita ( tomo )] (n) (arch) (after noun+が, pronoun+の, etc.) together with ... [Add to Longdo]
[あたえ, atae] (n) gift; godsend [Add to Longdo]
える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P) [Add to Longdo]
え主[あたえぬし, ataenushi] (n) giver [Add to Longdo]
し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable [Add to Longdo]
する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support [Add to Longdo]
[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given [Add to Longdo]
[よあつ, yoatsu] (n,vs) pressurization; pressurisation [Add to Longdo]
[よかく, yokaku] (n) {ling} dative case [Add to Longdo]
[よけん, yoken] (n) postulate; given conditions; data [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Give him an inch and he will take a yard.1インチをえると1ヤードを取ろうとする。
Three ships were given to him by the queen.3隻の船が女王から彼にえられた。
I don't have the authority to give you the green light.あなたに許可をえる権限はありません。
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの給は一定の基本給に販売手数料が加算されます。
I will make up for the damage I did to your car.あなたの車にえた損害は私が償います。
Your students have given us new hope.あなたの生徒たちは私たちに新しい希望をえてくれた。
You have only to ask for it and it will be given to you.あなたはそれを求めさえすればよい。そうすれば、えられるのでしょう。
I get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.あのボスに俺たちの生殺奪の権を握られているとはね。悲しくなっちゃうよ。 [M]
Black people in America once said, Give us freedom.アメリカの黒人はかつて、「自由をえよ」と言った。
A trip to America was equivalent to a two-year salary for her.アメリカへの旅は彼女にとって2年間の給に相当した。
I give her all the money I had.ありったけの金を彼女にえた。
Allen was given a problem that was impossible to solve.アレンは解くのが不可能な問題をえられた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"l'll refrain from reminding you of your search for your wife, during which your feelings of hatred and revenge waxed stronger."[CN] "我不愿让你想起,当你内心的 仇恨报复的欲望越来越强烈时 你是怎样走遍全国寻找你妻子的!" The Phantom Carriage (1921)
Bring a little joy to every heart[JP] みんなに喜びを Pinocchio (1940)
- With you?[CN] - 你? Third Person (2013)
But as much as I insisted, I would have no part of her scheme.[JP] 奸謀にしないと 言ってはみたが... Detour (1945)
"What's the use of making such a fuss?"[CN] 你的上帝言归于好 The Phantom Carriage (1921)
"Wherever he goes, he is greeted with sorrow and despair."[CN] "无论他去哪里 他都会遇到悲伤绝望" The Phantom Carriage (1921)
It is the clothes, perfumes, the impression that you cause.[JP] 大事なのは服や香水 人にえる印象なの Scarlet Street (1945)
Are you giving me the treatment?[JP] 貴女は私に健康をえた? Forbidden Planet (1956)
That way, you won't be hurt and it'll be easier to forget me.[CN] 其用情很深无法自拔 还不如早一点做个了断 Episode #1.5 (2004)
Well, you didn't give an overdose last night, did you?[JP] 昨夜薬をえすぎたんじゃないかね? And Then There Were None (1945)
"But a change would come over him on New Year's Eve."[CN] "但是在除夕,他变得以往不同了" The Phantom Carriage (1921)
Ok![CN] -我您一块 Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
える[あたえる, ataeru] to pass (a variable to a function) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[あたえる, ataeru] -geben [Add to Longdo]
[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top