ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

football

F UH1 T B AO2 L   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -football-, *football*
English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
football[N] ลูกฟุตบอล, See also: ลูกบอล, Syn. ball
football[N] กีฬาฟุตบอล, Syn. soccer
footballer[N] นักฟุตบอล, Syn. soccer player

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
football(ฟุท'บอล) n. กีฬาฟุตบอล,กีฬารักบี้,สิ่งหรือบุคคลที่ได้รับการกระทำ อย่างหยาบ ๆ ลูกฟุตบอล
association footballเกมฟุตบอล

English-Thai: Nontri Dictionary
football(n) ลูกฟุตบอล,กีฬาฟุตบอล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footballอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Football fansแฟนอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Football Sweatersเสื้อทีมของผู้เล่นฟุตบอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-...the one who looks like a football player.คนที่เหมือนกับนักฟุตบอล Oh, God! (1977)
Now, see, that's what I'm talking about. Football takes concentration.นี่ ฟังนะ ฉันกำลังพูดเรื่องฟุตบอล สนใจฟังกันหน่อย Stand by Me (1986)
You play football?เธอเล่นฟุตบอล? Stand by Me (1986)
Do you play football?เธอเล่นฟุตบอลรึ? Stand by Me (1986)
Yeah, well, your brother, Denny, sure could play football.ใช่ เอ่อ พี่ชายเธอ เด็นนี่ เขาเล่น ฟุตบอลได้แน่ๆ Stand by Me (1986)
We could have sports books - baseball, football... Really, it would work for almost any sport.ไม่เอาน่า.. Big (1988)
I won the football lottery!ฉันชนะรางวัลลอตเตอรี่ฟุตบอล ! Cinema Paradiso (1988)
- I'll take football.- ฉันเล่นฟุตบอล Rambo III (1988)
What is football? You play it with the foot?อะไรคือฟุตบอล เล่นด้วยเท้าเหรอ Rambo III (1988)
Like football.คล้ายๆ ฟุตบอล Rambo III (1988)
You don't have to build a football field, do you?พระเจ้าช่วย คราวนี้คุณคงไม่ต้องสร้าง สนามฟุตบอลหรอกนะ Field of Dreams (1989)
Do you think she killed the footballer?คุณว่าเธอฆ่านักฟุตบอลนั่นรึเปล่า? Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footballA football team consists of eleven players.
footballAs the Japanese like baseball, so the Americans like football.
footballBoys always want to play football after school.
footballDid you get hurt in the football game?
footballFootball is an old game.
footballFootball is my favorite game.
footballFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
footballFootball was played in China in the second century.
footballGary found an outlet for his energy in playing football.
footballHe doesn't like tennis much, but he really gets carried away with football.
footballHe grew up to be a college football player.
footballHe is absorbed in playing tennis, but his brother goes in more for football and baseball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเตะ[N] footballer, See also: football player, Syn. นักฟุตบอล, Example: นักเตะถูกไล่ออกจากสนามเพราะทำผิดกติกา, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
ฟุตบอล[N] football, See also: soccer, Syn. บอล, Example: ตามโรงเรียนต่างๆ ได้จัดให้มีการสอนฟุตบอล ทำให้ผู้หญิงหันมาเล่นฟุตบอลกันมากขึ้น, Thai definition: กีฬาการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน แย่งกันเตะลูกเพื่อให้เข้าประตูของอีกฝ่ายหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
สนามฟุตบอล[N] football field, See also: soccer field, Example: งานแต่งงานของเขาจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันฟุตบอล, ลานกว้างสำหรับเล่นฟุตบอล
นักฟุตบอล[N] footballer, See also: football player, soccer player, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
ฟูแล่ม[TM] (Fūlaem) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club   FR: Fulham
ฟุตบอล[n.] (futbøn) EN: football ; soccer   FR: football [m]
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
การแข่งฟุตบอล[n. exp.] (kān khaeng futbøn) FR: match de football [m] ; rencontre de football [f]
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
กีฬาฟุตบอล[n. exp.] (kīlā futbøn) EN: football ; soccer   FR: football [m]
เล่นฟุตบอล[v. exp.] (len futbøn) EN: play soccer   FR: jouer au football
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOTBALL    F UH1 T B AO2 L
FOOTBALLS    F UH1 T B AO2 L Z
FOOTBALL'S    F UH1 T B AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
football    (n) fˈutbɔːl (f u1 t b oo l)
footballs    (n) fˈutbɔːlz (f u1 t b oo l z)
footballer    (n) fˈutbɔːlər (f u1 t b oo l @ r)
footballers    (n) fˈutbɔːləz (f u1 t b oo l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足球[zú qiú, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ, ] football; soccer, #1,633 [Add to Longdo]
足球场[zú qiú chǎng, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] football field; soccer field, #18,559 [Add to Longdo]
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc), #28,968 [Add to Longdo]
足球迷[zú qiú mí, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] football fan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußball {m} | Fußbälle {pl}football | footballs [Add to Longdo]
Football {m} [sport]American football [Add to Longdo]
Fußballplatz {m} | Fußballplätze {pl}football ground | football grounds [Add to Longdo]
Fußballplatz {m}football pitch [Add to Longdo]
Fußballspiel {n} | Fußballspiele {pl}football match | football matches [Add to Longdo]
Fußballspieler {m}; Fußballspielerin {f} | Fußballspieler {pl}football player | football players [Add to Longdo]
Fußballstutzen {m}; Stutzen {m}football sock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソシエーションフットボール[, asoshie-shonfuttobo-ru] (n) association football; soccer [Add to Longdo]
アメフト[, amefuto] (n) (abbr) (See アメリカンフットボール) American football; (P) [Add to Longdo]
アメリカプロフットボールリーグ[, amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL [Add to Longdo]
アメリカンフットボール[, amerikanfuttobo-ru] (n) American football [Add to Longdo]
ア式蹴球[アしきしゅうきゅう, a shikishuukyuu] (n) (See アソシエーションフットボール) association football; soccer [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]
サッカーボール[, sakka-bo-ru] (n) soccer ball; football (as used in soccer) [Add to Longdo]
サッカー籤[サッカーくじ, sakka-kuji] (n) (uk) football pool; soccer lottery [Add to Longdo]
スクリメージ[, sukurime-ji] (n) scrimmage (football) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 football \foot"ball`\, n.
   An inflated ball to be kicked in sport, usually made in India
   rubber, or a bladder incased in Leather. --Waller.
   [1913 Webster]
 
   Note: The American football is an oblate spheroid, with
      pointed ends. In other countries, the football is the
      same as a soccer ball. The games played with the two
      different balls are different. In the United States,
      the game played with a soccer ball is called soccer.
      [PJC]
 
   2. The game played with a football[1], by two opposing teams
    of players moving the ball between goals at opposite ends
    of a rectangular playing field. Outside the United States
    football refers to soccer, and in England, also to rugby,
    but in the United States the shape of the ball and the
    rules of the game are different. --Arbuthnot.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Soccer or rugby. [Brit.]
    [PJC]
 
   4. [fig.] Something which is treated in a rough manner,
    usually as part of a dispute; as, a political football.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 football
   n 1: any of various games played with a ball (round or oval) in
      which two teams try to kick or carry or propel the ball
      into each other's goal [syn: {football}, {football game}]
   2: the inflated oblong ball used in playing American football

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 football /futbol/ 
  football; soccer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top