ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

よう

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -よう-, *よう*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
八日[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน, แปดวัน
容量[ようりょう, youryou] (n) ความจุ
幼稚園[ようちえん, youchien] (n) โรงเรียนอนุบาล
洋服[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)
用事[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
用意[ようい, youi] เตรียมไว้
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
要項[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
[よう, you] (n, adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] สถานที่เพาะเลี้ยง
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] ช่างเชื่อม
用船[ようせん, yousen] การเช่าเรือ
用途[ようと, youto] การใช้ประโยชน์
溶着[ようちゃく, youchaku] (n) การเชื่อมติด
用語[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
様式[ようしき, youshiki] รูปแบบ
洋館[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] TH: เมา  EN: to get drunk
酔う[よう, you] TH: มึนเมา  EN: to become intoxicated
曜日[ようび, youbi] TH: วัน(ในสัปดาห์)  EN: day of the week
洋式[ようしき, youshiki] TH: แบบตะวันตก  EN: Western style
要旨[ようし, youshi] TH: บทคัดย่อ  EN: gist
要旨[ようし, youshi] TH: ประเด็นสำคัญ  EN: essentials
要旨[ようし, youshi] TH: บทสรุป  EN: summary
用地[ようち, youchi] TH: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
よう[you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
よう[youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
ようこそ[youkoso] (int) welcome!; nice to see you!; (P) [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) { comp } welcome screen [Add to Longdo]
ようさん[yousan] (adv, adj-no) (ksb [Add to Longdo]
ようつべ[youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
よう[youna] (adj-pn) (See 様だ) like; similar to [Add to Longdo]
よう[youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
ようにする[younisuru] (exp, vs-i) (following a verb) to be sure to; to do (something) so that ...; to make sure to; to try to; (P) [Add to Longdo]
ようになる[youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's fly kites.凧上げをしよう
"Good morning", said Tom with a smile.「おはよう」とトムは微笑みながら言った。
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、是非やろう」
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さい白いウサギが言いました。
"Well, OK," Willie finally agreed.「そっか」ウィリーはようやく納得した。
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその公園に行きましたか」「バスで行きました」
"How do you go to school?" "By bus."「どのように登校しているのですか」「バスです」
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
John said, "Hey guys, let's take a break."「みんなひと休みしようぜ」とジョンは言った。 [ M ]
"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."「一杯飲もうよ、ね」「うん、そうしよう
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概念を考察することから始めよう

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bye.[JP] ようなら。 The Circle (2017)
Morning.[JP] おはよう Flowers in the Attic (2014)
Hey.[JP] よう The Next Three Days (2010)
♪ to help me keep my promise of that day ♪[CN] 約束を 守るよう To the Forest of Firefly Lights (2011)
Hey.[JP] よう The Illustrated Woman (2015)
"I hope to meet you soon,"[CN] 狼 的 孩 子 雨 和 雪 多么想与你相见 虽然我们素昧平生 まだ見ぬあなた 逢えますよう Wolf Children (2012)
"I shall ask the police for permission to examine the somnambulist."[JP] 警察に許可をもらって彼を取り調べるとしよう The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"Let me see him"[JP] だといいんだが・・ 彼の様子を見よう The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
♪ to hide away its treasures till next year ♪[CN] 宝物 しまうよう To the Forest of Firefly Lights (2011)
Before the future comes completely undone I'll ask again. What's one thousand minus seven?[CN] 200) }行進と信仰は常軌を逸したクイズのよう Tokyo Ghoul (2014)
Bye.[JP] ようなら The Light Between Oceans (2016)
Shall we?[JP] 始めよう The Fabulous Baker Boys (1989)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
容易にする[よういにする, youinisuru] to facilitate [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity [Add to Longdo]
容量集合[ようりょうしゅうごう, youryoushuugou] capacity set [Add to Longdo]
揺らん籃期本[ようらんきぼん, yourankibon] incunabulum [Add to Longdo]
用語[ようご, yougo] term [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]
用語解説[ようごかいせつ, yougokaisetsu] glossary [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]
用語集[ようごしゅう, yougoshuu] vocabulary, glossary [Add to Longdo]
用語表[ようごひょう, yougohyou] basic list [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
容器[ようき, youki] Gefaess, Behaelter [Add to Longdo]
容姿[ようし, youshi] Gestalt, Figur [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
容疑者[ようぎしゃ, yougisha] verdaechtige_Person [Add to Longdo]
容赦[ようしゃ, yousha] Verzeihung, Vergebung, Mitleid [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
幼児[ようじ, youji] Kleinkind [Add to Longdo]
幼少[ようしょう, youshou] Kindheit [Add to Longdo]
幼稚園[ようちえん, youchien] Kindergarten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top