ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาชีวะ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาชีวะ-, *อาชีวะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชีวะ[N] occupation, See also: trade, vocation, profession, career, calling, Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน, Example: เขามีความพร้อมแล้วทางสถานะทางสังคม ในอันที่จะประกอบอาชีวะ เพราะจบการศึกษาแล้ว, Thai definition: งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vocationอาชีวะ, อาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational healthอาชีวะอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
health, occupationalอาชีวะอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occupational therapyอาชีวะบำบัด [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป Stand by Me (1986)
You wouldn't be going around talking about taking these stupid shop courses if I was.ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่อง สายอาชีวะบ้านี่ ถ้าฉันจะเรียน Stand by Me (1986)
This is JI Eun-sung from the vocational school!ฉันคือ จี อึนซอง จากโรงเรียนสายอาชีวะThe Guy Was Cool (2004)
One from the vocational school?คนที่อยู่โรงเรียนอาชีวะนะเหรอ? The Guy Was Cool (2004)
Eun-sung got into the vocational school after himอึนซองเขาเลือกเรียนอาชีวะ หลังจากเขาปีหนึ่ง The Guy Was Cool (2004)
Each girl lived off-campus and was attacked in their apartment.เราเพิ่มเข้าไปอีก 7 ที่รวมทั้งโรงเรียนอาชีวะ หญิงสาวแต่ละคนอยู่ในมหาลัยปิด The Stranger (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occupational therapyอาชีวะบำบัด
vocation(โวเค'เชิน) n. อาชีพ,อาชีวะ,ความต้องการอย่างมาก หรือความโน้มเอียงในการประกอบอาชีพหนึ่ง,หน้าที่ของบุคคลหนึ่งที่ได้มอบหมายจากพระเจ้า, See also: vocational adj., Syn. employment,trade,job

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top