ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aktien

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aktien-, *aktien*
German-Thai: Longdo Dictionary
Aktien(n) |pl.| หุ้น
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktien- und Kursindizes {pl}stock indexes and averages [Add to Longdo]
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle [Add to Longdo]
Aktienausgabe {f}; Emission {f}; Effektenemission {f}issue [Add to Longdo]
Aktienbesitz {m}share holdings [Add to Longdo]
Aktienbestand {m}; Aktienportefeuille {n}stock portfolio [Am.]; share portfolio [Br.] [Add to Longdo]
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right [Add to Longdo]
Aktienemission {f}stock issue [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.] | Aktiengesellschaften {pl}stock corporation; Corp. (stock) [Am.] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f}incorporated company [Add to Longdo]
Aktienhandel {m}; Effektenhandel {m}stock trading [Add to Longdo]
Aktieninhaber {m}; Hauptaktionär {m} | Aktieninhaber {pl}; Hauptaktionäre {pl}shareholder | shareholders [Add to Longdo]
Aktienindex {m}; Börsenindex {m}share index [Br.]; stock index [Am.] [Add to Longdo]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Aktienkapital {n}share capital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
投機[とうき, touki] Aktienspekulation, Spekulation [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Aktien /aktsiːəninhaːbr/ 
   shares; stock

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top