ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abductor

AE0 B D AH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abductor-, *abductor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
abductor(n) ผู้ลักพา, ผู้ฉกชิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abductor Digital Quintlกล้ามเนื้อกางนิ้วก้อย [การแพทย์]
Abductor Groupกล้ามเนื้อกลุ่มทางด้านนอก [การแพทย์]
Abductor Hallucisกล้ามเนื้อกางหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Abductor Pollicis Brevisกล้ามเนื้อกางหัวแม่มือมัดสั้น [การแพทย์]
Abductor Pollicis Longusกล้ามเนื้อกางหัวแม่มือมัดยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very likely his abductor thought it appropriate;บางที คนที่ลักพาเขาไป อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี Changeling (2008)
Abductor drove off in a red sedan.ผู้ลักพาตัวขับรถ ซีดาน สีแดง ออกไป Ua Lawe Wale (2011)
- In over half of all kidnapping cases, the abductor is usually a relative or an acquaintance of the victim.-มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด กรณีการลักพาตัว ผู้ลักพา มักจะเป็นญาติ หรือใกล้ชิด Ua Lawe Wale (2011)
Jen's abductor found out she was adopted, fabricated information about her birth mother and used that into luring her to meet up him.แจนโดนลักพาตัว พบว่าเธอเป็นลูกบุญธรรม ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดของแม่เธอ และที่นำไปสู่เธอ เพื่อให้หาตัวเธอ Ua Lawe Wale (2011)
The LAPD is taking a backseat in this, and we have been tasked with helping the NSA find Calder and his abductors and to discover who was behind the cyber-attack before another can be launched.และตอนนี้ยังหาไม่เจอ Cyber Threat (2011)
My guess is Bobby knew his abductor or trusted him.ผมเดาว่าบ็อบบี้รู้จักคนที่ลักพาตัวเขา หรือไม่ก็ไว้ใจคนๆนั้น From Childhood's Hour (2011)
To my abductor and to anyone who thinks they can harm this family again, make no mistake, you will fail.สำหรับผู้ที่ลักพาตัวฉัน และทุกคน ผู้ที่คิดว่าจะทำร้ายพวกเราได้ อย่าทำพลาด คุณจะแพ้ Confidence (2012)
Last seen wearing a pink and white jacket... abductor is the father...พบครั้งสุดท้ายสวมชุดสีชมพูด แจ๊คเก็ตสีขาว ผู้ลักพาตัวคือพ่อ Ozymandias (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABDUCTOR AE0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTOR AH0 B D AH1 K T ER0
ABDUCTORS AE0 B D AH1 K T ER0 Z
ABDUCTORS AH0 B D AH1 K T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱拐者[yòu guǎi zhě, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ ㄓㄜˇ, / ] abductor, #786,048 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外転筋[がいてんきん, gaitenkin] (n) (See 内転筋) abductor muscle [Add to Longdo]
人さらい;人攫い[ひとさらい, hitosarai] (n) (1) kidnapping; kidnaping; abduction; (2) kidnapper; kidnaper; abductor [Add to Longdo]
誘拐者[ゆうかいしゃ, yuukaisha] (n) abductor [Add to Longdo]
誘拐犯人[ゆうかいはんにん, yuukaihannin] (n) a kidnapper; an abductor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abductor \Ab*duc"tor\, n. [NL.]
   1. One who abducts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A muscle which serves to draw a part out, or form
    the median line of the body; as, the abductor oculi, which
    draws the eye outward.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abductor
   n 1: someone who unlawfully seizes and detains a victim (usually
      for ransom) [syn: {kidnapper}, {kidnaper}, {abductor},
      {snatcher}]
   2: a muscle that draws a body part away from the median line
     [syn: {abductor}, {abductor muscle}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abductor /ɑbdɵktɔr/
  abductor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top