ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scale

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scale-, *scale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scale(n) ตราชั่ง, See also: เครื่องชั่ง, Syn. balance, scale beam, stapel scale, steelyard
scale(n) สะเก็ด, See also: เกล็ด
scale(vi) ตกสะเก็ด
scale(vt) เอาสะเก็ดออก, See also: เอาเปลือกออก
scale(n) อัตรา, See also: ระดับ, ขนาด, ชั้น, มาตร, มาตราส่วนแผนที่
scale(n) ระบบการวัด
scale(vi) ประมาณ, See also: ประเมิน, วัดขนาด
scale(vi) เพิ่มขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น
scaler(n) ผู้ชั่ง, See also: ผู้วัด
scalene(adj) (สามเหลี่ยม) มีด้านไม่เท่ากัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง, เครื่องชั่ง, ตาชู, จานตาชั่ง, น้ำหนัก, สะเก็ด, เกล็ดปลา, เกล็ด, กาบ, คราบ, เปลือก, หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ, สนิมน้ำ, คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก, เอาเกล็ดออก, เอาคราบออก, เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด, เกล็ด, เปลือก, คราบ) ร่วงหล่น
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ , การแบ่งเป็นขีด ๆ , มาตราส่วน, มาตราส่วนแผนที่, มาตราการนับ, ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง, เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง, ระดับเสียง, ระดับชั้น, อัตรา, ความใหญ่เล็ก, ระบบเลื่อนชั้น, ขั้นบันได vt. ขั้นบันได, ปีนไต่, บรรลุผล, ทำตามขั้นตอน, วัดตามขั้นตอน, วัดด้วยไม้บรรทัด
scale-down(สเคล'เดาน์') n. การหดลง, การลดลง, การเลื่อนลงตามมาตราส่วน
scaler(สเคล'เลอะ) n. ผู้ลอกเอาเกล็ดออก, ผู้ลอกเอาเปลือกออก, สัตว์ที่ลอกคราบ, ผู้ชั่งตาชั่ง, ผู้ทำหน้าที่วัด (ตามมาตราส่วน) , ผู้ใช้ไม้บรรทัดวัด
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
gray scaleสีเทาหมายถึง ความเข้ม/จางของสีเทาที่มีพิสัย (range) จากเข้มสุดไปสู่อ่อนสุด มักใช้ เมื่อไม่สามารถแสดงความแตกต่างของสีได้
large scale integrationวงจรรวมความจุสูงนิยมใช้ตัวย่อว่า LSI (อ่าว่า แอลเอสไอ) เป็นเทคโนโลยีในการสร้างชิป (chip) ให้มีทรานซิสเตอร์จำนวนมากเป็นแสนตัวบนชิปตัวเดียว นำมาใช้เป็นหน่วยความจำ (memory) หรือตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) ดู integrated circuit ประกอบ
large-scale(ลาร์จฺ'สเคล) adj. อย่างมาก, ส่วนใหญ่, Syn. large
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100, 000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100, 000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
scale(n) สะเก็ด, เกล็ด, เปลือก, มาตราส่วน, ตาชั่ง, อัตรา, คราบหินปูน
scale(vi) ตกสะเก็ด
scale(vt) กะเทาะ, ขอดเกล็ด, ไต่ขึ้น, ปีน, วัด, ชั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scaleมาตราส่วน, สเกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scale๑. เกล็ด [ มีความหมายเหมือนกับ squama ๑ ]๒. มาตราส่วน๓. เครื่องชั่ง๔. ขูดหินน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaleเกล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scaleมาตราส่วน, มาตรา (ชั่ง, ตวง, วัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scaleมาตราส่วน, สเกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scale๑. มาตรา๒. มาตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scale barkเปลือกไม้เป็นเกล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scale downย่อส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scale factorตัวประกอบมาตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scale factor; scaling factorค่าสเกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scaleมาตราส่วน, ระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scales?สเกลส? Sintel (2010)
Excellent work, Iago! Ah, go on. -No, really--on a scale of one to ten, you are eleven.ต่อไป ไม่สิ จริงๆแล้ว ในระดับ 1-10 เจ้าคือ 11 Aladdin (1992)
I need something in the foreground to give it some scale!ผมต้องใช้คุณเป็นฉากหน้า เพื่อเปรียบเทียบขนาด! Jaws (1975)
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด Gandhi (1982)
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!" Stand by Me (1986)
A scale was found in his bathtube.พบเกล็ดปลาในอ่างอาบน้ำ ของเขา Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Captain Miller, the bio-scan just went off the scale. It looks like the core is draining power from the rest of the ship.กัปตัน เครื่องไบโอสแกนเจอคลื่นล้นหน้าปัด แล้วเหมือนกับว่าแกนปั่นดูดไฟไปหมด Event Horizon (1997)
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)
Kincaid said he'll blame the coup on Burma, then launch a full-scale attack using your troops already protecting the border.Kincaid said he'll blame the coup on Burma, then launch a full-scale attack using your troops already protecting the border. Anna and the King (1999)
On the heat scale it is a very hot ten.อย่าบอกใครเชียว Woman on Top (2000)
As light as a feather, and as hard as dragon scales.เบาดังขนนก แข็งแกร่งดังหนังมังกร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scaleHe gave a party on a large scale.
scaleHe is doing business on a large scale.
scaleI am doing business on a large scale.
scaleIf your ability to accomplish a job does not exceed the peak (hump), on the difficulty scale for one job (project), then no matter how long you wait it will not be solved.
scaleIn Japan, are nurses high on the social scale?
scaleI remember singing scales every day during music lessons.
scaleIt is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.
scaleIt seems the rural area will be developed on a large scale.
scaleI want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
scaleI weighed myself on the bathroom scales.
scaleJapanese comics have boomed on a large scale.
scaleNo major damage or injuries are known to have resulted from the quake measuring 3.0 on the Richter scale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า(n) scalene triangle, Syn. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, Ant. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Example: น้องกำลังคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปนี้อยู่, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านไม่เท่ากัน
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า(n) scalene triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, Count Unit: รูป
เกล็ด(n) scale, See also: pellicle, Example: ปลาที่ไม่มีเกล็ดมักจะมีเมือกลื่นแทนเกล็ด ทำหน้าที่ปกคลุม และป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเนื้อและหนังปลา, Count Unit: เกล็ด, Thai Definition: ส่วนที่เป็นแผ่น ซ้อนเหลื่อมๆ กันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด
เกล็ดปลา(n) scale, See also: fish scale, Example: เกล็ดปลาสีน้ำเงินเป็นประกายวับแวมอยู่ในแสงสลัว, Count Unit: เกล็ด, Thai Definition: ส่วนที่เป็นแผ่นๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลา
มาตราส่วน(n) scale, Syn. อัตราส่วน, Example: แผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 50, 000, Thai Definition: อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริง หรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น
มาตราส่วน(n) scale, Syn. อัตราส่วน, Example: แผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 50, 000, Thai Definition: อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริง หรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น
ตะกรัน(n) dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตาชั่ง(n) balance, See also: scales, steelyard, Syn. เครื่องชั่ง, คันชั่ง, Example: เขามักจะตรวจสอบความเที่ยงของตาชั่งอยู่เสมอ, Count Unit: คัน, เครื่อง, Thai Definition: เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ มีหลายชนิด
ทำปลา(v) clean a fish before cooking, See also: scale off the fish, Example: แม่ให้คนขายปลาทำปลาให้, Thai Definition: ทำปลาให้สะอาดด้วยการขอดเกล็ด ผ่าท้องเอาไส้พุงออกเป็นต้นให้เหมาะแก่การปรุงอาหาร
บึก(n) Pangasianodon gigas, See also: scaleless fresh-water, Syn. ปลาบึก, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ปลาน้ำจืดชนิด Pangasianodon gigas ในวงศ์ Schilbeidae ไม่มีเกล็ด ตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ท้องกลม มีหนวดสั้นมากข้างละ 1 เส้นที่มุมปาก ไม่มีฟัน ครีบหลังตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็ก ลำตัวด้านหลังสีเทาปนน้ำตาลแดง ด้านท้องสีขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตรา[attrā] (n) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule  FR: taux [ m ] ; niveau [ m ] ; cours [ m ]
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
บินตรง[bin trong] (v, exp) FR: voler sans escale
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
จิ๋ว[jiu] (adj) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee  FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
เครื่องชั่ง[khreūang chang] (n) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard  FR: balance [ f ] ; bascule [ f ] ; peson [ m ] ; trébuchet [ m ]
เครื่องชั่งน้ำหนัก[khreūang chang nāmnak] (n) EN: scale ; weighing apparatus  FR: balance [ f ] ; pèse-personne [ m ]
เกล็ด[klet] (n) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat  FR: écaille [ f ]
เกล็ดกระโห้[kletkrahō] (n) EN: scales of a large freshwater fish
เกล็ดกระโห้[kletkrahō] (n) EN: biscuits made to look like large fish scales

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
scale
scaled
scales
scalera
scalese
scaleatron

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scale
scaled
scales

WordNet (3.0)
scale(n) an ordered reference standard, Syn. scale of measurement, ordered series, graduated table
scale(n) relative magnitude
scale(n) the ratio between the size of something and a representation of it
scale(n) a specialized leaf or bract that protects a bud or catkin, Syn. scale leaf
scale(n) a thin flake of dead epidermis shed from the surface of the skin, Syn. scurf, exfoliation
scale(n) (music) a series of notes differing in pitch according to a specific scheme (usually within an octave), Syn. musical scale
scale(n) a measuring instrument for weighing; shows amount of mass, Syn. weighing machine
scale(n) an indicator having a graduated sequence of marks
scale(n) a flattened rigid plate forming part of the body covering of many animals
scale(v) measure by or as if by a scale

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Scale

n. [ AS. scāle; perhaps influenced by the kindred Icel. skāl balance, dish, akin also to D. schaal a scale, bowl, shell, G. schale, OHG. scāla, Dan. skaal drinking cup, bowl, dish, and perh. to E. scale of a fish. Cf. Scale of a fish, Skull the brain case. ] 1. The dish of a balance; hence, the balance itself; an instrument or machine for weighing; as, to turn the scale; -- chiefly used in the plural when applied to the whole instrument or apparatus for weighing. Also used figuratively. [ 1913 Webster ]

Long time in even scale
The battle hung. Milton. [ 1913 Webster ]

The scales are turned; her kindness weighs no more
Now than my vows. Waller. [ 1913 Webster ]

2. pl. (Astron.) The sign or constellation Libra. [ 1913 Webster ]


Platform scale. See under Platform.
[ 1913 Webster ]

Scale

v. t. [ imp. & p. p. Scaled p. pr. & vb. n. Scaling. ] To weigh or measure according to a scale; to measure; also, to grade or vary according to a scale or system. [ 1913 Webster ]

Scaling his present bearing with his past. Shak. [ 1913 Webster ]


To scale a debt, wages, etc. or
To scale down a debt, wages, etc.
, to reduce a debt, etc., according to a fixed ratio or scale. [ U.S. ]
[ 1913 Webster ]

Scale

n. [ Cf. AS. scealu, scalu, a shell, parings; akin to D. schaal, G. schale, OHG. scala, Dan. & Sw. skal a shell, Dan. skiael a fish scale, Goth. skalja tile, and E. shale, shell, and perhaps also to scale of a balance; but perhaps rather fr. OF. escale, escaile, F. écaille scale of a fish, and écale shell of beans, pease, eggs, nuts, of German origin, and akin to Goth. skalja, G. schale. See Shale. ] 1. (Anat.) One of the small, thin, membranous, bony or horny pieces which form the covering of many fishes and reptiles, and some mammals, belonging to the dermal part of the skeleton, or dermoskeleton. See Cycloid, Ctenoid, and Ganoid. [ 1913 Webster ]

Fish that, with their fins and shining scales,
Glide under the green wave. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Hence, any layer or leaf of metal or other material, resembling in size and thinness the scale of a fish; as, a scale of iron, of bone, etc. [ 1913 Webster ]

3. (Zool.) One of the small scalelike structures covering parts of some invertebrates, as those on the wings of Lepidoptera and on the body of Thysanura; the elytra of certain annelids. See Lepidoptera. [ 1913 Webster ]

4. (Zool.) A scale insect. (See below.) [ 1913 Webster ]

5. (Bot.) A small appendage like a rudimentary leaf, resembling the scales of a fish in form, and often in arrangement; as, the scale of a bud, of a pine cone, and the like. The name is also given to the chaff on the stems of ferns. [ 1913 Webster ]

6. The thin metallic side plate of the handle of a pocketknife. See Illust. of Pocketknife. [ 1913 Webster ]

7. An incrustation deposit on the inside of a vessel in which water is heated, as a steam boiler. [ 1913 Webster ]

8. (Metal.) The thin oxide which forms on the surface of iron forgings. It consists essentially of the magnetic oxide, Fe3O4. Also, a similar coating upon other metals. [ 1913 Webster ]


Covering scale (Zool.), a hydrophyllium. --
Ganoid scale. (Zool.) See under Ganoid. --
Scale armor (Mil.), armor made of small metallic scales overlapping, and fastened upon leather or cloth. --
Scale beetle (Zool.), the tiger beetle. --
Scale carp (Zool.), a carp having normal scales. --
Scale insect (Zool.), any one of numerous species of small hemipterous insects belonging to the family Coccidae, in which the females, when adult, become more or less scalelike in form. They are found upon the leaves and twigs of various trees and shrubs, and often do great damage to fruit trees. See Orange scale, under Orange. --
Scale moss (Bot.), any leafy-stemmed moss of the order Hepaticae; -- so called from the small imbricated scalelike leaves of most of the species. See Hepatica, 2, and Jungermannia.
[ 1913 Webster ]

Scale

v. t. 1. To strip or clear of scale or scales; as, to scale a fish; to scale the inside of a boiler. [ 1913 Webster ]

2. To take off in thin layers or scales, as tartar from the teeth; to pare off, as a surface. “If all the mountains were scaled, and the earth made even.” T. Burnet. [ 1913 Webster ]

3. To scatter; to spread. [ Scot. & Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

4. (Gun.) To clean, as the inside of a cannon, by the explosion of a small quantity of powder. Totten. [ 1913 Webster ]

Scale

v. i. 1. To separate and come off in thin layers or laminae; as, some sandstone scales by exposure. [ 1913 Webster ]

Those that cast their shell are the lobster and crab; the old skins are found, but the old shells never; so it is likely that they scale off. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. To separate; to scatter. [ Scot. & Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Scale

n. [ L. scalae, pl., scala staircase, ladder; akin to scandere to climb. See Scan; cf. Escalade. ] 1. A ladder; a series of steps; a means of ascending. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. Hence, anything graduated, especially when employed as a measure or rule, or marked by lines at regular intervals. Specifically: (a) A mathematical instrument, consisting of a slip of wood, ivory, or metal, with one or more sets of spaces graduated and numbered on its surface, for measuring or laying off distances, etc., as in drawing, plotting, and the like. See Gunter's scale. (b) A series of spaces marked by lines, and representing proportionately larger distances; as, a scale of miles, yards, feet, etc., for a map or plan. (c) A basis for a numeral system; as, the decimal scale; the binary scale, etc. (d) (Mus.) The graduated series of all the tones, ascending or descending, from the keynote to its octave; -- called also the gamut. It may be repeated through any number of octaves. See Chromatic scale, Diatonic scale, Major scale, and Minor scale, under Chromatic, Diatonic, Major, and Minor. [ 1913 Webster ]

3. Gradation; succession of ascending and descending steps and degrees; progressive series; scheme of comparative rank or order; as, a scale of being. [ 1913 Webster ]

There is a certain scale of duties . . . which for want of studying in right order, all the world is in confusion. Milton. [ 1913 Webster ]

4. Relative dimensions, without difference in proportion of parts; size or degree of the parts or components in any complex thing, compared with other like things; especially, the relative proportion of the linear dimensions of the parts of a drawing, map, model, etc., to the dimensions of the corresponding parts of the object that is represented; as, a map on a scale of an inch to a mile. [ 1913 Webster ]


Scale of chords, a graduated scale on which are given the lengths of the chords of arcs from 0° to 90° in a circle of given radius, -- used in measuring given angles and in plotting angles of given numbers of degrees.
[ 1913 Webster ]

Scale

v. t. [ Cf. It. scalare, fr. L. scalae, scala. See Scale a ladder. ] To climb by a ladder, or as if by a ladder; to ascend by steps or by climbing; to clamber up; as, to scale the wall of a fort. [ 1913 Webster ]

Oft have I scaled the craggy oak. Spenser. [ 1913 Webster ]

Scale

v. i. To lead up by steps; to ascend. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Satan from hence, now on the lower stair,
That scaled by steps of gold to heaven-gate,
Looks down with wonder. Milton. [ 1913 Webster ]

Scaleback

n. (Zool.) Any one of numerous species of marine annelids of the family Polynoidae, and allies, which have two rows of scales, or elytra, along the back. See Illust. under Chaetopoda. [ 1913 Webster ]

Scalebeam

n. 1. The lever or beam of a balance; the lever of a platform scale, to which the poise for weighing is applied. [ 1913 Webster ]

2. A weighing apparatus with a sliding weight, resembling a steelyard. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规模[guī mó, ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ,   /  ] scale; scope; extent #970 [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, ] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record #3,603 [Add to Longdo]
尺度[chǐ dù, ㄔˇ ㄉㄨˋ,  ] scale; yardstick #9,944 [Add to Longdo]
天平[tiān píng, ㄊㄧㄢ ㄆㄧㄥˊ,  ] scales (to weigh things) #13,961 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] scales (of fish) #14,366 [Add to Longdo]
鳞片[lín piàn, ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧㄢˋ,   /  ] scale; fish scales #37,350 [Add to Longdo]
鳞甲[lín jiǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄚˇ,   /  ] scale; plate of armor #62,578 [Add to Longdo]
比例尺[bǐ lì chǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄔˇ,   ] scale; architect's scale; engineer's scale #63,916 [Add to Longdo]
磅秤[bàng chèng, ㄅㄤˋ ㄔㄥˋ,  ] scale; platform balance #71,175 [Add to Longdo]
标度[biāo dù, ㄅㄧㄠ ㄉㄨˋ,   /  ] scale #80,893 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einteilungsfaktor { m }scale factor [Add to Longdo]
Gebührenordnung { f }scale of fees; scale of charges [Add to Longdo]
Maßeinheit { f }scale unit [Add to Longdo]
Maßstab { m }; Skala { f }; Größenverhältnis { n } | in großem Maßstab | im Maßstab 1:100; im Größenverhältnis 1:100scale | on a large scale | on a scale of 1:100 [Add to Longdo]
Millimeterpapier { n }scale paper [Add to Longdo]
Skala { f }; Maßeinteilung { f }; Gradeinteilung { f } | Skalen { pl }scale | scales [Add to Longdo]
Skalierungsfaktor { m }scale factor; scaling factor [Add to Longdo]
Tarif { m }scale of charges [Add to Longdo]
Teilstrich { m }scale line [Add to Longdo]
Tonleiter { f } [ mus. ] | C-Dur-Tonleiter { f }scale | scale of C major [Add to Longdo]
Schuppe { f } [ zool. ] | Schuppen { pl }scale | scales [Add to Longdo]
Schuppenpanzer { m } [ zool. ]scale armour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[ど, do] (n, n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) #340 [Add to Longdo]
大きく[おおきく, ookiku] (adv) in a big way; on a grand scale #1,429 [Add to Longdo]
規模[きぼ, kibo] (n) scale; scope; plan; structure; (P) #1,461 [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n, n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign #1,487 [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n, n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) #1,734 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
大型(P);大形[おおがた, oogata] (adj-na, n, adj-no) (See 小型) large; large scale; big; jumbo; (P) #1,841 [Add to Longdo]
[re] (n) re; 2nd note in the tonic solfa representation of the diatonic scale #1,892 [Add to Longdo]
[わ(P);ば;ぱ, wa (P); ba ; pa] (n) (See 五音) fifth degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale) #2,334 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
世界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale) [Add to Longdo]
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor [Add to Longdo]
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top